• Vergunningen»
  • Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Vergunningen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit Bestuurlijke boeten
Besluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT
Besluit tot tijdelijke verlaging percentage invorderingsrente GBLT
Besluit inzake ambtshalve vermindering waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen GBLT
Besluit Nadere Regels
Beleidsregel toeristenbelasting
Beleidsregel IBA-systemen
Beleidsregel watertoeristenbelasting
Beleidsregel afvalwateronderzoek
Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2021
Beleidsregel berekeningswijze en aftrekposten zuiverings- en verontreinigingsheffing bedrijfsruimten
Besluit Bestuurlijke boeten
Besluit aanwijzing belastingplichtige
Beleidsregel inzake het doen van aangifte via de elektronische weg voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing...
Ondervolmachtbesluit medewerkers GBLT
Inkoopbeleid 2020
Leidraad Invordering 2020
Besluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT
Mandaat- volmachtbesluit directeur GBLT
Reglement geautomatiseerde incasso
Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2020
Beleidsregel afvalwateronderzoek
Aanwijzingsbesluit Mandaat B.V. deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk...
Aanwijzingsbesluit deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor...
Leidraad Invordering GBLT versie 2019
Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2019
Inkoopbeleid 2019
Archiefverordening GBLT 2018
Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT 2018
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening GBLT 2019
Besluit gegevensverstrekking GBLT
Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe II)
Besluit gegevensverstrekking GBLT
Aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met...
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap...
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening GBLT 2018
Leidraad Invordering GBLT versie 2016
Leidraad Invordering GBLT versie 2016
Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening ten behoeve van de zuiveringsheffing en...
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap...
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap...
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap...