Vergunningen Hattem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hattem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hattem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Toestemming voor het aanleggen van een uitweg aan Kleine Gracht te Hattem
Toestemming voor de bouw van een bedrijfspand evenals het aanleggen van twee uitwegen aan Innovatiestraat...
Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de functie van een opslagloods naar winkel, gevelwijzingen...
Aanvraag vergunning voor de bouw van een carport en de legalisatie van een bestaande carport aan Koningin...
Opschorten beslistermijn voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw aan Energieweg 2 te Hattem
Melding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit het hoofdgebouw aan IJsselstraat 51 te Hattem
Aanvraag vergunning voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan Perceel G 380 behorend bij de Netelhorst...
Verlenging verleende vergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan Kanaaldijk 7 te Hattem
Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen, aanleg wijngaard en aanbrengen van verharding aan Perceel...
Verlenging verleende vergunning voor de tijdelijke plaatsing van kleedkamers aan Stationslaan 1 te Hattem
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Lidl Populierenlaan 14 e.o., Hattem” & Omgevingsvergunning Lidl,...
Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging
Ter inzage legging voor het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum aan Hof van Blom 5 te Hattem
Toestemming voor het verbouwen van een woning aan Zuiderzeestraatweg 18 te Hattem
Anterieure overeenkomst Van der Valk
Toestemming voor het aanleggen van een uitweg aan Burg. Moslaan 1 te Hattem
Melding voor het oprichten van een inrichting aan de Populierenlaan 14 te Hattem
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een berging en een erfafscheiding aan Vierakker 36 te...
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning aan Rietkamp 22 te Hattem
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een bedrijfspand aan Energiestraat 5 te Hattem
Aanvraag vergunning voor het wijziging van een gevelkozijn aan de voorzijde en plaatsen dakkapel aan...
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een erker aan Vechtstraat 2 te Hattem
Toestemming voor de uitbreiding van een woning aan Lübeck 20 te Hattem
Toestemming voor het uitbreiden van de woning aan Vlierkamp 13 te Hattem
Toestemming voor het plaatsen van 4 cameramasten aan Kanaaldijk 1a te Hattem
Melding voor het gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw aan Grevenhoeve 2 te Hattem
Verlenging beslistermijn voor bouw voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan Hoenwaardseweg 9...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Vijzelpad 97 te Hattem
Melding voor het verwijderen van asbesthoudende materiaal uit het hoofdgebouw aan Achterstraat 8 te Hattem
Melding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het hoofdgebouw aan Vliegenstein 2 te...
Verlenging verleende vergunning voor het tijdelijk plaatsen van een tent aan Dorpsweg 22 te Hattem
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Kruisstraat 14 te Hattem
Toestemming voor het oprichten van een bedrijfspand aan Innovatiestraat 6 te Hattem
Aanvraag vergunning voor het vervangen van 2 dakkapellen door 1 dakkapel aan Hezenbergerweg 41 te Hattem
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Hezenbergerweg 37 te Hattem
Melding voor het veranderen van de inrichting aan Kerkhofstraat 13 te Hattem
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning aan IJsselstraat 2 te Hattem
Verlenging beslistermijn voor de renovatie van een zolder aan Bevrijdingsweg 1 te Hattem
Gemeente Hattem - aanwijzen gereserveerde parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Vechtstraat...
Gemeente Hattem - aanwijzen gereserveerde parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Wilgenhof...
Gedeeltelijk intrekken van een verleende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu op verzoek van...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Hezenbergerweg 35 te Hattem
Melding voor het verwijderen van asbesthouende materialen uit het hoofdgebouw en het gedeeltelijke slopen...
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een kapschuur aan Hoenwaardseweg 13 te Hattem
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen aan De Dommel 10 te Hattem
Melding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een bijgebouw aan Oranje Nassaulaan 1A...
Terinzagelegging ontwerp-Chw bestemmingsplan Buitengebied met Milieueffectrapport, ontwerp beleidsregel...
Toestemming voor het verbouwen van het pand tot woning aan Achterstraat 8 te Hattem
Toestemming voor het oprichten van een bijgebouw aan Ierstweg 4 te Hattem
Toestemming voor het innemen van een terras aan de Leemculeweg 2 te Hattem