• Vergunningen»
  • Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Vergunningen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Besluit Bestuurlijke boeten 17-12-2020 17-02-2021 Details
Besluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT 17-12-2020 17-02-2021 Details
Besluit tot tijdelijke verlaging percentage invorderingsrente GBLT 17-12-2020 17-02-2021 Details
Besluit inzake ambtshalve vermindering waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen GBLT 10-11-2020 10-01-2021 Details
Besluit Nadere Regels 10-11-2020 10-01-2021 Details
Beleidsregel toeristenbelasting 10-11-2020 10-01-2021 Details
Beleidsregel IBA-systemen 10-11-2020 10-01-2021 Details
Beleidsregel watertoeristenbelasting 10-11-2020 10-01-2021 Details
Beleidsregel afvalwateronderzoek 10-11-2020 10-01-2021 Details
Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2021 10-11-2020 10-01-2021 Details
Beleidsregel berekeningswijze en aftrekposten zuiverings- en verontreinigingsheffing bedrijfsruimten 10-11-2020 10-01-2021 Details
Besluit Bestuurlijke boeten 10-11-2020 10-01-2021 Details
Besluit aanwijzing belastingplichtige 10-11-2020 10-01-2021 Details
Beleidsregel inzake het doen van aangifte via de elektronische weg voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing... 10-11-2020 10-01-2021 Details
Ondervolmachtbesluit medewerkers GBLT 06-07-2020 06-09-2020 Details
Inkoopbeleid 2020 06-05-2020 06-07-2020 Details
Leidraad Invordering 2020 30-03-2020 30-05-2020 Details
Besluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT 24-03-2020 24-05-2020 Details
Mandaat- volmachtbesluit directeur GBLT 02-03-2020 02-05-2020 Details
Reglement geautomatiseerde incasso 08-01-2020 08-03-2020 Details
Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2020 19-12-2019 19-02-2020 Details
Beleidsregel afvalwateronderzoek 07-11-2019 07-01-2020 Details
Aanwijzingsbesluit Mandaat B.V. deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk... 18-09-2019 18-11-2019 Details
Aanwijzingsbesluit deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor... 13-09-2019 13-11-2019 Details
Leidraad Invordering GBLT versie 2019 25-03-2019 25-05-2019 Details
Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2019 19-03-2019 19-05-2019 Details
Inkoopbeleid 2019 16-01-2019 16-03-2019 Details
Archiefverordening GBLT 2018 11-12-2018 11-02-2019 Details
Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT 2018 11-12-2018 11-02-2019 Details
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening GBLT 2019 08-11-2018 08-01-2019 Details
Besluit gegevensverstrekking GBLT 08-11-2018 08-01-2019 Details
Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe II) 19-03-2018 19-05-2018 Details
Besluit gegevensverstrekking GBLT 19-03-2018 19-05-2018 Details
Aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met... 25-01-2018 25-03-2018 Details
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap... 24-01-2018 24-03-2018 Details
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening GBLT 2018 17-11-2017 17-01-2018 Details
Leidraad Invordering GBLT versie 2016 09-10-2017 09-12-2017 Details
Leidraad Invordering GBLT versie 2016 28-06-2017 28-08-2017 Details
Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017 01-03-2017 01-05-2017 Details
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening ten behoeve van de zuiveringsheffing en... 23-02-2017 23-04-2017 Details
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap... 23-02-2017 23-04-2017 Details
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap... 23-02-2017 23-04-2017 Details
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap... 23-02-2017 23-04-2017 Details