Vergunningen Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Controleverordening FUMO 2023 21-12-2023 21-02-2024 Details
Financiële verordening FUMO 21-12-2023 21-02-2024 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO 2024 voor de Provincie Fryslân 18-12-2023 18-02-2024 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO voor de gemeentelijke deelnemers 2023 15-12-2023 15-02-2024 Details
Regeling vergoeding reiskosten FUMO (2023) 25-05-2023 25-07-2023 Details
Toestemming voor de opslag van verf- en harsachtige producten en verwerking en bewerking en transporteren... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het realiseren van een vergistingsinstallatie met productie van BioLNG en Koolzuurgas... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het uitbreiden van de inrichting naar de overzijde van de Horsa en daarmee het verplaatsen... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het realiseren van een hoofdkantoor en een tweede fabrieksdeel met natte mengkeuken... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een tijdelijke PGS 15 opslag voor de opslag van lak aan Pieter Stuyvesantweg... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie geïsoleerde tankcontainers... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor veranderen van de inrichting voor het opslaan en verwerken van AEC-granulaat, het verhogen... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het vervangen van een pulperinstallatie van Huhtamaki Nederland B.V aan Zuidelijke Industrieweg... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het ambtshalve toevoegen van beperktere energievoorschriften aan Denemarkendreef 5 te... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van grondgebonden zonnepannelen aan Wetterwille 4 te Heerenveen 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor de bouw van een bulkchemieopslaglocatie inclusief losplaats aan Verlaatsterweg 26 te... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Ingetrokken toestemming voor het realiseren van een drijvend zonnepark aan Beetsterweg te Nij Beets 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het verlagen van de opslaghoeveelheid salpeterzuur in tank E5A1TO1 aan Pieter Stuyvesantweg... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het ambtshalve wijzigen van energievoorschriften Greenbox B.V., aan Newtonweg 9 te Leeuwarden 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het aanpassen van de lozingsnorm van FrieslandCampina Nederland B.V., aan Verlaatsterweg... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het vervangen van de bestaande slibontwateringsinstallatie op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Ingetrokken toestemming voor de co-vergistingsinstallatie aan Westkern 7 te Kootstertille 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het verplaatsen en vervangen van de chemicaliëntanks en het plaatsen van een opslagloods... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het ambtshalve aanpassen van energievoorschriften Orion B.V., aan De Steven 25 te Drachten 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het realiseren van een gasopwerkinstallatie aan Hoarnestreek 10 tot 14 in Tzummarum 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het wijzigen van de toepassing en de opslag van chemicaliën aan Hollandiastraat 15 te... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor de oprichting en bouw van een installatie voor de verwerking van afvalplastic door middel... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Statuut voor de concerncontroller van de FUMO (2021) 24-06-2021 24-08-2021 Details
Regeling auditcommissie FUMO - 2020 11-01-2021 11-03-2021 Details
Besluit tot intrekking van het Delegatiebesluit FUMO 12-06-2020 12-08-2020 Details
Sociaal Statuut FUMO 2018 - 2022 09-01-2020 09-03-2020 Details
Sociaal Statuut FUMO 2018 - 2022 23-12-2019 23-02-2020 Details
Regeling vergoeding reiskosten FUMO (2020) 17-12-2019 17-02-2020 Details
Regeling procedure parafenbesluit FUMO 09-10-2019 09-12-2019 Details
Ondermandaatbesluit FUMO 09-07-2019 09-09-2019 Details
Mandaatbesluit FUMO 09-07-2019 09-09-2019 Details
Budgethoudersregeling FUMO 04-07-2019 04-09-2019 Details
Controleverordening FUMO 03-07-2019 03-09-2019 Details
Archiefverordening FUMO 03-07-2019 03-09-2019 Details
Financiële verordening FUMO 03-07-2019 03-09-2019 Details
Ondermandaatbesluit FUMO omgevingstaken gemeente Waadhoeke 2018 31-12-2018 28-02-2019 Details
Klachtenregeling FUMO 15-08-2018 15-10-2018 Details
Mandaatbesluit Klachtenregeling FUMO 15-08-2018 15-10-2018 Details
Sociaal Statuut FUMO 2018-2022 05-03-2018 05-05-2018 Details
Vervangingsregeling FUMO - 2018 20-02-2018 20-04-2018 Details
Ondermandaatbesluit FUMO betreffende omgevingstaken gemeente Terschelling 2017 18-01-2018 18-03-2018 Details
Regeling Generatiepact FUMO 04-01-2018 04-03-2018 Details