Vergunningen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Provinciaal blad: Wet natuurbescherming: besluit (positieve) weigering Afvalzorg locatie Zeeasterweg... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Provinciaal Blad - Wet natuurbescherming: besluit De Jonge Zeewolde V.O.F., Reigerweg 1 te Zeewolde 24-11-2022 24-01-2023 Details
Provinciaal blad - Wet natuurbescherming: besluit (positieve) weigering Maatschap Goelema - van Gissel,... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Provinciaal blad - Wet natuurbescherming: besluit Maatschap J.Verwolf - C.Verwolf - van den Dool, Visvijverweg... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Legesverordening provincie Flevoland 2016 22-11-2022 22-01-2023 Details
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS) 18-11-2022 18-01-2023 Details
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS) 18-11-2022 18-01-2023 Details
Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL Flevoland 2023 15-11-2022 15-01-2023 Details
Openstellingsbesluit Natuur- en landschapsbeheer 2023 15-11-2022 15-01-2023 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 14-11-2022 14-01-2023 Details
Wet Luchtvaart 09-11-2022 09-01-2023 Details
Wet Luchtvaart 09-11-2022 09-01-2023 Details
Besluit beleid Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 in gemeente Almere 09-11-2022 09-01-2023 Details
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016 09-11-2022 09-01-2023 Details
Kennisgeving Wet milieubeheer en Besluit milieueffectrapportage MER-beoordelingstoets 08-11-2022 08-01-2023 Details
Wet Luchtvaart 08-11-2022 08-01-2023 Details
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Evaluatieverslag incl. BUS EVA immobiel 03-11-2022 03-01-2023 Details
Wet Luchtvaart 03-11-2022 03-01-2023 Details
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar 2022 02-11-2022 02-01-2023 Details
Besluit Vaststelling subsidieplafonds 2023 Nadere regels Fonds Leefbaar Platteland 2021 - 2023 02-11-2022 02-01-2023 Details
Besluit ondermandaat secretaris 2021 01-11-2022 01-01-2023 Details
Aanvraag vergunning - Dukdalfweg 14, Lelystad - Technoplating Lelystad B.V. - het verzoek tot het intrekken... 27-10-2022 27-12-2022 Details
Benoeming lid van de staten van provincie Flevoland 20-10-2022 20-12-2022 Details
Registratie aanduiding politieke groepering 20-10-2022 20-12-2022 Details
Gemeenschappelijk Toezichtkader Gemeenschappelijke Regelingen 2022 (GTK GR-en 2022) 19-10-2022 19-12-2022 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 11-10-2022 11-12-2022 Details
Beleidsregel voor de beoordeling van geurhinder 11-10-2022 11-12-2022 Details
Ontwerpbesluit voor Maatschap J. Verwolf - C. Verwolf - van den Dool, Visvijverweg 64 te Lelystad 11-10-2022 11-12-2022 Details
Programmabegroting 2023 provincie Flevoland 10-10-2022 10-12-2022 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 06-10-2022 06-12-2022 Details
Ontwerpbesluit (positieve) weigering Walibi Holland B.V., Spijkweg 30 te Biddinghuizen 06-10-2022 06-12-2022 Details
Ontwerpbesluit (positieve) weigering Wet natuurbescherming Afvalzorg locatie Zeeasterweg te Lelystad 06-10-2022 06-12-2022 Details
Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming De Jonge Zeewolde V.O.F., Reigerweg 1 te Zeewolde 06-10-2022 06-12-2022 Details
Ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming BMC Lelystad, Larserdreef 310 te Lelystad 06-10-2022 06-12-2022 Details
Wet natuurbescherming ontwerpbesluit (positieve) weigering Maatschap Goelema - van Gijssel, Bomenweg... 06-10-2022 06-12-2022 Details
Subsidieplafonds Nadere regels subsidiering verkeer en vervoer 28-09-2022 28-11-2022 Details
Benoeming lid van de staten van provincie Flevoland 28-09-2022 28-11-2022 Details
Kennisgeving Wet bodembescherming Besluit instemmen (deel)saneringsplan 27-09-2022 27-11-2022 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 27-09-2022 27-11-2022 Details
Kennisgeving Waterwet Intrekkingsbesluit 26-09-2022 26-11-2022 Details
Vaststelling subsidieplafonds 2023 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS) 15-09-2022 15-11-2022 Details
Terinzagelegging ontwerp Beleidsregels Uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel Natuur, ontwerp Beleidsregel... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregel ontwikkelingen landelijk gebied Flevoland 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregel toezicht en handhaving provinciale infrastructuur Flevoland 14-09-2022 14-11-2022 Details
Intrekkingsbesluit beleidsregels in verband met de komst van de Omgevingswet 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregel Bestuurlijke boete Seveso-inrichtingen Flevoland 14-09-2022 14-11-2022 Details
Openstellingsbesluit Tweede tranche ontwikkelruimte grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied... 14-09-2022 14-11-2022 Details