Vergunningen Echt-Susteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Echt-Susteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Echt-Susteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag vergunning voor het bouwen van 2 vrijstaande woningen en het aanleggen van de in- en uitritten...
Lijst verzwaard adviesrecht Echt-Susteren 2022
Toestemming voor het bouwen van een nieuw bijgebouw en het aanleggen van een uitweg aan Waldfeuchterbaan...
Toestemming voor het plaatsen van een hekwerk aan Hoordstraat 44 te Nieuwstadt
Toestemming voor het bouwen van een woonhuis aan Schoolstraat 7 (bouwkavel 26) te Nieuwstadt
Toestemming voor het bouwen van een crossdock en magazijn aan Fahrenheitweg, kadastraal sectie AD perceelnummer...
Toestemming voor het bouwen van een levensloopbestendige woning en het aanleggen van een uitweg aan Wagenmakerstraat...
Toestemming voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg aan Oude Trambaan 12 te Echt
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 7 seniorenwoningen en het aanleggen van een nieuwe uitweg...
Aanvraag vergunning voor het slopen van de huidige uitbouw en het realiseren van een nieuwe aanbouw aan...
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning en kantoor aan huis aan Dorpstraat, kadastraal sectie...
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een schutting aan Vrijthof 12 te Echt
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van reclame aan Wigibaldplein 2A te Susteren
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Dorpstraat, kadastraal sectie K perceelnummer...
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de bestaande woning aan Hulststraat 39 te Echt
Toestemming voor het kappen van 64 bomen en het herplanten van bomen in verband met vitaliteit op meerdere...
Toestemming voor het veranderen van het bedrijfspand aan Marktstraat 37 te Susteren
Toestemming voor het uitbreiden van de bestaande bedrijfshal aan Prinsenbaan 104A te Koningsbosch
Toestemming voor het realiseren van een Tiny house aan Elzenweg 1 te Susteren
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een schutting en tuinhuis aan Swentiboldstraat 29 te Susteren
Verlenging beslistermijn voor het slopen en heroprichten van bedrijfsruimten aan Torenweg 13 te Maria...
Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de gebruiksfunctie (legalisatie) aan Rijksweg Zuid 35...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een schuilhut voor paarden en het kappen van 2 bomen aan Ophoven...
Melding voor van Schutterij St. Sebastianus aan Baakhoverweg 2 te Susteren
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van het woonhuis aan Caecilialaan 4 te Susteren
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de berging/garage tot een levensloopbestendige seniorenwoning...
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan Sint Joosterweg 21 te Echt
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een poolhouse bij een zwembad aan Vulenstraat 13 te Echt
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een schuur aan Heidestraat 55 te Susteren
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een paardenstalling aan Boekhorstweg 20 te Maria Hoop
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning aan Kasteelweg 37 te Echt
Beheerregeling waardedocumenten
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020
Toestemming voor het wijzigen van de voor- en zijgevel en het verlengen van de huidige carport aan Dorpstraat...
Toestemming voor het vervangen van de kozijnen aan Peijerstraat 36 te Echt
Toestemming voor het verbreden van de bestaande uitweg aan Sef Pernotlaan 13 te Susteren
Toestemming voor het aanleggen van een uitweg aan Kerkstraat 108A te Koningsbosch
Ontwerpbestemmingsplan ‘Reigelsbroekweg ongenummerd Sint Joost’
Toestemming voor het huisvesten van 8 shortstay arbeidsmigranten op basis van kamergewijze verhuur aan...
Toestemming voor het wijzigen van de bestemming van het pand naar spa/wellness/privé sauna aan Pastoor...
Toestemming voor het verbouwen van de woning aan Elsenewal 9 te Nieuwstadt
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een levensloopbestendige woning en het aanleggen van een...
Sluiting lokalen in verband met overtreding Opiumwet
Aanvraag vergunning voor het bouwen van 2 woningen aan Gelders Overkwartier, kadastraal sectie E perceelnummers...
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een Jumbo Foodmarkt en het veranderen van een bestaande uitweg...
Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen aan Kerkstraat 54a te Susteren
Aanvraag vergunning voor het versmallen van de uitweg aan Heerdstraat 19 te Sint Joost
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis en het aanleggen van een uitweg aan Oude Rijksweg...
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwe woning aan Steenhouwerstraat kavel O4 te Echt
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een carport aan Maasheuvel 7 te Roosteren