Vergunningen Gulpen-Wittem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gulpen-Wittem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gulpen-Wittem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

vergunning Datum start Datum einde
Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 04-07-2022 04-09-2022 Details
Ontheffing op het verbod voor het stoken van vuur en voor het verbranden van snoeiafval t.b.v. onderhoud... 01-07-2022 01-09-2022 Details
Aanwijzingsbesluit toezichthouder 01-07-2022 01-09-2022 Details
Ontwerp omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van Hotel-Restaurant de 4 Jaargetijden aan Wilhelminastraat... 01-07-2022 01-09-2022 Details
Aanvraag vergunning op grond van de Alcoholwet en een exploitatieverguning aan Markt 7 te Gulpen 01-07-2022 01-09-2022 Details
Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis aan Hub Ortmansstraat 18 te Wittem 01-07-2022 01-09-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw aan Julianastraat 12 te Epen 01-07-2022 01-09-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van 24 zonnepanelen aan Julianastraat 41 te Epen 01-07-2022 01-09-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van opvang vluchtelingen... 24-06-2022 24-08-2022 Details
Toestemming voor het verbouwen van de boerderij en nieuwbouw van een garage/berging aan Landsraderweg... 24-06-2022 24-08-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van 6 lichtmasten aan Oude Akerweg 139 te Gulpen 24-06-2022 24-08-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen aan Julianastraat 40 te Epen 24-06-2022 24-08-2022 Details
Ontwerpbesluit voor hogere grenswaarde procedure voor nieuwbouw van een pand ten behoeve van 6 zorgunits... 24-06-2022 24-08-2022 Details
Ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Nieuwbouw pand t.b.v. 6 zorgwoningen Rijksweg... 24-06-2022 24-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Heijenratherweg 15 te Heijenrath 24-06-2022 24-08-2022 Details
Toestemming voor het gedeeltelijk renoveren van het dak van de schuur (legalisatie) aan Reijmerstokkerdorpsstraat... 24-06-2022 24-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het woonhuis aan Ireneweg 5 te Wittem 24-06-2022 24-08-2022 Details
Toestemming voor het wijzigen van de voorgevel (legalisatie) aan Mesweg 30 te Eys 24-06-2022 24-08-2022 Details
Ingetrokken aanvraag voor het herbouwen van een schuur met logiesfunctie aan Reijmerstokkerdorpsstraat... 24-06-2022 24-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor diverse bouwwerken in het kader van Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad en watermaatregelen... 17-06-2022 17-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de bestaande schuur aan Valkenburgerweg 110 te Wijlre 17-06-2022 17-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor de wijziging van een brandcompartimentering aan Wielderdorpstraat 16 te Wijlre 17-06-2022 17-08-2022 Details
Toestemming voor het realiseren van een nieuwbouwcomplex voor recreatiewoningen met een parkeerkelder... 17-06-2022 17-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het woonhuis aan Kampsweg 16 te Gulpen 17-06-2022 17-08-2022 Details
Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis (wijziging op reeds eerder verleende vergunning)... 17-06-2022 17-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het paatsen van een keerwand (legalisatie) aan Waterstraat 4 te Slenaken 17-06-2022 17-08-2022 Details
Beleid Burgerparticipatie 16-06-2022 16-08-2022 Details
Mandaatregeling gemeente Gulpen-Wittem 2021 14-06-2022 14-08-2022 Details
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gulpen-Wittem 2022 14-06-2022 14-08-2022 Details
Ontwerpbesluit voor het het aanwijzen van twee parkeervakken ten behoeve de realisatie van een publieke... 10-06-2022 10-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het verbouwen/uitbreiden van het woonhuis aan Hub Ortmansstraat 18 te Wittem 10-06-2022 10-08-2022 Details
Toestemming voor het splitsen van het pand aan Bommerigerweg 48 te Mechelen 10-06-2022 10-08-2022 Details
Vaststelling Beleid VTH 10-06-2022 10-08-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van horecabestemming naar woonbestemming aan Mesweg 13A te... 10-06-2022 10-08-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van 22 zonnepanelen op de bestaande aanbouw aan Wittemerweg 8 te Eys 10-06-2022 10-08-2022 Details
Toestemming voor het aanleggen van een greppel en het verflauwen van het talud achter Kerkdelstraat 36... 10-06-2022 10-08-2022 Details
Beleidskader voor uitvoering van de VTH-taken in de fysieke leefomgeving 10-06-2022 10-08-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een gevelbanier aan de voorgevel aan Dorpsstraat 14 te Slenaken 10-06-2022 10-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het woonhuis aan Eyserweg 20 te Eys 10-06-2022 10-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het veranderen van een vakantiewoning in een permanente woning aan Oude baan... 10-06-2022 10-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een aanbouw aan Hurpescherweg 4a te Mechelen 10-06-2022 10-08-2022 Details
Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem zoekt vrijwilligers 27-05-2022 27-07-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het uitvoeren van grondophoging met vrijkomende grond uit het project fietsverbinding... 20-05-2022 20-07-2022 Details
Ingetrokken aanvraag voor het aanleggen van een wadi aan Kersenweide 17 te Wittem 20-05-2022 20-07-2022 Details
Toestemming voor de wijziging op reeds eerder verleende vergunning voor het bouwen van een garage met... 20-05-2022 20-07-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een greppel aan Kerkdelstraat 36 te Slenaken 20-05-2022 20-07-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 24 zonnepanelen aan Julianastraat 41 te Epen 20-05-2022 20-07-2022 Details
Toestemming voor het kappen van 10 bomen aan van Binsfeldstraat 1 t/m 25 te Wijlre 20-05-2022 20-07-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een schuur met logiesfunctie aan Reijmerstokkerdorpsstraat... 20-05-2022 20-07-2022 Details
Toestemming voor het bouwen van een rundveestal en aanleggen van een infiltratiebassin aan Reijmerstokkerdorpsstraat... 20-05-2022 20-07-2022 Details