• Vergunningen»
  • Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Vergunningen Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
1e gewijzigde begroting 2024 (optie 2) GBTwente 16-04-2024 16-06-2024 Details
Agenda AB GBTwente d.d. 4 april 2024 16-04-2024 16-06-2024 Details
Jaarstukken 2023 en resultaatbestemming resultaat 2023 GBTwente 16-04-2024 16-06-2024 Details
Begrotingsafwijking 2023 GBTwente 12-04-2024 12-06-2024 Details
Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen (3e wijziging). 31-01-2024 31-03-2024 Details
Werking beheersmaatregelen frauderisico’s, misbruik en oneigenlijk gebruik GBTwente 25-01-2024 25-03-2024 Details
Kaderbrief 2025 GBTwente 25-01-2024 25-03-2024 Details
Voorstel Nota misbruik en oneigenlijk gebruik GBTwente 2023 25-01-2024 25-03-2024 Details
Vaststellen agenda van het algemeen bestuur van GBTwente 11 januari 2024 25-01-2024 25-03-2024 Details
1e gewijzigde begroting 2023 GBTwente 30-11-2023 30-01-2024 Details
Status opvolging aanbevelingen uit de Managementletter 2022 GBTwente 30-11-2023 30-01-2024 Details
Wijziging gemeenschappelijke regeling GBTwente 30-11-2023 30-01-2024 Details
Managementletter 2023 GBTwente 30-11-2023 30-01-2024 Details
Aangepast Normenkader 2023 30-11-2023 30-01-2024 Details
Bestuursrapportage met peildatum 31 augustus 2023. 30-11-2023 30-01-2024 Details
Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2023 29-11-2023 29-01-2024 Details
Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2023 29-11-2023 29-01-2024 Details
Leidraad Invordering GBTwente 2024 29-11-2023 29-01-2024 Details
Voorstel vaststellen agenda 1 november 2023 voor het algemeen bestuur van GBTwente 22-11-2023 22-01-2024 Details
Voorstel voor het algemeen bestuur van GBTwente inzake verhoging invorderingsrente 22-11-2023 22-01-2024 Details
Besluit invorderingsrente GBTwente 2024 22-11-2023 22-01-2024 Details
Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 GBTwente 27-09-2023 27-11-2023 Details
Addendum Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid GBTwente 2023 tot 2026 25-09-2023 25-11-2023 Details
Status opvolging aanbevelingen Managementletter 2022 GBTwente 25-09-2023 25-11-2023 Details
Aanbestedingskalender 2023 GBTwente 25-09-2023 25-11-2023 Details
Nota Reserves en Voorzieningen 2023 GBTwente 25-09-2023 25-11-2023 Details
Evaluatie WOZ-bezwaren 2022 GBTwente 25-09-2023 25-11-2023 Details
1e gewijzigde begroting 2023 GBTwente 25-09-2023 25-11-2023 Details
1e bestuursrapportage GBTwente met peildatum 30 april 2023. 25-09-2023 25-11-2023 Details
Decharge project “BAG-WOZ-Borging” GBTwente 25-09-2023 25-11-2023 Details
Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) GBTwente 2023 04-09-2023 04-11-2023 Details
Controleprotocol van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voor 2023 04-09-2023 04-11-2023 Details
Vaststellen verslag 5 april 2023 van het algemeen bestuur van GBTwente 04-09-2023 04-11-2023 Details
Agenda 12 juli 2023 voor het algemeen bestuur van GBTwente 04-09-2023 04-11-2023 Details
Reglement van orde dagelijks bestuur GBTwente 04-09-2023 04-11-2023 Details
Reglement van orde AB GBTwente 04-09-2023 04-11-2023 Details
Verordening financieel beleid, beheer en organisatie GBTwente 2023 04-09-2023 04-11-2023 Details
Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GBtwente 04-09-2023 04-11-2023 Details
Besluitenlijst Dagelijks Bestuur GBTwente 5 april 2023 04-09-2023 04-11-2023 Details
Rechten van betrokkenen 08-05-2023 08-07-2023 Details
Overzicht besluiten 2022 Algemeen Bestuur GBTwente 08-05-2023 08-07-2023 Details
ontwikkeling van de oninbaarheid van gemeentelijke belastingen in de afgelopen jaren in het verzorgingsgebied... 08-05-2023 08-07-2023 Details
Strategisch meerjarenplan 2023-2026 GBTwente 08-05-2023 08-07-2023 Details
Privacybeleid en -reglement 2023 GBTwente 08-05-2023 08-07-2023 Details
Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid GBTwente 2023 tot 2026 08-05-2023 08-07-2023 Details
ontwikkeling van de stijging van de proceskostenvergoeding per 1 januari 2023 in het verzorgingsgebied... 08-05-2023 08-07-2023 Details
Overzicht besluiten 2022 dagelijks bestuur GBTwente 08-05-2023 08-07-2023 Details
Voorstel vaststellen agenda d.d. 5 april 2023 voor het algemeen bestuur van GBTwente 28-04-2023 28-06-2023 Details
Voorstel vaststellen verslag 15 december 2022 voor het algemeen bestuur van GBTwente 28-04-2023 28-06-2023 Details
Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1ste halfjaar 2022 02-01-2023 02-03-2023 Details