Vergunningen Eemnes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eemnes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eemnes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Verordening leningregeling asbestdaken gemeente Eemnes 16-04-2024 16-06-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van gevelreclame op de locatie Braadkamp 1 D, 3755CJ te Eemnes,... 16-04-2024 16-06-2024 Details
Toestemming voor het vervangen en uitbreiden van een dakkapel op de locatie Patrijzenhof 188, 3755EW... 09-04-2024 09-06-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning op de locatie Meentweg 119 B, 3755PD te Eemnes,... 08-04-2024 08-06-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een uitbouw aan de zij- en achtergevel, het verhogen van... 04-04-2024 04-06-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van een schuur naar de zijkant van de woning op de locatie Hiltlaan... 04-04-2024 04-06-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van tijdelijke bebording ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden... 04-04-2024 04-06-2024 Details
Verleende APV vergunning voor het organiseren van evenement de zeskamp op het weiland aan de Eemnesser... 27-03-2024 27-05-2024 Details
Besluit tot keuze centrale stemopneming door het Gemeentelijk Stembureau op 7 juni 2024 in de gemeente... 27-03-2024 27-05-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van 3 tuinhuisjes en 2 hobbykassen op het volkstuinencomplex de Eemakker... 26-03-2024 26-05-2024 Details
Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2024 25-03-2024 25-05-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een nieuwbouw loods op de locatie Geerenweg 2, 3755NM te... 21-03-2024 21-05-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het leggen van één laagspanningskabel ten behoeve van een elektrische laadpaal... 19-03-2024 19-05-2024 Details
Toestemming voor het realiseren van een erker met luifel aan de voorgevel op de locatie Torenzicht 47,... 19-03-2024 19-05-2024 Details
Verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van kersen op de woensdagochtend in de maanden juni tot... 19-03-2024 19-05-2024 Details
Toestemming voor het aanleggen van een zwembad in de achtertuin op de locatie Wakkerendijk 202, 3755DJ... 19-03-2024 19-05-2024 Details
Toestemming voor het vervangen en vergroten van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op de locatie... 19-03-2024 19-05-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het vervangen en uitbreiden van een dakkapel op de locatie Patrijzenhof 188,... 15-03-2024 15-05-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van 30 nieuwbouw bedrijfsunits (voorheen huisnummer 26) op de... 14-03-2024 14-05-2024 Details
Toestemming voor het realiseren van een dubbele woning en herinrichting van het erf (huisnummers 103a... 12-03-2024 12-05-2024 Details
Bekendmaking melding Besluit activiteiten leefomgeving: realiseren gesloten bodemenergiesysteem op de... 06-03-2024 06-05-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde op de locatie Hasselaarlaan... 05-03-2024 05-05-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een erker met luifel aan de voorgevel op de locatie Torenzicht... 05-03-2024 05-05-2024 Details
Toestemming voor het vervangen van de leien dakbedekking op de locatie Kerkstraat 16 A, 3755CK te Eemnes... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Haagwinde 28, 3755TA te Eemnes, het vervangen en vergroten... 26-02-2024 26-04-2024 Details
Verlengings- en wijzigingsbesluit Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie RUD Eemnes 23-02-2024 23-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op de locatie Hasselaarlaan 46,... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Woonvisie Eemnes met zorgcomponent 2024-2028 16-02-2024 16-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een zwembad in de achtertuin op de locatie Wakkerendijk 202,... 15-02-2024 15-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een erker met luifel aan de voorgevel en vergroten van de... 12-02-2024 12-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op de locatie Aartseveen 22,... 12-02-2024 12-04-2024 Details
Toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een kabelbrug ten behoeve van uitvoeren oeververbetering... 07-02-2024 07-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het vervangen van de leien dakbedekking op de locatie Kerkstraat 16 A, 3755CK... 07-02-2024 07-04-2024 Details
Bekendmaking melding Besluit activiteiten leefomgeving: toepassen van grond of baggerspecie op de Verlegde... 05-02-2024 05-04-2024 Details
Bekendmaking melding Besluit activiteiten leefomgeving: toepassen van grond of baggerspecie op de Zuidersingel... 05-02-2024 05-04-2024 Details
Verleende standplaatsvergunning op de Noordersingel 4 (Huis van Eemnes) van 10 april 2024 t/m 30 mei... 05-02-2024 05-04-2024 Details
Gedoogbesluit tijdelijke opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen 02-02-2024 02-04-2024 Details
Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning, voor het legaliseren van een geluidswal op het perceel... 31-01-2024 31-03-2024 Details
Bekendmaking melding Besluit activiteiten leefomgeving: toepassen van grond of baggerspecie op de Verlegde... 26-01-2024 26-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het vervangen van de dakbedekking op de locatie Kerkstraat 16-kerk, 3755CK te... 26-01-2024 26-03-2024 Details
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Heidelaan 4 3755 MT in Eemnes 26-01-2024 26-03-2024 Details
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Geerenweg 2A 3755NM in Eemnes 26-01-2024 26-03-2024 Details
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Goyergracht Zuid 19, 3755MX te Eemnes, het realiseren van... 25-01-2024 25-03-2024 Details
Toestemming voor het wijzigen van het gebruik van bedrijfswoning naar burgerwoning op de locatie Goyergracht... 23-01-2024 23-03-2024 Details
Toestemming voor het vellen van 6 gemeentebomen (herplantplicht) ten behoeve van HOV Eemnes op de kadastale... 16-01-2024 16-03-2024 Details
Toestemming voor het aanbrengen van wijzigingen aan een kozijn in de voorgevel op de locatie Roodzwenk... 16-01-2024 16-03-2024 Details
Toestemming voor het vellen van 1 gemeenteboom achter huisnummer 8 (kadastraal perceel G 4172) (herplantplicht)... 16-01-2024 16-03-2024 Details
Bekendmaking voornemen stellen maatwerkvoorschriften Eemweg 31A in Eemnes 15-01-2024 15-03-2024 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouders BEL Combinatie Omgevingswet Eemnes 12-01-2024 12-03-2024 Details
Toestemming voor het tijdelijk opslaan van goederen voor bedrijven/zzp'ers op de locatie Wakkerendijk... 12-01-2024 12-03-2024 Details