Vergunningen Harlingen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harlingen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harlingen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Toestemming voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Frittemastraat 28 te Midlum
Toestemming voor het oprichten van een windturbine aan Haulewei 8 te Wijnaldum
Toestemming voor het het verbouwen/herinrichten van een scheikundelokaal aanKoningin Julianastraat 3...
Toestemming voor het bouwen van een woning in/op een bestaande loods aan Oude Trekweg 81 1A te Harlingen
Toestemming voor het intern verbouwen en het plaatsen van zonnepanelen en het verbouwen van een pakhuis...
Toestemming voor de intocht van Sinterklaas op 13 november op Dokkade, Havenplein, Grote Bredeplaats...
Toestemming voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden ten behoeve van de campagne Tumba in de periode...
Toestemming voor het restaureren/renoveren en verbouwen van de woning en het realiseren van een nieuwe...
Toestemming voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Westmeep 47 te Harlingen
Toestemming voor het plaatsen van 10 bedrijfsunits voor de verhuur aan Hermesweg 15 B te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het vervangen van twee markiezen op de begane grond en het nieuw plaatsen van...
Verlengde beslistermijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de gevels aan Rozengracht 33 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het vervangen van een schuur aan Zuidergrachtswal 5 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het nieuw bouwen van een tijdelijke woning aan Ieslumbuorren 1 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een vrijstaande villa aan Plan Ludinga, K 112 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van twee inpandige opslagtanks aan lange Lijnbaan 60 te Harlingen
Verlengde beslistermijn voor het verbouwen van het pand tot woning aan Zuiderhaven 21 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het afkoppelen van de huisaansluiting aan Waddenpromenade 9 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een steegmuur aan Grote Bredeplaats 19 te Harlingen
Besluit vaststelling Haven Afvalstoffen Plan 2020 Harlingen
Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Harlingen 2021
Verlengde beslistermijn voor het plaatsen van een telecommast aan perceel B 4096 te Harlingen
Toestemming voor het intern verbouwen van het pand en het wijzigen van de gebruiksfunctie voor het aanbieden...
Verlengde beslistermijn voor het legaliseren van een reeds gerealiseerde woning aan Lanen 34 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een garage aan Midlumerlaan 58 te Harlingen
Toestemming voor het realiseren van een badkamer en het verwijderen van een schoorsteen aan Zoutsloot...
Verlengde beslistermijn voor het renoveren en mogelijk splitsen van de bovenwoning aan Voorstraat 7 A...
Aanvraag vergunning voor een revisievergunning aan Nieuwe Vissershaven 1, Harlingen
Verlengde beslistermijn voor het vervangen van de markiezen aan de voor- en zijgevel aan Grote Bredeplaats...
Toestemming voor het uitbreiden van bestaande garage aan Oude Trekweg 34 A te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Kleine Bredeplaats 18 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan Prinses Marijkestraat...
Verlengde beslistermijn voor het renoveren van de dakconstructie, het vernieuwen van dakbedekking en...
Aanvraag vergunning voor het intern verbouwen van het pand en het wijzigen van de gebruiksfunctie tot...
Toestemming voor het realiseren van een zonnepanelenveld aan Oude Trekweg 110 te Harlingen
Toestemming voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning aan De Eendracht 16...
Toestemming voor het bouwen van een garage aan Industrieweg 1 A te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van markiezen aan Grote Bredeplaats 15 te Harlingen
Verlengde beslistermijn voor het incidenteel kunnen verhuren van een gedeelte van de woning aan toeristen...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Midlumerlaan 44 te Harlingen
Verlengde beslistermijn voor het plaatsen van een dakkapel aan Grettingalaan 55 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het plaatsen een bergingsruimte aan Waddenpromenade 3 te Harlingen
Toestemming verleend voor het toevoegen van een leidinggevende op de Drank- en Horecavergunning aan Havenplein...
Toestemming voor het dempen van een sloot aan Percelen F 179, F 180 en F 315 te Harlingen
Toestemming verleend voor het toevoegen van een leidinggevende op de Drank- en Horecavergunning aan Stationsweg...
Vergunning aangevraagd voor het de onthulling van de “Broken Jug” op de hoek Harlingerstraatweg/Zuidwalweg...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Zuiderhaven 178 te Harlingen
Verlengde beslistermijn voor het bouwen van een beschuttingssysteem op station te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van stalsystemen en dieraantallen aan Hoarnestreek 8 en 11 te Wijnaldum
Toestemming voor het plegen van onderhoud aan de voorgevel aan Oosterstraat 21 te Harlingen