Vergunningen Druten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Druten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Druten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Beoordelingsbesluit M.E.R. – Zevent 12 Puiflijk 01-02-2023 01-04-2023 Details
Besluit omgevingsvergunning Milieu Schriksestraat 49, Afferden 01-02-2023 01-04-2023 Details
het aanleggen van een uitweg Bijmansstraat 29, Deest 30-01-2023 30-03-2023 Details
het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning t.b.v. uitbreiden woning Weide 10, Druten 26-01-2023 26-03-2023 Details
het vervangen van de puien en doortrekken luifel Hogestraat 89, Druten 26-01-2023 26-03-2023 Details
Beleidsregels Studietoeslag gemeente Druten 2022 26-01-2023 26-03-2023 Details
het verbouwen van de garage tot werkruimte Bruglaan 40, Druten 26-01-2023 26-03-2023 Details
het verbouwen van een woon/winkelpand tot 6 appartementen Hogestraat 26, Druten 24-01-2023 24-03-2023 Details
het bouwen van 48 woningen (Hooiwal) Aardschouwstraat 0, Druten 24-01-2023 24-03-2023 Details
het kappen van 2 bomen Heersweg 0, Druten 19-01-2023 19-03-2023 Details
gemeente Druten - onttrekking openbaarheid - Mr. van Coothstraat in Druten 18-01-2023 18-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Koningstraat 53E Afferden 18-01-2023 18-03-2023 Details
het verbouwen van een woning Molenweg 23, Horssen 12-01-2023 12-03-2023 Details
het realiseren van een kinderdagverblijf in een bijgebouw Langesteeg 5, Horssen 12-01-2023 12-03-2023 Details
Aanwijzen collectieve festiviteiten 2023 11-01-2023 11-03-2023 Details
het plaatsen van 2 containers voor opslag van lithium batterijen Energieweg 0, Druten 11-01-2023 11-03-2023 Details
het veranderen van de kozijnen Langakkers 19, Druten 11-01-2023 11-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Hogestraat 2 Druten 11-01-2023 11-03-2023 Details
het herbouwen van een woning Mr. van Coothstraat 6, Druten 09-01-2023 09-03-2023 Details
het herbouwen van een woon- en winkelpand Kattenburg 43, Druten 05-01-2023 05-03-2023 Details
het bouwen van een overkapping, carport en een berging Van Heemstraweg 6, Deest 04-01-2023 04-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Zuster Cassianastraat 6A Deest 04-01-2023 04-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Ticheldreef 49 Druten 04-01-2023 04-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Eindvorst 23 Druten 04-01-2023 04-03-2023 Details
het slopen van 24 ketens Waalbandijk 155I, Druten 04-01-2023 04-03-2023 Details
het vervangen van de gevel van de woning Mr. van Coothstraat 13, Druten 27-12-2022 27-02-2023 Details
het renoveren de gevel en van het dak Burgemeester de Leeuwstraat 10, Druten 27-12-2022 27-02-2023 Details
Tijdelijke Beleidsregels eenmalige verstrekking duurzame koelkasten gemeente Druten 27-12-2022 27-02-2023 Details
het bouwen van een woning Bijmansstraat 29, Deest 23-12-2022 23-02-2023 Details
Beleidsregel Bijdrage extra kosten chronisch zieken Druten 2023 23-12-2022 23-02-2023 Details
Legesverordening Druten 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Verordening hondenbelasting Druten 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Nota Bovenwijkse voorzieningen gemeente Druten 22-12-2022 22-02-2023 Details
Verordening reclamebelasting Druten 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten Druten 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Verordening marktgelden Druten 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Verordening rioolheffing Druten 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
het bouwen van een veranda Ticheldreef 49, Druten 22-12-2022 22-02-2023 Details
Tarieven zwembad De Gelenberg en sportaccommodaties 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Algemene plaatselijke verordening Druten 22-12-2022 22-02-2023 Details
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Druten 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Tarieven Grondprijzen 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen Druten 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Druten 2023 21-12-2022 21-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Driemorgen 9 Afferden 21-12-2022 21-02-2023 Details
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Klepperheide 17 Druten 21-12-2022 21-02-2023 Details
Vastgesteld wijzigingsplan Stedelijk gebied, wijziging Kattenburg 33 Druten en beeldkwaliteitsplan 21-12-2022 21-02-2023 Details
het plaatsen van een dakkapel Tabaksveld 28, Puiflijk 14-12-2022 14-02-2023 Details
Milieumelding mobiel breken bouw- en sloopafval Koningstraat 32, Afferden 14-12-2022 14-02-2023 Details
het vervangen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie Van Heemstraweg 53, Druten 07-12-2022 07-02-2023 Details