Vergunningen Hardinxveld-Giessendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardinxveld-Giessendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardinxveld-Giessendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Hardinxveld-Giessendam - Gemeente - Raadhuisplein 1 21-02-2024 21-04-2024 Details
Melding voor Melding Activiteitenbesluit op de locatie Houtschelf 5 Hardinxveld-Giessendam zaaknummer... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Mobiliteitsplan Hardinxveld-Giessendam 16-02-2024 16-04-2024 Details
Melding voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw op de locatie Rivierdijk 31 Hardinxveld-Giessendam... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Melding voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw op de locatie Rivierdijk 363 Hardinxveld-Giessendam... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, locatie Rivierdijk 31 te Hardinxveld-Giessendam, zaaknummer... 14-02-2024 14-04-2024 Details
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer locatie Rivierdijk 363 te Hardinxveld-Giessendam zaaknummer... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Beleidsregel Handhavingsstrategie voor de uitvoering van omgevingstaken gemeente Hardinxveld-Giessendam... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer locatie Houtschelf 5 te Hardinxveld-Giessendam zaaknummer Z-23-436602 13-02-2024 13-04-2024 Details
Vergunning voor Het tijdelijk afwijking van de bestemming bedrijf naar de bestemming wonen, Buitendams... 12-02-2024 12-04-2024 Details
Vergunning voor het realiseren van een dakopbouw, Lelystraat 13, 3371VD Hardinxveld-Giessendam 09-02-2024 09-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakopbouw op het kantoorgebouw, Hakgriend 4, 3371KA Hardinxveld-Giessendam 07-02-2024 07-04-2024 Details
Vergunning voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw, Houtschelf 5, 3371KB Hardinxveld-Giessendam 05-02-2024 05-04-2024 Details
Vergunning voor Het verbouwen van een woning naar 3 appartementen, Peulenstraat 164, 3371AR Hardinxveld-Giessendam 05-02-2024 05-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw, Houtschelf 5, 3371KB Hardinxveld-Giessendam 05-02-2024 05-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakopbouw, Lelystraat 15, 3371VD Hardinxveld-Giessendam 02-02-2024 02-04-2024 Details
Vergunning voor Wijziging gebruik van winkel naar webshop Watertoren 17, Watertoren 17, 3372DV Hardinxveld-Giessendam 01-02-2024 01-04-2024 Details
Reglement van orde voor De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit en andere werkzaamheden van de raad van... 01-02-2024 01-04-2024 Details
Aanvraag vergunning het realiseren van een energieopslagsysteem en technisch toebehoren, HDV00 I 4550 26-01-2024 26-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bedrijfshal aan bestaande loods, Rivierdijk 641, 3371EE Hardinxveld-Giessendam 26-01-2024 26-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan de Rivierdijk 31, Rivierdijk 31, 3372BE... 26-01-2024 26-03-2024 Details
Aanvraag vergunning het uitbreiden van gebouw D en E van bedrijfspanden aan de Transportweg 11-75, HDV00... 26-01-2024 26-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Het bouwen van 10 Beneden-Boven Woningen, Buitendams 354-358 26-01-2024 26-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de oostzijde van de begraafplaats aan de Spindermolen, Spindermolen... 26-01-2024 26-03-2024 Details
Subsidieregeling SMS Kinderfonds Hardinxveld-Giessendam 25-01-2024 25-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van vergunningsplichtie opties IJzergieterij , HDV00 D 3709 25-01-2024 25-03-2024 Details
Vergunning voor het vervangen van het dak, plaatsen dakkapellen en wijzigen gevelkozijnen, De Buurt 71,... 22-01-2024 22-03-2024 Details
Controleverordening gemeente Hardinxveld–Giessendam 2023 19-01-2024 19-03-2024 Details
Laadvisie 2023 18-01-2024 18-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Dhr. A. de Bruin, Buitendams 466, 3371BW Hardinxveld-Giessendam 18-01-2024 18-03-2024 Details
Kennisgeving bestemmingsplan 'Bilderhof' 17-01-2024 17-03-2024 Details
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan "Spindermolen" 17-01-2024 17-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Het realiseren van een brug, HDV00 K 6 16-01-2024 16-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een erker aan de voorzijde , Zijlweer 5 15-01-2024 15-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Plaatsen maritiem monument, HDV00 C 2526 12-01-2024 12-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Onderhoudswerkzaamheden bestaande steiger, HDV00 L 38 12-01-2024 12-03-2024 Details
Vergunning voor het plaatsen van beschoeiing, HDV00 K 1799 12-01-2024 12-03-2024 Details
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024 05-01-2024 05-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een dakkapel , Frans Halsstraat 28, 3372XD Hardinxveld-Giessendam 05-01-2024 05-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Lelystraat 13 Hardinxveld-Giessendam 05-01-2024 05-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakopbouw, Rembrandtstraat 25, 3372XM Hardinxveld-Giessendam 05-01-2024 05-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van 2 appartementen, Klein Diepje 5, 3371AN Hardinxveld-Giessendam 05-01-2024 05-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het vervangen van 3 kozijnen, Rivierdijk 533, 3371EB Hardinxveld-Giessendam 04-01-2024 04-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het hoofdgebouw, Venusstraat 105, 3371TP Hardinxveld-Giessendam 02-01-2024 02-03-2024 Details
Verordening afvalstoffenheffing 2024 29-12-2023 29-02-2024 Details
Legesverordening 2024 29-12-2023 29-02-2024 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024 29-12-2023 29-02-2024 Details
Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Hardinxveld-Giessendam 29-12-2023 29-02-2024 Details
Verordening Marktgelden 2024 29-12-2023 29-02-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Het tijdelijk afwijking van de bestemming bedrijf naar de bestemming wonen,... 29-12-2023 29-02-2024 Details