Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – ZLR00L439 De Dijk Tynaarlo 17-05-2024 17-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – diverse percelen Leutingewolde... 16-05-2024 16-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – Diverse percelen Dorpshuiswijk... 16-05-2024 16-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – DLN00 K553, K551, K313, K566,... 16-05-2024 16-07-2024 Details
Bodemsanering; locatie Werklandschap Zuid Assen, evaluatieverslag 16-05-2024 16-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – percelen RNN02 I 489, I 506,... 16-05-2024 16-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – gebied tussen Achterloo, Reindersdijk,... 16-05-2024 16-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – Tussen Nieuwe Dijk en Bremenbergweg... 16-05-2024 16-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – percelen RNN02 E2984 ged,... 16-05-2024 16-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – EMN00AF 321 en AF 322 Verlengde... 16-05-2024 16-07-2024 Details
Mandaatbesluit (milieu) taken directeur RUD Drenthe 16-05-2024 16-07-2024 Details
Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering R&D samenwerking Noord-Nederland 2024 16-05-2024 16-07-2024 Details
Subsidieregeling MKB Advies Voucher 16-05-2024 16-07-2024 Details
Terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering... 16-05-2024 16-07-2024 Details
Bodemsanering; locatie Ceresplein 23 Assen, evaluatieverslag 16-05-2024 16-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit ZLR00K1973, K1016, K1017, K1018,... 15-05-2024 15-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit NEV00F40, F42, F43, F44, F45,... 15-05-2024 15-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit ZLR00K387, K929, K395, K393,... 15-05-2024 15-07-2024 Details
Beperking openbaarheid archiefbescheiden 15-05-2024 15-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit EMN00AF325, Verlengde Scheperweg-Hogeweg,... 15-05-2024 15-07-2024 Details
Vaststelling Besluit subsidieplafonds 2024 15-05-2024 15-07-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de ZLR00L439,... 10-05-2024 10-07-2024 Details
Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; goedkeuringsbesluit ten behoeve van het geactualiseerde... 10-05-2024 10-07-2024 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming Slinge 1 te Assen 10-05-2024 10-07-2024 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming Eendrachtstraat... 10-05-2024 10-07-2024 Details
Provincie Drenthe - Tijdelijke verkeersmaatregelen - N391/Pottendijk 10-05-2024 10-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit –Percelen RDN01 Q 930, Q 319,... 08-05-2024 08-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – DLN00 L1328, L1327, L414,... 08-05-2024 08-07-2024 Details
Terinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – percelen DLN00 F323, F324,... 08-05-2024 08-07-2024 Details
Vuurwerkbesluit; ontbrandingstoestemming aan Caffero GmbH te Berlicum ten behoeve van het ontbranden... 08-05-2024 08-07-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op ZLR00L888,... 08-05-2024 08-07-2024 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming zuidwest-, midden-... 08-05-2024 08-07-2024 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming Phileas Foggstraat... 08-05-2024 08-07-2024 Details
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Cumapol Emmen B.V. te Emmen 08-05-2024 08-07-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de Veenmoslaan... 02-05-2024 02-07-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de Boerhoornweg... 02-05-2024 02-07-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op BLN00T773 02-05-2024 02-07-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de percelen... 01-05-2024 01-07-2024 Details
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit milieubeheer 26-04-2024 26-06-2024 Details
Aanvraag voor Recycling Westerveld B.V.. voor het uitbreiden van de composteringscapaciteit. 25-04-2024 25-06-2024 Details
Openstellingsbesluit GLB-NSP Samenwerking voor innovatie EIP Drenthe 2024 25-04-2024 25-06-2024 Details
Openstellingsbesluit SKNL 2023 25-04-2024 25-06-2024 Details
Openstellingsbesluit SKNL 2024 25-04-2024 25-06-2024 Details
Publicatie besluit Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving – aanwijzing zwemlocaties voor zwemseizoen... 25-04-2024 25-06-2024 Details
Beslissing m.e.r.-beoordeling ten behoeve van DOC Kaas B.V. te Hoogeveen voor het uitbreiden van de productiecapaciteit 23-04-2024 23-06-2024 Details
Terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering... 23-04-2024 23-06-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de Asserstraat... 23-04-2024 23-06-2024 Details
Provincie Drenthe - Verplaatsen (brom)fiets oversteekplaats - N378 hm 4.0 - hm 4.2 23-04-2024 23-06-2024 Details
Bodemsanering; locatie Hoofdstraat 18 Odoorn, evaluatieverslag 23-04-2024 23-06-2024 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op RDN01Q1170,1168,1143,1145,1142,1143,1138,1137,1136,1140,1153,1134,1135,1066,1055 22-04-2024 22-06-2024 Details