Vergunningen Ede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Alcoholverordening Ede 2021
Legesverordening 2022
Beleidskader kapitaaldeelname in hernieuwbare energie Wageningen, Ede en Barneveld
Verordening parkeerbelastingen 2022
Verordening toeristenbelasting 2022
Verordening hondenbelasting 2022
Verleende omgevingsvergunningen
Verordening Reclamebelasting Bennekom 2022
Verordening reclamebelasting Ede Centrum 2022
Aanvragen omgevingsvergunningen
Beleidsregel kapitaaldeelname in hernieuwbare energie Wageningen, Ede en Barneveld 2021-2022
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022
Verordening graf- en begraafrechten Ede 2022
Verordening forensenbelasting 2022
Bestemmingsplan De Klomp, Griftweg 21vastgesteld
Bestemmingsplan Lunteren, Scharrenburgersteeg 19, vastgesteld
Algemene plaatselijke verordening Ede 2020
Ontwerpbestemmingsplan Lunteren, Bruinhorsterpad 6, 8 en Ede, Zonneoordlaan 1
Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling De Vallei 2018 (zaaknummer 171111)
Bestemmingsplan ‘Lunteren, Hoge Valkseweg 16a’ gewijzigd vastgesteld
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent de...
Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling De Vallei 2018 (zaaknummer 171111)
Besluit van burgemeester en wethouders inzake de inwerkingtreding van de Beleidsregel kapitaaldeelname...
Nadere regel vrijstelling kleine evenementen 2021
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘De Klomp, Veredelingstraat ong.’
Ontwerpomgevingsvergunning Loenhorsterweg 9, Lunteren
Publicatie evenementenvergunningen
Handboek kabels en leidingen gemeente Ede 2015
Beleidsregel Beschermd Wonen 2015
Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Ede
Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Verordening voor het houden van een raadplegend referendum Ede
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Ede 2015
Beleidsregel verwijtbaarheid en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Ede
Verordening individuele studietoeslag Ede 2015
Verordening individuele inkomenstoeslag Ede 2015
Verordening BIZ Frankeneng, Heestereng en De Vallei 2017
Lijst andere inzamelaars huishoudelijk oud papier en karton Ede
Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ Ede 2016
Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen
Verleende omgevingsvergunningen
Beleidsregels woonlasten Participatiewet Ede 2016
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede 2015
Drank- en Horecaverordening Ede 2016
Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Ede 2017
Beleidsregels taaleis Participatiewet Gemeente Ede 2016
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Harskamp, Molenweg 12a / Dorpsstraat 195-199’
Anterieure overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van de percelen Molenweg 12a en Dorpsstraat 195-199...