Vergunningen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving Omgevingswet  Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning 15-07-2024 15-09-2024 Details
Kennisgeving Omgevingswet  Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning 15-07-2024 15-09-2024 Details
Bekendmaking beoordeling van de melding Vuurwerkbesluit 03-07-2024 03-09-2024 Details
Toestemming voor het uitvoeren van onderzoek naar de bijvangsten van vogels bij de hoekwantvisserij in... 28-06-2024 28-08-2024 Details
Besluit tot openstelling nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2024-2028 26-06-2024 26-08-2024 Details
Nadere regels ‘Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2024- 2028’ 26-06-2024 26-08-2024 Details
Voucher Circulaire Economie Flevoland 2023 26-06-2024 26-08-2024 Details
Bekendmaking beoordeling van de melding Vuurwerkbesluit 26-06-2024 26-08-2024 Details
Nadere regels Oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving 2024-2030 Provincie Flevoland 26-06-2024 26-08-2024 Details
Besluit (deel)Subsidieplafonds 2024 en 2025 voor de Nadere regels Oplossingen netcongestie voor bedrijven... 26-06-2024 26-08-2024 Details
Voornemen tot aangaan huurovereenkomst medegebruik beheerstrook nabij Polarisstraat 72 26-06-2024 26-08-2024 Details
Bekendmaking beoordeling van de melding Vuurwerkbesluit 26-06-2024 26-08-2024 Details
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit 26-06-2024 26-08-2024 Details
Subsidie Circulaire Economie Flevoland 2023-2024 26-06-2024 26-08-2024 Details
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit maatwerkvoorschriften 25-06-2024 25-08-2024 Details
Kennisgeving Ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming voor kitesurfen en kitefoilen bij Trintelhaven 21-06-2024 21-08-2024 Details
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ontwerpbesluit 13-06-2024 13-08-2024 Details
Kennisgeving Omgevingswet/ Omgevingsverordening Flevoland 11-06-2024 11-08-2024 Details
Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 07-06-2024 07-08-2024 Details
Vuurwerkbesluit 05-06-2024 05-08-2024 Details
Kennisgeving Omgevingswet 05-06-2024 05-08-2024 Details
Besluit machtiging en volmacht inzake de Samenwerkingsovereenkomst Flexvervoer Flevoland 05-06-2024 05-08-2024 Details
Wet Luchtvaart 05-06-2024 05-08-2024 Details
Wet natuurbescherming: besluit (positieve) weigering De Orchideeënhoeve B.V., Oosterringweg 34 te Luttelgeest 05-06-2024 05-08-2024 Details
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Evaluatieverslag 04-06-2024 04-08-2024 Details
Kennisgeving Wet natuurbescherming ontwerpbesluit (positieve) weigering Broekzicht, Sternweg 19 te Zeewolde 04-06-2024 04-08-2024 Details
Voornemen tot aangaan huurovereenkomst medegebruik beheerstrook nabij Polarisstraat 90 30-05-2024 30-07-2024 Details
Kennisgeving Waterwet Besluit 29-05-2024 29-07-2024 Details
Vuurwerkbesluit 28-05-2024 28-07-2024 Details
Vuurwerkbesluit 28-05-2024 28-07-2024 Details
Vuurwerkbesluit 28-05-2024 28-07-2024 Details
Vuurwerkbesluit 27-05-2024 27-07-2024 Details
Kennisgeving Besluit activiteiten leefomgeving Ingediende melding 15-05-2024 15-07-2024 Details
Wet Luchtvaart 10-05-2024 10-07-2024 Details
Provincie Flevoland - instellen van een passeerregeling geldend voor vrachtauto’s, bussen en landbouwvoertuigen... 03-05-2024 03-07-2024 Details
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ontwerpbesluit 03-05-2024 03-07-2024 Details
Gedragscode integer handelen Statenleden en burgerleden Provincie Flevoland 2024 03-05-2024 03-07-2024 Details
Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Flevoland 2024 03-05-2024 03-07-2024 Details
Wet Luchtvaart 01-05-2024 01-07-2024 Details
Bekendmaking beoordeling van de melding Vuurwerkbesluit 01-05-2024 01-07-2024 Details
Besluit Machtiging en volmacht van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van de provincie... 01-05-2024 01-07-2024 Details
Verkeersbesluit Vaarwegen provincie Flevoland 01-05-2024 01-07-2024 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 01-05-2024 01-07-2024 Details
Beleidsregels vaarwegen provincie Flevoland 2024 01-05-2024 01-07-2024 Details
Beleidsregel interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders provincie Flevoland 01-05-2024 01-07-2024 Details
Wet Luchtvaart 30-04-2024 30-06-2024 Details
Provincie Flevoland - instellen van een inhaalverbod en het verplaatsen van bushaltes - op de N307 aan... 26-04-2024 26-06-2024 Details
Verkeersbesluit snelheidsbeperking Vollenhoverkanaal ter hoogte van de woonboten 26-04-2024 26-06-2024 Details
Kennisgeving Omgevingswet 09-04-2024 09-06-2024 Details
Openstellingsbesluit MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2024 08-04-2024 08-06-2024 Details