Vergunningen Groningen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Groningen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Groningen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Sloopmelding: Ommelanderstraat 38 Ten Boer, 9791 LK Groningen – slopen woning met bijgebouwen (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Wederikweg 19 Haren, 9753 AA Groningen – verlengen instandhoudingstermijn...
Aanvraag omgevingsvergunning: Isebrandtsheerd 45b, 9737 LH Groningen – vellen 1 boom (berk) (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Streuvelslaan 4, 9721 WH Groningen – vellen 1 boom (acacia) (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Helsingborgweg 6, 9723 HN Groningen – plaatsen 6 vlaggenmasten en reclame-uitingen...
Sloopmelding: Ommelanderstraat 42 Ten Boer, 9791 LK Groningen – slopen woning met bijgebouwen (ontvangstdatum...
Sloopmelding: Bornholmstraat 44, 9723 AZ Groningen – verwijderen asbest (ontvangstdatum 17-11-2021, dossiernummer...
Aanvraag omgevingsvergunning: Kruitlaan 35a, 9711 TX Groningen – interne verbouwing ten behoeve oprichten...
Aanvraag omgevingsvergunning: Helper Kerkstraat 24, 9722 ET Groningen – maken interne constructieve wijziging...
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Oude Ebbingestraat 19 en Kwinkenplein 1, 9712 HA Groningen...
Aanvraag omgevingsvergunning: Kloostersingel 30 Haren, 9751 NZ Groningen – verbreden uitweg (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Bedumerweg 8a, 9716 AA Groningen – omzetten kamerverhuurpand naar 2 appartementen...
Aanvraag omgevingsvergunning: Veenweg 47, 9728 NJ Groningen – vellen 4 bomen (kastanjes) (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Herestraat 83 en Gedempte Zuiderdiep 31, 9711 LD Groningen – herstellen...
Sloopmelding: Tuinbouwstraat 107, 9717 JE Groningen – slopen deel pand (ontvangstdatum 18-11-2021, dossiernummer...
Sloopmelding: Ommelanderstraat 40 Ten Boer, 9791 LK Groningen – slopen woning met bijgebouwen (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Lellenstermaar 2 Lellens, 9794 PC Groningen – plaatsen stalen liggers (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Holtstek 40, 9713 DC Groningen – plaatsen dakkapel (ontvangstdatum 18-11-2021,...
Sloopmelding: Ommelanderstraat 44 Ten Boer, 9791 LK Groningen – slopen woning met bijgebouwen (ontvangstdatum...
Sloopmelding: Lijsterbeslaan 64, 9741 HS Groningen – verwijderen asbest (ontvangstdatum 17-11-2021, dossiernummer...
Sloopmelding: Van Der Hoopstraat 18, 9716 JN Groningen – verwijderen asbest (ontvangstdatum 18-11-2021,...
Aanvraag omgevingsvergunning: Remmingaweg 13 Haren, 9751 VM Groningen – vergroten woning met dakopbouw...
Sloopmelding: Damsterdiep 22a, 22b, 24-1, 9711 SL Groningen – slopen diverse onderdelen woongebouw ten...
Aanvraag omgevingsvergunning: Kollerijweg 4 Woltersum, 9795 PM Groningen – stuccen voorgevel (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Borgweg 1 Lellens, 9794 PA Groningen – plaatsen 2 dakramen (78×140 cm)...
Aanvraag omgevingsvergunning: Broerstraat 9, 9712 CP Groningen – plaatsing plaquette (ontvangstdatum...
Acceptatie melding Activiteitenbesluit: Moong B.V., Herestraat 80, Groningen ─ Starten van een bedrijf....
Aanvraag omgevingsvergunning: Rijksstraatweg 156, 9752 BN Groningen – verbouwen pand t.b.v. commerciele...
Aanvraag omgevingsvergunning: Noorddijkerweg 25, 9734 AS Groningen – vergroten woning (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Rijskampenstraat 4, 9717 LN Groningen – uitbouw in achtertuin realiseren...
Nadere regels subsidies gemeente Groningen
Toestemming voor het bouwen van 2 opslagtanks voor de opslag van niet gevaarlijke goederen aan Oosterhorn...
Ingetrokken aanvraag aan Westervalge 82 B te Warffum
Definitief wijzigingsbesluit Ontgrondingenwet voor het wijzigen van de geldigheidsduur nabij Uiterburen...
Toestemming voor het uitbreiden van productie naar 36 kTon/jaar aan Oosterhorn 6 te Farmsum
Toestemming voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden buiten reguliere werktijden in verband met het installeren...
Toestemming voor het afsplitsen van een gedeelte van het vergunde terrein van RWE Eemshaven Holding II...
Ontheffing voor het verbod van wegnemen van een nest van huismus vanwege verwijdering van een woonark...
Instemmen evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen aan Industrieweg 17-23 te Hoogezand
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een corridor op hoogte tussen twee fabrieken aan M. en O.-weg...
Toestemming voor een milieuneutrale verandering aan Oosterhorn 12w te Farmsum
Ontbrandingstoestemming vuurwerk op 31 december 2021 of 1 januari 2022 te Schildwolde
Ontbrandingstoestemming vuurwerk op 31 december 2021 te Ten Boer
Stremming N994 aan Groningerweg/Ellerhuizerklap te Ellerhuizen
Aanvraag vergunning voor een stortontheffing aan Winschoterweg 1 te Groningen
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het PGS blussysteem aan Industrieweg 4 te Hoogezand
Instemmen saneringsplan aan Valgeweg 4 te Feerwerd
Aanvraag vergunning voor een milieuneutrale uitbreiding aan Warvenweg 20-22 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning: Dilgt-Hemmen-Essen DG1 Haren Gn, Kadastraal bekend HRN01 sec. M perceelnr....
Verleende omgevingsvergunning: Nieuwe Markt, kadastrale gemeente Groningen, sectie G, perceelnummers...