Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Gemeente De Fryske Marren Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Ooststellingwerf Bekendmaking vergunning Wet natuurbescherming 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Achtkarspelen Goedkeuringsbesluit 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Opsterland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontwerp positieve weigering Wet natuurbescherming 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Smallingerland Melding artikel 28 lid 1 juncto lid 3 Wet bodembescherming 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Heerenveen Evaluatieverslag met nazorgplan uitgevoerde bodemsanering 01-12-2023 01-02-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 01-12-2023 01-02-2024 Details
Mkb-haalbaarheidsvoucher 29-11-2023 29-01-2024 Details
Reglement en Instellingsbesluit Gebiedscommissie Idzegea 28-11-2023 28-01-2024 Details
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 24-11-2023 24-01-2024 Details
Provincie Fryslân Bekendmaking Opdracht Wet natuurbescherming 24-11-2023 24-01-2024 Details
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking vergunning Wet natuurbescherming 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Achtkarspelen Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Waadhoeke Ontwerpbeschikking Ontgrondingenwet 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Achtkarspelen Deelsaneringsplan bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Waadhoeke Besluit omgevingsvergunning 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Opsterland Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Smallingerland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 24-11-2023 24-01-2024 Details
Gemeente Achtkarspelen Bekendmaking gewijzigde ontheffing soorten Wet natuurbescherming 17-11-2023 17-01-2024 Details
Verordening provinciale opcenten provincie Fryslân 17-11-2023 17-01-2024 Details
Gemeente Opsterland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 17-11-2023 17-01-2024 Details
Gemeente Terschelling Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 17-11-2023 17-01-2024 Details
Gemeente Tytsjerksteradiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 17-11-2023 17-01-2024 Details
Gemeente Súdwest-Fryslan Melding bodemsanering 17-11-2023 17-01-2024 Details
Gemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 17-11-2023 17-01-2024 Details
Gemeente Leeuwarden Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 17-11-2023 17-01-2024 Details
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 17-11-2023 17-01-2024 Details