Vergunningen Emmen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Emmen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Emmen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbeheersverordening“Emmen, Delftlanden”
Aanvragen omgevingsvergunning week 23
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 23
Omgevingsvergunning uitgebreide procedureEmmen, reclamemast Edisonstraat
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure“Emmen, Emmerhout (IKC)” en Besluit hogere grenswaarde Houtweg...
Ontwerpbestemmingsplan“Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366”
Ontwerp besluit uitgebreide omgevingsvergunning week 22
Aanvragen omgevingsvergunning week 22
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, verbreding N34”
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure en vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure week 22
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure week 22
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 22
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, verbreding N34”
Ontwerp-Omgevingsvergunning“Emmer-Compascuum, woning Oosterdiep WZ 19”
Wet milieubeheer
Omgevingsvergunning uitgebreide procedureNieuw-Weerdinge, 6 seniorenwoningen Achterdiep
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure week 21
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 21
Aanvragen omgevingsvergunning week 21
Ontwerp besluit uitgebreide omgevingsvergunning week 21
Verleende Omgevingsvergunningen van rechtswege week 21
Ontwerp-Omgevingsvergunning“Emmer-Compascuum, woning Oosterdiep WZ 19”
Wet milieubeheer
Omgevingsvergunning uitgebreide procedureNieuw-Weerdinge, 6 seniorenwoningen Achterdiep
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 20
Ontwerp besluiten uitgebreide omgevingsvergunning week 20
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Emmen, bufferzone Weiteveen”
Ontwerp-Omgevingsvergunning “Westenesch, Schietbaanweg 8”enOntwerp-Besluit hogere grenswaardeWet geluidhinder
Aanvragen omgevingsvergunning week 20
Besluiten verlenging beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure week 20
Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege week 20
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Emmen, bufferzone Weiteveen”
Ontwerp-Omgevingsvergunning “Westenesch, Schietbaanweg 8”enOntwerp-Besluit hogere grenswaardeWet geluidhinder
RECTIFICATIE KENNISGEVING OMGEVINGSVERGUNNING week 19
Ontwerp besluit uitgebreide omgevingsvergunning week 19
Omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarde Schoonebeek, Europaweg 122
Besluit uitgebreide omgevingsvergunning week 19
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 19
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure week 19
Aanvragen omgevingsvergunning week 19
Gemeente Emmen - Toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan Hesselterbrink te...
Omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarde Schoonebeek, Europaweg 122
Gemeente Emmen - Verlagen maximum snelheid naar 60 km op het Stieltjeskanaal en Stieltjeskanaal WZ -...
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure week 18
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 18
Aanvragen omgevingsvergunning week 18
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure week 17
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 17
Aanvragen omgevingsvergunning week 17