Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Subsidieregeling Ondersteuning Europese projectontwikkeling Fryslân 28-11-2022 28-01-2023 Details
Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019 22-11-2022 22-01-2023 Details
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart 21-11-2022 21-01-2023 Details
Gemeente Waadhoeke Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Achtkarspelen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Dantumadiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 18-11-2022 18-01-2023 Details
Kennisgeving inspraak ontwerpbesluit Waterwet drinkwatervergunning Luxwoude 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Waadhoeke Melding bodemsanering 18-11-2022 18-01-2023 Details
Openstelling Tijdelijke subsidieregeling Weidevogelbeheer 2022 17-11-2022 17-01-2023 Details
Regeling intrekking subsidieregelingen Fryslân 2022 16-11-2022 16-01-2023 Details
Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese gemeenten 2022 16-11-2022 16-01-2023 Details
Openstellingsbesluit natuurbeheer 2023-2028 15-11-2022 15-01-2023 Details
Openstellingsbesluit IMF 2022/03 14-11-2022 14-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland Ontwerpbesluit Ontgrondingenwet 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Waadhoeke Melding bodemsanering 11-11-2022 11-01-2023 Details
Waddengebied Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Harlingen Melding bodemsanering 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Waadhoeke Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 11-11-2022 11-01-2023 Details
Waddengebied Bekendmaking verlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering 11-11-2022 11-01-2023 Details
Schiermonnikoog Bekendmaking ontwerpverlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 11-11-2022 11-01-2023 Details
Locatie gebonden TUG-ontheffing Wet luchtvaart 10-11-2022 10-01-2023 Details
Bekendmaking besluit tot wijziging van het subsidieplafond voor aanvragen in het kader van de Subsidieregeling... 10-11-2022 10-01-2023 Details
Gemeente Opsterland Beschikking Algemene wet bestuursrecht 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Smallingerland Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Noardeast-Fryslân Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Heerenveen Deelsaneringsplan bodemsanering 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Leeuwarden Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 04-11-2022 04-01-2023 Details
Gemeente Harlingen Evaluatieverslag met nazorgplan uitgevoerde bodemsanering 04-11-2022 04-01-2023 Details
Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten, Provincie Fryslân 2021-2022 02-11-2022 02-01-2023 Details
Instellingsbesluit LAG 2022 02-11-2022 02-01-2023 Details
Besluit tot intrekking van het openstellingsbesluit LEADER Kosten samenwerking 02-11-2022 02-01-2023 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Deelsaneringsplan bodemsanering 28-10-2022 28-12-2022 Details
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 28-10-2022 28-12-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 28-10-2022 28-12-2022 Details
Gemeente Ooststellingwerf Melding bodemsanering 28-10-2022 28-12-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 28-10-2022 28-12-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 28-10-2022 28-12-2022 Details
Kennisgeving Besluit goedkeuring van het Faunabeheerplan Fryslân Jacht 2022-2026 28-10-2022 28-12-2022 Details
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering 28-10-2022 28-12-2022 Details
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 28-10-2022 28-12-2022 Details
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering 28-10-2022 28-12-2022 Details