Vergunningen Eemnes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eemnes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eemnes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aangevraagde omgevingsvergunning Vogelkersberg 5B, 3755 BN, het realiseren van een onderhoudsgarage voor...
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg 83, 3755 PB, het vellen van 1 boom
Aangevraagde omgevingsvergunning Karwij thv 40, 3755 TV, het vellen van 3 bomen
Aangevraagde omgevingsvergunning Braadkamp 15a, 3755 CJ, het aanbrengen van gevelreclame
Bekendmaking subsidieplafond Subsidieregeling inwonersinitiatieven Eemnes
Gemeente Eemnes - aanwijzen parkeergelegenheid alleen bestemd voor opladen elektrische voertuigen – Willemserf...
Gemeente Eemnes - aanwijzen parkeergelegenheid alleen bestemd voor opladen elektrische voertuigen – Aartseveen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Wakkerendijk 182, 3755 DH, het plaatsen van een dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning Dopsingel 28, 3755 SC, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Aangevraagde omgevingsvergunning Goyergracht Noord nabij Stachouwerweg, 3755 AA, het vellen van 1 boom
Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones Eemnes 2021 - 2025
Aangevraagde omgevingsvergunning Blomsingel 9999, 3755 SN, het bouwen van een woning en realiseren nieuwe...
Verleende omgevingsvergunning Wakkerendijk 194, 3755 DH, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Subsidieregeling sportverenigingen Eemnes 2022
Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Aangevraagde omgevingsvergunning Ploeglaan 90, 3755 HV, het plaatsen van een metalen afvoer voor kachel
Aangevraagde omgevingsvergunning Wakkerendijk 36A, 3755 DC, het vervangen van de schuur
Bestemmingsplan Hink Stap Sprong
Aangevraagde omgevingsvergunning Laarderweg 42B, 3755 AP, het wijzigen van de gevel
Verleende omgevingsvergunning Noordersingel 6 B, 3755 EZ, het doorbreken constructieve muur en plaatsen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Zomertaling 27, 3755 GM, het plaatsen van een dakkapel
Geweigerde omgevingsvergunning Goyergracht Noord 12, 3755 AA, het legaliseren van een geluidswal
Verleende omgevingsvergunning Haagwinde nabij nr. 2, 3755 TA, het vellen van 2 gemeentebomen (herplantplicht...
Verleende omgevingsvergunning Laarderweg 24G, 3755 AN, het plaatsen van dubbelzijdig gevelreclame
Aangevraagde omgevingsvergunning Wakkerendijk 52, 3755 DD, het splitsen en verbouwen van de woonboerderij
Aangevraagde omgevingsvergunning Goyergracht Noord ntb, 3755 ntb, het bouwen van paarden stallen
Aangevraagde omgevingsvergunning Raadhuislaan 3, 3755 HA, het realiseren van een nokverhoging aan de...
Aangevraagde omgevingsvergunning Noordersingel 6B, 3755 EZ, het doorbreken constructieve muur en plaatsen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Hilhorststraat 28, 3755 SV, het plaatsen van een luifel boven voordeur
Aangevraagde omgevingsvergunning Maalderij 21, 3755 CE, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en...
Aangevraagde omgevingsvergunning Plantsoen 20, 3755 HJ, het bouwen van een bijgebouw
Aangevraagde omgevingsvergunning Laarderweg 72, 3755 AR, het wijzigen van de bestemming kantoor naar...
Verleende omgevingsvergunning Patrijzenhof 7, 3755 EL, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
Aangevraagde omgevingsvergunning Wakkerendijk 194, 3755 DH, het plaatsen van een dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg t.o. 75, 3755 PB, het aanleggen van een droge ligplaats voor...
Verleende omgevingsvergunning Meentweg 103, 3755 PC, het bouwen van een woning met bijgebouw
Bestemmingsplan De Hilt
BESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 110a VAN DE WET GELUIDHINDER TOT VASTSTELLING VAN HOGERE GRENSWAARDEN WEGVERKEER...
Verleende omgevingsvergunning nieuwbouw woning Goyergracht Noord 12 Eemnes
Ontwerpbestemmingsplan ‘Woongebied Zuidpolder 3e herziening’ in Eemnes
Ontwerpuitwerkingsplan 11, deelgebied 4.2, Zuidpolder Woongebied in Eemnes
Ontwerpuitwerkingsplan 12, deelgebied 3.4, Zuidpolder Woongebied in Eemnes
Subsidieregeling stimuleringsbudget Sportakkoord Gemeente Eemnes
Bekendmaking subsidieplafond Subsidieregeling stimuleringsbudget Sportakkoord
Verleende omgevingsvergunning Hilhorststraat 33, 3755 SV, het bouwen van een woning
Aangevraagde omgevingsvergunning Goyergracht Noord thv de tennisbanen Blaricum, 3755 ntb, het vellen...
Toewijzing en gebruik van vrachtautoparkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg 117, 3755 PD, het bouwen van een woning
Verleende omgevingsvergunning Blomsingel 22, 3755 SN, het bouwen van een woning en het aanleggen van...
Verleende omgevingsvergunning Laarderweg 86A, 3755 AS, het plaatsen van een pergola