Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Schoolstraat... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Openstellingsbesluit Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2023 24-11-2022 24-01-2023 Details
Subsidieregeling Talentontwikkeling 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verordening op de (permanente) vertrouwenscommissie provincie Drenthe 2022 24-11-2022 24-01-2023 Details
Subsidieregeling Incidentele Culturele projecten Drenthe 24-11-2022 24-01-2023 Details
Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie 24-11-2022 24-01-2023 Details
Subsidieregeling Archeologie en Publiek 24-11-2022 24-01-2023 Details
Subsidieregeling Cultuurhistorie Drenthe 24-11-2022 24-01-2023 Details
Bodemsanering; locatie Donderseweg 12 te Norg, evaluatieverslag 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding Bus-sanering; locatie Oostering te Pesse 23-11-2022 23-01-2023 Details
Drentse Bomen- en Bossenstrategie 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding Bus-sanering; locatie Ekkelkamp 2 te Roden 23-11-2022 23-01-2023 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – VDR00 K1787 en VDR00... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023 17-11-2022 17-01-2023 Details
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016 17-11-2022 17-01-2023 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – B4395 Diever 16-11-2022 16-01-2023 Details
Bodemsanering; locatie NAM- locatie De Wijk 5 aan de Zuidwolderweg te Echten, evaluatieverslag 16-11-2022 16-01-2023 Details
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023 14-11-2022 14-01-2023 Details
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Wubben Noord B.V. te Gasselternijveen 10-11-2022 10-01-2023 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Oosteindsche... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Rectificatie terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve... 08-11-2022 08-01-2023 Details
Terinzagelegging ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en Omgevingsverordening... 01-11-2022 01-01-2023 Details
Verlenging werkingsduur Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën,... 31-10-2022 31-12-2022 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – positieve afwijzing... 31-10-2022 31-12-2022 Details
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2023 28-10-2022 28-12-2022 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – EMN00 U184, U451... 27-10-2022 27-12-2022 Details
Ontbrandingstoestemming aan Caffero GmbH te Berlicum ten behoeve van het ontbranden van professioneel,... 27-10-2022 27-12-2022 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Graswijk 22... 27-10-2022 27-12-2022 Details
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure van... 26-10-2022 26-12-2022 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Beilen, Westerbork... 25-10-2022 25-12-2022 Details
Bodemsanering; evaluatie van de BUS-sanering op de locatie Alteveerstraat 134 te Hoogeveen 25-10-2022 25-12-2022 Details
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – intrekken... 25-10-2022 25-12-2022 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – EMN00 AE470... 20-10-2022 20-12-2022 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Grondgebied... 20-10-2022 20-12-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning van Kok Meppel B.V. te Meppel inzake het uitvoeren van proefnemingen 19-10-2022 19-12-2022 Details
Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; goedkeuringsbesluit ten behoeve van het geactualiseerde... 18-10-2022 18-12-2022 Details
Melding Bus-sanering; locatie Havenkanaal te Assen 18-10-2022 18-12-2022 Details
Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven Drenthe 17-10-2022 17-12-2022 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Nieuwveense... 13-10-2022 13-12-2022 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Groene Dijk... 13-10-2022 13-12-2022 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Melkweg 9-11... 13-10-2022 13-12-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor Bio Energy Coevorden B.V. voor het verbeteren van de opwaardering van... 13-10-2022 13-12-2022 Details
Bodemsanering; locatie Zuiderdiep 64a Drouwenermond, evaluatieverslag en nazorgplan 11-10-2022 11-12-2022 Details
Ontbrandingstoestemming aan Royal Fireworks te Enschede ten behoeve van het ontbranden van vuurwerk te... 11-10-2022 11-12-2022 Details
Omgevingsvisie Drenthe 2022 10-10-2022 10-12-2022 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Havezate Mensinge,... 10-10-2022 10-12-2022 Details