Vergunningen Echt-Susteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Echt-Susteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Echt-Susteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Echt - Susteren 2021
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Dorpstraat 70 te Echt
Toestemming voor het oprichten van een overkapping aan Koningsplein 2 te Koningsbosch
Aanvraag vergunning voor wijzigen van huisvestingssystemen, dieraantallen en ventilatiesystemen van de...
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan inzake “Maasbrachterweg 58 te Echt”
Toestemming voor het verbreden van de uitweg aan Sint Joosterbaan 60 te Sint Joost
Toestemming voor het verbouwen van het woonhuis aan Gildenlaan 28 te Susteren
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een nieuw bijgebouw en het aanleggen van een inrit aan Waldfeuchterbaan...
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een garage aan Gouverneur Houbenstraat 32 te Nieuwstadt
Verlenging beslistermijn voor het slopen en bouwen van een nieuwe garage en het veranderen van een in-...
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder voor het realiseren van een nieuwe woningn naast de Maasbrachterweg...
Verlenging beslistermijn voor het aanleggen van een niet-overdekte rijbak in de achtertuin aan Bij de...
Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de voor- en zijgevel en het verlengen van de huidige carport...
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een zadeldak aan Plevitsstraat 11 te Sint Joost
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van inritblokken aan Limbrichterstraat 36 te Nieuwstadt
Aanvraag vergunning voor het aanvragen van een oprichtingsvergunning aan Havenweg 8 te Echt
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg aan Heidestraat kadastraal...
Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen langs de Maas te Echt
Toestemming voor het huisvesten van 4 shortstay arbeidsmigranten (legalisatie) aan Feurthstraat 77 te...
Toestemming voor het kappen van 40 bomen in verband met vitaliteit en het herplanten van bomen aan Waldfeuchterbaan...
Toestemming voor het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voorgevel aan Korte straat 6 te Echt
Toestemming voor het uitbreiden van het woonhuis aan Kerkveldsweg Oost 6 te Echt
Melding voor het mobiel breken van puin ter plaatse van Sint Janskamp te Echt
Verlenging beslistermijn voor het ombouwen van een bestaand tuinhuis naar woonhuis aan Vincentiuslaan...
Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van de woning (legalisatie) aan Sint Joosterzijweg 5 te Sint...
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een crossdock en magazijn aan Fahrenheitweg, sectie AD perceelnummer...
Melding van Mts de Loo-Coenen aan Brachterzijde 30 te Sint Joost
Aanvraag vergunning voor het kappen van 8 bomen aan Bellekeweg te Echt
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een uitweg aan Koestraat 63 te Koningsbosch
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Wilhelminalaan 163 te Echt
Aanvraag vergunning voor het graven van proefsleuven aan Havenweg, kadastraal sectie I perceelnummers...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen in achtergelegen perceel aan Kapelaan Verdonschotstraat...
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van 3 bijgebouwen (legalisatie) aan Funkelweideweg 8 te Nieuwstadt
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een salon aan huis aan Brugweg 4 te Echt
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het gebruik van het pand aan Handelsweg 5 te Susteren
Aanvraag vergunning voor het herinrichten van het terrein aan Lisweg 5 te Echt
Toestemming voor het oprichten van een rundveestal aan Kerkstraat 94 te Koningsbosch
Toestemming voor het starten van een zorgboerderij aan Heerdstraat 71A te Sint Joost
Toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het overschrijden van het bouwvlak aan Swaantjesweg...
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Hoogveldsweg 40-40A, Echt”
Vergunning geweigerd voor het realiseren van een extra in- en uitrit aan Maasbrachterweg 9 te Echt
Toestemming voor het bouwen van een nieuwe stal en het uitbreiden van een varkenshouderij aan Kerkstraat...
Verlenging beslistermijn voor het verbreden van een inrit aan In de Planten 36 te Echt
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan kadastraal sectie K perceelnummer 7583, Bocage...
Kennisgeving voorbereiding Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een loods tot levensloopbestendige woning aan Graaf 22 en...
Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van de woning aan Elsenewal 9 te Nieuwstadt
Aanvraag vergunning voor het verbreden van de bestaande uitweg aan Sef Pernotlaan 13 te Susteren
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een schuilstal aan Oude Rijksweg Zuid 30 te Susteren
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een loods aan Kerkveldsweg Oost 20G te Echt