Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp bestemmingsplan Rijksweg 111 in Rijen
Vastgesteld wijzigingsplan Nieuwstraat 51A
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Volledige meldingen
Vastgesteld wijzigingsplan Heistraat 5A
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende ontheffing APV
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Wet bodembescherming
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende ontheffing APV
Verleende ontheffing APV
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Nota grondbeleid 2019 - 2023 gemeente Gilze en Rijen
Gemeente Gilze en Rijen - Reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - F.B....
Gemeente Gilze en Rijen - reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Pastoor Gillisstraat...
Gilze en Rijen - tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij de woning Gerdinahof...
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure