Vergunningen Duiven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Duiven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Duiven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Terinzagelegging besluit op aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Eltensestraat 17 & ontwerpbestemmingsplan...
Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Duiven 2008
Gemeente Duiven - opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij de Jean...
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Spoorallee 15 te Duiven
Kennisgeving ontvangst melding gebruik Express 1 te Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Commendereijstraat 16 te Groessen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 14 a te Groessen
Gemeente Duiven - Onttrekking aan de openbaarheid van 3 parkeerplaatsen - Diesfeldtlaan in Groessen
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Lithograaf 1 te Duiven
Verlening van een omgevingsvergunning voor woningsplitsing aan de Molenstraat 15 te Groessen
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Goudhaanstraat 36 te Duiven
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Spoorallee ong te Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Express 1 te Duiven
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Graafsingel ong., nabij rotonde met Westsingel...
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Rijksweg ong., nabij rotonde Goyenstraat te...
Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning Kerkakkers 4 te Groessen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning van Schaikstraat 16 te Duiven
Gemeente Duiven - opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Tooropstraat...
Gemeente Duiven - opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij de Bingerdenallee...
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Express 1 te Duiven
Kennisgeving ontvangst melding sloop Gorsstraat 15 te Duiven
Kennisgeving ontvangst melding Waterwet Engsestraat 20 b te Duiven
Beleidsregels jobcoaching gemeente Duiven
Gemeente Duiven - instellen van een om-en-om voorrangsregeling op de wegversmalling - Heilweg ter hoogte...
Gemeente Duiven - aanwijzen en inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken...
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, De Fanfare 1 te Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Goudenregenstraat 1 te Duiven / Kastanjelaan te Duiven
Kennisgeving opschorten beslistermijn omgevingsvergunning Toekomst ong. te Duiven
Rectificatie: Verlenging inspraakprocedure Ontwerp Omgevingsvisie
Kennisgeving ontvangst melding sloop Kuiperstraat 13 te Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dijkgraaf 38 te Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning informatiebord Leuvensedijk te Groessen
Kennisgeving ontvangst melding sloop Molenstraat 14 a te Groessen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning aan de Kastanjelaan in Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lijkweg 36 a te Groessen
Kennisgeving vooraankondiging bestemmingsplan Helhoek ong. naast 18
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning uitrit Woerdstraat 42 te Duiven
Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Stenograaf 2 te Duiven
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Putterstraat 25 te Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Geograaf 13 te Duiven
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning Duiven
Gemeente Duiven - wegafsluiting ten behoeve van herinrichtingswerkzaamheden - op de zijtak Rijksweg te...
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Vlielandlaan 127 te Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Typograaf 3 te Duiven
Kennisgeving ontvangst melding milieu Toekomst ong. te Duiven
Gemeente Duiven - aanwijzen en inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mondriaanstraat 13 te Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Roelofshoeveweg 4 te Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Geograaf 38 b te Duiven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven