Vergunningen Ferwerderadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ferwerderadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ferwerderadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Verordening liggelden 2019 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening bruggelden 2019 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening rioolheffing 2019 28-12-2018 28-02-2019 Details
Legesverordening 2019 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening rioolaansluitrecht 2019 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening forensenbelasting 2019 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening toeristenbelasting 2019 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening reinigingsheffing 2019 28-12-2018 28-02-2019 Details
Intrekken gemeentelijke verordening Waddenzeegebied 22-11-2018 22-01-2019 Details
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) 25-10-2018 25-12-2018 Details
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo voor het bouwen van een stal en... 10-10-2018 10-12-2018 Details
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo voor het bouwen van een stal en... 10-10-2018 10-12-2018 Details
Vastgesteld bestemmingsplan  ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ 03-10-2018 03-12-2018 Details
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging) 07-08-2018 07-10-2018 Details
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ferwerderadiel 20-07-2018 20-09-2018 Details
Vastgesteld wijzigingsplan 'Jannum-Tsjerkestrjitte 1’ 04-07-2018 04-09-2018 Details
Vastgesteld wijzigingsplan 'Jannum-Tsjerkestrjitte 1’ 04-07-2018 04-09-2018 Details
Verordening jeugdhulp gemeente Ferwerderadiel 2018 29-06-2018 29-08-2018 Details
Intrekken verordening Lauwersregeling 26-06-2018 26-08-2018 Details
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ 23-05-2018 23-07-2018 Details
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ 23-05-2018 23-07-2018 Details
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert, NL.IMRO.1722.161A01-ON01" 16-05-2018 16-07-2018 Details
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert, NL.IMRO.1722.161A01-ON01" 16-05-2018 16-07-2018 Details
Ontwerp wijzigingsplan ‘Jannum-Tsjerkestrjitte 1’. 25-04-2018 25-06-2018 Details
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo 25-04-2018 25-06-2018 Details
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo 25-04-2018 25-06-2018 Details
Ontwerp wijzigingsplan ‘Jannum-Tsjerkestrjitte 1’. 25-04-2018 25-06-2018 Details
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk en het afwijken van de regels van RO bij Terpwei... 11-04-2018 11-06-2018 Details
Gemeente Ferwerderadiel - Gehandicaptenparkeerplaats Mounebuorren - Hallum 09-03-2018 09-05-2018 Details
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) 07-03-2018 07-05-2018 Details
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) 07-03-2018 07-05-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan 'Blije - Zwarteweg, NL.IMRO.1722.20161223-VA01' 07-03-2018 07-05-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan 'Blije - Zwarteweg, NL.IMRO.1722.20161223-VA01' 07-03-2018 07-05-2018 Details
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ 14-02-2018 14-04-2018 Details
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ 14-02-2018 14-04-2018 Details
Nadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2017 13-02-2018 13-04-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan “Hallum-Meekmawei 15, NL.IMRO.1722.20150338-VA01” 07-02-2018 07-04-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan “Hallum-Meekmawei 15, NL.IMRO.1722.20150338-VA01” 07-02-2018 07-04-2018 Details
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) 24-01-2018 24-03-2018 Details
Verleende omgevingsvergunning mestzak Mieddyk Blije, verzonden 19 december 2017 22-01-2018 22-03-2018 Details
Verordeing tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Ferwerderadiel 18-01-2018 18-03-2018 Details
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Ferwerderadiel 18-01-2018 18-03-2018 Details
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Ferwerderadiel 18-01-2018 18-03-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan ''Burdaard, Jislumerdyk/Schoolstraat, NL.IMRO.1722.141603-VA01” 27-12-2017 27-02-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan ''Burdaard, Jislumerdyk/Schoolstraat, NL.IMRO.1722.141603-VA01” 27-12-2017 27-02-2018 Details
Verordening toeristenbelasting 2018 22-12-2017 22-02-2018 Details
Verordening forensenbelasting 2018 22-12-2017 22-02-2018 Details
Legesverordening 2018 22-12-2017 22-02-2018 Details