Vergunningen Epe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Epe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Epe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
VERKIEZINGEN 2022 AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING BOVEN EEN KANDIDATENLIJST
Ontwerp bestemmingsplan Valkeniersweg 14-16, Vaassen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een notenboom aan de Burgemeester...
Geaccepteerde melding ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het realiseren van een gesloten...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een kantoor op de bestemming...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen aan de Veldkampweg...
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenbak aan de Molenstraat 6, 8167 LD Oene (338338)
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kapschuur aan de Deventerstraat 126, 8171 AH Vaassen...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen aan de Hanendorperweg 512-092, 8166 JJ Emst...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een insectenhotel aan de Ossenweg 10, 8161 PZ Epe...
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 7 coniferen aan de Hagedisweg 6, 8162 ND Epe [355016]
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 11 dode bomen: 3 beuken, 1 Koreaanse zilverspar, 1...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 4 Amerikaanse eiken aan de Lijsterbesweg 8, 8162 PW...
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van zes bomen aan de Dellenparkweg 6, 8161 AP Epe [358162]
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kelder aan de Hattumseweg 7, 8171 RD Vaassen...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 48 fijnsparren, 2 dennen en 1 hulst aan de Oranjeweg...
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een beuk aan de Emmalaan 1, 8171 RC Vaassen [356513]
Verleende omgevingsvergunning voor het renoveren van de dakbedekking aan de Sparrenlaan 16, 8162 CX Epe...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een oude schuur aan de Veenweg 5, 8162 RJ Epe [362982]
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen ter hoogte van de Dophoeveweg...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een woonhuis aan de Elspeterweg 78-I,...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van het dak en renoveren van het bakhuis aan de Kerkstraat...
Tarieventabel gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2022
Legesverordening 2020
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de veebezetting aan de Deventerweg 11, 8167 NA Oene
Geaccepteerde melding voor het plaatsen van een schuilstal aan de Hogestraat 5, 8167 PS Oene
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een werktuigenberging aan de Bremensallee 2, 8167...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwbouw woning aan de Torenstraat 45, 8171CP...
Geaccepteerde melding voor het lozen van grondwater op het vuilwaterriool aan de Wildforstlaan 2, 8162...
Algemene plaatselijke verordening Epe 2008
Rectificatie verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 195 gemeentelijke bomen op diverse locaties...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het dichtmaken van de carport aan de Sprengenweg 83, 8161 ND Epe
Rectificatie Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een dode eik aan de Deventerstraat 94-96,...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 4 Amerikaanse Eikenbomen aan de Lijsterbesweg 8, 8162...
Anterieure overeenkomst
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de zonnepanelen aan de Sprengenweg 14B, 8161ND...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een paardenstal en paardrijbak aan de Laan van...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tuin aan de Sprengenweg 14A, 8161 ND Epe
Gemeente Epe - Verkeersbesluit "Realisatie van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein...
Ontwerp Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, Epe
Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van nieuw natuur in Emst-Achterhegge ter hoogte van...
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van één Eik aan de Sint Crusiusweg 12, 8161 HG Epe
Geaccepteerde melding voor het stallen van caravans aan de Bloemendaalseweg 9A te Emst
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Beukenoord 9, 8172 BA Vaassen
Ontwerp besluit tot onttrekking van een deel van de Zuivelweg in Epe aan het openbaar verkeer
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een dode eik aan de Deventerstraat 87, 8171 AC Vaassen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 23 bomen aan de Norelbosweg 3, 8161 AS Epe
ZAKELIJKE BESCHRIJVING
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een Zilveresdoorn aan de Enkweg 28, 8162 VW Epe