Vergunningen Gouda

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gouda. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gouda. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Van Bergen IJzendoornpark: onttrekking doodlopend weggedeelte aan het openbaar verkeer
Van Bergen IJzendoornpark: onttrekking doodlopend weggedeelte aan het openbaar verkeer
Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda
Subsidieplafond onderwijsachterstandenbeleid 2018
Wijzigingen Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid
Ontwerp-omgevingsvergunning fiets- en vlonderbrug N207b
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Crabethstraat
Regeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017
Wijziging Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2017
Gemeente Gouda - Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Dr. Leydsstraat
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Orteliuslaan
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Poonwerf
Re-integratieregeling Gouda 2017
Beleidsregels Kunst in de openbare ruimte Gouda
Wijziging Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2017
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2017
Re-integratieverordening Gouda 2017
Gemeente Gouda - De wijk Nieuwe Park: aanwijzing van een parkeerverbodzone; Het gedeelte van de wijk...
Gemeente Gouda - Piet Retiefstraat: instellen eenrichtingsverkeer (gesloten in de richting van de Joubertstraat)...
Gemeente Gouda - Burgemeester Jamessingel: verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats algemeen en...
Verordening bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017
Molenpad: onttrekken aan het verkeer
Gemeente Gouda - tijdelijke geslotenverklaring voor alle voertuigen - Klein Amerika
Gemeente Gouda - Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Elckerleycstraat
Subsidieregeling Participatie in de Buurt Gouda 2018
Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen Gouda
Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2018-2019
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Van Heuven Goedhartsingel en Oostvogel
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Van Heuven Goedhartsingel en Oostvogel
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Livingstonelaan
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Tweede Hieronymus van Alphenstraat
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Wijkwinkelcentrum Goverwelle
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Wijkwinkelcentrum Goverwelle
Wijziging Regeling maatschappelijke ondersteuning Gouda 2017
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Marga Klompéstraat thv nummer...
Gemeente Gouda - Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Marga Klompéstraat ter hoogte van...
Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten
Wijziging subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016 en volksfeesten Gouda 2016
Gemeente Gouda - Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Tweede Hieronymus van Alphenstraat
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, onder verplaatsing van de gehandicaptenparkeerplaats...
Sportimpuls Gouda 2017
Gemeente Gouda - aanwijzen van een parkeerverbodzone - gedeelte van de wijk Nieuwe Park tussen Kanaalstraat,...
Gemeente Gouda - voornemen tot instellen eenrichtingsverkeer - Piet Retiefstraat
Beleidsregels Leegstandverordening Gouda.
Gemeente Gouda - intrekking stopverboden - binnenstad Gouda
Gemeente Gouda - aanwijzing parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen: aanwijzing (conform...
Regeling aanstelling in algemene dienst Gouda­­­
Subsidieregeling Gezond in Gouda 2017
Gemeente Gouda - Verplaatsing van twee gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen - Burgemeester Jamessingel...
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Swadenburg