Vergunningen Elburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Elburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Elburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Binnengekomen melding kleinschalig evenement 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verlenging termijn aanvraag vergunning voor het verbouwen en verduurzamen van het pand op het perceel... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding kleinschalig evenement 24-11-2022 24-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een tiny house voor een bed & breakfast op het perceel Bovendwarsweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het afzetten van een houtwal voor Grevensweg 19 Doornspijk 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het opknappen van de schuur op het perceel van Norelsweg 8, 8085SX Doornspijk 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het aanpassen van de vuilvang aan de Havenkade te Elburg 21-11-2022 21-01-2023 Details
Binnengekomen melding kleinschalig evenement 21-11-2022 21-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het vervangen van het hekwerk aan de achterzijde van de tuin aan de Breede Gang... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen en vervangen van verankerde parasols op het perceel Beekstraat... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op evenementenvergunning, Zuiderzeestraatweg West 67, 8085AB Doornspijk 21-11-2022 21-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling achter de woning op het perceel... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van zeven grove dennen op het perceel Badweg 1, 8085RL Doornspijk 18-11-2022 18-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van een zomereik op het perceel Verlengde Haerderweg 5R 2, 8085RJ Doornspijk 18-11-2022 18-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van een zomereik op het perceel Eertbornweg 7, 8084EM 't Harde 18-11-2022 18-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van twee Amerikaanse vogelkersen, twee lariksen en twee fijnsparren op het... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Zuiderzeestraatweg West 129 Doornspijk 18-11-2022 18-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van zeven grove dennen op het perceel Verlengde Haerderweg 9B, 8085RJ Doornspijk 18-11-2022 18-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van een berk op het perceel Oostloo 2R 7, 8084PK 't Harde 17-11-2022 17-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van een eik op het perceel Grevensweg 10, 8085PZ Doornspijk 17-11-2022 17-01-2023 Details
Aanwijzingsbesluit artikel 2:73 Apv - Verboden gebruik consumentenvuurwerk Vesting Elburg. 17-11-2022 17-01-2023 Details
Kennisgeving besluit op evenementenvergunning, Vesting Elburg 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verlenging termijn aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Berkenweg 7, 8085RT... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verlenging termijn aanvraag vergunning voor het uitbreiden en verbouwen van een bijgebouw op het perceel... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verleende loterijvergunning op grond van artikel 3 van de wet op kansspelen 14-11-2022 14-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het afzetten van een houtwal op het perceel Oude Molenweg 1, 8085SW Doornspijk 14-11-2022 14-01-2023 Details
Wet milieubeheer Bekendmaking melding 14-11-2022 14-01-2023 Details
Besluit buiten behandelingstelling aanvraag voor het project het isoleren van de buitenzijde van het... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van een Amerikaanse eik, vier Amerikaanse vogelkers, drie grove denne op... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het gebruiken van het pand als opvanglocatie voor een periode van twee jaar... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Kennisgeving ontvangst evenementenvergunning, 't Schootveld 14-11-2022 14-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van 20 fijnsparren op het perceel Zuiderzeestraatweg West 69, 8085AB Doornspijk 14-11-2022 14-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van een verleende vergunning voor het bouwen van een bijgebouw... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Toestemming voor het verbouwen van het pand en het toevoegen van een woning op het perceel Smeesteeg... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Verlenging termijn aanvraag vergunning voor het verbouwen van het pand naar een woning op het perceel... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het verplaatsen van de inrit op het perceel Prins Constantijnlaan 6, 8084AG 't Harde 10-11-2022 10-01-2023 Details
Toestemming voor het afzetten van een houtwal op een perceel Stadsweg / hoek Schietweg 09-11-2022 09-01-2023 Details
Bestemmingsplan Verlengde Haerderweg 3 ongewijzigd vastgesteld. 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van vijf sparren op het perceel Eikenlaan 9, 8084HL 't Harde 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van 82 bomen op de Kopse Waard te Elburg 09-11-2022 09-01-2023 Details
Bestemmingsplan Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 129-131 gewijzigd vastgesteld. 09-11-2022 09-01-2023 Details
Terinzagelegging verleende omgevingsvergunning Bovenweg 4B 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het wijzigen van de gevel op het perceel Gregorystraat 2, 8081BS Elburg 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van twee zwarte elzen, twee haagbeuken, twee zomereiken, vier berken, een... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Bestemmingsplan Tempelweg 7A gewijzigd vastgesteld. 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning op het perceel Verlengde Haerderweg 5,... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van vijf coniferen, 23 sparren, 55 grove dennen en vier berken op het perceel... 07-11-2022 07-01-2023 Details
Toestemming voor het afzetten van een houtwal op een perceel nabij Zuiderzeestraatweg West 139, 8085AD... 07-11-2022 07-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel Rehobothstraat... 07-11-2022 07-01-2023 Details
Vergunning verleend voor het plaatsen van een voorwerpen op of aan de weg 07-11-2022 07-01-2023 Details