Vergunningen GGD IJsselland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van GGD IJsselland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door GGD IJsselland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2020
Onder-mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg GGD IJsselland
Besluit aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 door directeur publieke gezondheid (nieuwe aanwijzing)
Besluit ondermandaat en ondervolmacht uitvoering Warenwetbesluit tatoeëren en piercen GGD IJsselland...
Besluit ondermandaat en ondervolmacht uitvoering Warenwet-besluit tatoeëren en piercen GGD IJsselland...
Besluit ondermandaat en ondervolmacht uitvoering Warenwet-besluit tatoeëren en piercen GGD IJsselland
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2019
Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2019
Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019
Besluit mandatering en machtiging toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019
Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015
Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland
Financiële verordening GGD IJsselland 2019
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland
Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland
Arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO GGD IJsselland
Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2018
Besluit aanwijzing toezichthouders Wmo 2015
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en leidinggevenden Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland
Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2017
Reglement Privacybescherming GGD IJsselland
Besluit aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 door directeur Publieke Gezondheid (aanpassing bestaande...
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en hoofd Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland
Klachtenregeling GGD IJsselland 2017
Besluit aanwijzing hoofd Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland als budgetbeheerder GGD IJsselland
Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling GGD IJsselland)
Regeling werving en selectie GGD IJsselland
Mandaatbesluit maatwerkvoorzieningen WMO 2015 (dagelijks bestuur) GGD IJsselland
Mandaatbesluit maatwerkvoorzieningen WMO (directeur publieke gezondheid) GGD IJsselland
Indienen WOB-verzoeken per brief of per fax, GGD IJsselland
Tijdelijke regeling woon-werkverkeer GGD IJsselland
Instellen paritaire commissie conform CAR-UWO GGD IJsselland
Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Algemene en bijzondere inkoopvoorwaarden, GGD IJsselland
Regeling werving en selectie GGD IJsselland
Besluit aanwijzing toezichthouders WMO door directeur publieke gezondheid, GGD IJsselland
Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland ter aanvulling op de CAR-UWO
Besluit aanwijzing toezichthouders WMO door directeur publieke gezondheid (gemeente Kampen), GGD IJsselland
Besluit aanwijzing toezichthouder WMO door directeur publieke gezondheid, GGD IJsselland