Vergunningen Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
harmonisatie van gemeentelijke voorschriften door de gemeenteraad van Haarlemmermeer
Op 2 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer de volgende gemeentelijke voorschriftenvervallen...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Sectorpark Halfweg’ en besluit hogere grenswaarden
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Sectorpark Halfweg’ en besluit hogere grenswaarden
Aangevraagde omgevingsvergunning, Haarlemmerliede, Penningsveer 4, 2065 AM, realiseren van 3 woningen...
Beleidsregels verhaal Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019
Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming kinderopvang gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019
Beleidsregels Minimabeleid gemeente Haarlemmermeer 2019
Beleidsregels persoonsgebonden budget Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019
Beleidsregels toegangsproces en maatwerkvoorzieningen Wmo gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019
Beleidsregels Wet taaleis gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019
Beleidsregels Terugvordering en invordering gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019
Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019
Beleidsregels re-integratie gemeente Haarlemmerliede en Spaarwnoude 2019
Beleidsregels Inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude...
Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019
Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019
Verordening participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2019
Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018
Aangevraagde omgevingsvergunning, Halfweg, Zijkanaal F West 21, 1165 MZ, realiseren van een uitrit, 21-12-2018,...
Aangevraagde omgevingsvergunning, Spaarndam, Kerkweg 15, 2064 KR, uitbreiden van de bestaande garage,...
Verleende omgevingsvergunning, Halfweg, Zijkanaal F West 21, 1165 MZ, plaatsen van een bijgebouw t.b.v....
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening Vinkebrug 4.
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Haarlemmerliede, Liedeweg 5a, 2065 AH, bouwen van...
Verordening hondenbelasting 2018
Verordening toeristenbelasting 2018
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening Vinkebrug 4.
Parkeerverordening 2018
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Waterwoningen woongebied SpaarneBuiten 2018
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan parkeerregels Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Waterwoningen woongebied SpaarneBuiten 2018
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan parkeerregels Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Verordening rioolheffing 2019 HenS
Verordening toeristenbelasting 2019 HenS
Verordening hondenbelasting 2019 HenS
Verordening afvalstoffenheffing 2019 HenS
Verordening liggeld voor woonschepen 2019 HenS
Intrekking Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018
Verordening precariobelasting 2019 HenS
Besluit Kwijtscheldingsregels 2019 HenS
Legesverordening 2019 HenS
Intrekking verordening reclamebelasting 2018
Intrekking Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2018
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Halfweg, Haarlemmerstraatweg 81, 1165 MK, wijzigen...
Aangevraagde omgevingsvergunning, Halfweg, Zijkanaal F West 8, 1165 MZ, realiseren van Bed & Breakfast,...
Aangevraagde omgevingsvergunning, Halfweg, Linieweg 10, 1165 AA, plaatsen van bewegwijzeringsborden,...
Aangevraagde omgevingsvergunning, Spaarndam, Dokter W. Nijestraat 75, 2064 XB, plaatsen van hekwerken...
Aangevraagde omgevingsvergunning, Haarlemmerliede, Dorpsplein 11, 2065 AL, splitsen van de huidige woning...
Verleende omgevingsvergunning, Spaarndam, locatie gemaal 1, gemaal 6 en gemaal 7, 2064 SM, plaatsen van...