Vergunningen Ferwerderadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ferwerderadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ferwerderadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening liggelden 2019
Verordening bruggelden 2019
Verordening rioolheffing 2019
Legesverordening 2019
Verordening rioolaansluitrecht 2019
Verordening forensenbelasting 2019
Verordening toeristenbelasting 2019
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening reinigingsheffing 2019
Intrekken gemeentelijke verordening Waddenzeegebied
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo voor het bouwen van een stal en...
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo voor het bouwen van een stal en...
Vastgesteld bestemmingsplan  ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging)
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ferwerderadiel
Vastgesteld wijzigingsplan 'Jannum-Tsjerkestrjitte 1’
Vastgesteld wijzigingsplan 'Jannum-Tsjerkestrjitte 1’
Verordening jeugdhulp gemeente Ferwerderadiel 2018
Intrekken verordening Lauwersregeling
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert, NL.IMRO.1722.161A01-ON01"
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert, NL.IMRO.1722.161A01-ON01"
Ontwerp wijzigingsplan ‘Jannum-Tsjerkestrjitte 1’.
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Ontwerp wijzigingsplan ‘Jannum-Tsjerkestrjitte 1’.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk en het afwijken van de regels van RO bij Terpwei...
Gemeente Ferwerderadiel - Gehandicaptenparkeerplaats Mounebuorren - Hallum
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)
Vaststelling bestemmingsplan 'Blije - Zwarteweg, NL.IMRO.1722.20161223-VA01'
Vaststelling bestemmingsplan 'Blije - Zwarteweg, NL.IMRO.1722.20161223-VA01'
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’
Nadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2017
Vaststelling bestemmingsplan “Hallum-Meekmawei 15, NL.IMRO.1722.20150338-VA01”
Vaststelling bestemmingsplan “Hallum-Meekmawei 15, NL.IMRO.1722.20150338-VA01”
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)
Verleende omgevingsvergunning mestzak Mieddyk Blije, verzonden 19 december 2017
Verordeing tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Ferwerderadiel
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Ferwerderadiel
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Ferwerderadiel
Vaststelling bestemmingsplan ''Burdaard, Jislumerdyk/Schoolstraat, NL.IMRO.1722.141603-VA01”
Vaststelling bestemmingsplan ''Burdaard, Jislumerdyk/Schoolstraat, NL.IMRO.1722.141603-VA01”
Verordening toeristenbelasting 2018
Verordening forensenbelasting 2018
Legesverordening 2018