Vergunningen Dongeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
T.g.v. de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe... 31-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffing 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting, ter zake van buizen, kabels, draden... 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van liggelden 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019,... 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 Details
Rectificatie termijn kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit 19-12-2018 19-02-2019 Details
Rectificatie termijn kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit 19-12-2018 19-02-2019 Details
Kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit 12-12-2018 12-02-2019 Details
Kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit 12-12-2018 12-02-2019 Details
Wet Geluidhinder 21-11-2018 21-01-2019 Details
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure 21-11-2018 21-01-2019 Details
gemeentelijke verordening Waddenzeegebied uit 1991 in te trekken 06-11-2018 06-01-2019 Details
Vastgesteld bestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg 31-10-2018 31-12-2018 Details
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn, gemeente Dongeradeel 24-10-2018 24-12-2018 Details
M.e.r.beoordelingsbesluit Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn 24-10-2018 24-12-2018 Details
Vastgesteld wijzigingsplan "Anjum - Healbeamswei 12" 14-09-2018 14-11-2018 Details
Gemeente Dongeradeel - GGP Holwerd - Keningsstrjitte 12-09-2018 12-11-2018 Details
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging) 07-08-2018 07-10-2018 Details
Gemeente Dongeradeel - Verkeersbesluit It Fintsje - It Fintsje Raard 27-07-2018 27-09-2018 Details
Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo 26-07-2018 26-09-2018 Details
Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo 26-07-2018 26-09-2018 Details
Verordening Stimuleringslening (Particuliere Woningverbetering voor de beschermde dorpsgezichten Dongeradeel) 26-07-2018 26-09-2018 Details
Wet Geluidhinder 25-07-2018 25-09-2018 Details
Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan “Engwierum- bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Vries” 25-07-2018 25-09-2018 Details
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan ‘Hantum - Ternaarderwei 1’ 25-07-2018 25-09-2018 Details
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dongeradeel 20-07-2018 20-09-2018 Details
Ontwerp omgevingsvergunning Rondweg Noord 60 te Dokkum 18-07-2018 18-09-2018 Details
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan “Anjum – Healbeamswei 12” 18-07-2018 18-09-2018 Details
Wet Geluidhinder 18-07-2018 18-09-2018 Details
Gemeente Dongeradeel - Verkeersbesluit Reigerstraatbrug (De Reiger) - Brug De Reiger 16-07-2018 16-09-2018 Details
Gemeente Dongeradeel - Gehandicaptenparkeerplaats aan de Keatsbuorren 8 te Nes - Nes 11-07-2018 11-09-2018 Details
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit in het kader van het ontwerpbestemmingsplan “Dokkum – Hoedemakersweg” 11-07-2018 11-09-2018 Details
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg 11-07-2018 11-09-2018 Details
Verordening jeugdhulp gemeente Dongeradeel 2018 29-06-2018 29-08-2018 Details
Intrekken verordening Lauwersregeling 26-06-2018 26-08-2018 Details
Ontwerp omgevingsvergunning 2e ontsluitingsweg, Anjum 06-06-2018 06-08-2018 Details
Gemeente Dongeradeel - Tijdelijk verkeersbesluit Schreiersbrug - Schreiersbrug westelijke rijbaan Dokkum 16-05-2018 16-07-2018 Details
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoendemakersweg’ 09-05-2018 09-07-2018 Details
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dongeradeel 12-04-2018 12-06-2018 Details
Hantum Ternaarderwei 1, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) 21-03-2018 21-05-2018 Details