Vergunningen Heerenveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerenveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerenveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERANDEREN VAN EEN WONING IN EEN KAMERVERHUURPAND MET 4 KAMERS, SCHOLEKSTERSTRAAT...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WERKTUIGENBERGING MET OPSLAG, HOOILANDEN 3 LUINJEBERD
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, GEDEELTELIJK VERANDEREN VAN EEN KANTOOR/WINKELPAND IN EEN BEDRIJFSWONING,...
MELDING WET MILIEUBEHEER,VIJVERLAAN 161 HEERENVEEN
MELDING WET MILIEUBEHEER, BURGEMEESTER FALKENAWEG 16 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN 2 BRUGGEN, KIENHOUT (TEGENOVER PETGAT 13 en 31) HEERENVEEN
MELDING WET MILIEUBEHEER, VERANDEREN VAN EEN BEDRIJF, INNOVATIELAAN 9 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN BEDRIJFSWONING IN EEN REGULIERE WONING, LEEUWARDERSTRAATWEG...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERVANGEN VAN EEN DAMWAND, TUSSEN DE OPFEART 1 EN IT BJINSTAP 2 AKKRUM
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERANDEREN VAN EEN WONING IN WOONEENHEDEN SCHOLEKSTERSTRAAT 114 HEERENVEEN,
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN BEDRIJFSPAND, BREEDPAD 11 HEERENVEEN
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, REGENTESSELAAN 96 HEERENVEEN
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN DAKKAPEL, AZALEASTRAAT 14 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN 2 WONINGEN, KAPPEN VAN EEN BOOM EN AANLEGGEN VAN 2 UITRITTEN,...
VERLENING ONTHEFFING TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, BURGEMEESTER KUPERUSPLEIN TER HOOGTE VAN NUMMER...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW, KORTE VENEN 16 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERLENGING INSTANDHOUDINGSTERMIJN TIJDELIJK GEBRUIK VAN GRONDEN EN BOUWWERKEN...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING PLAATSEN VAN EEN DAKKAPEL DR. G VAN SCHOUWENLAAN 6 HEERENVEEN,
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN WONING VELUWELAAN 24 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUWEN VAN EEN OPSLAGLOODS AENGWIRDERWEG 67 TERBAND,
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN BEDRIJF (INTERN, KLEINSCHALIG...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN WONING, SCHOTERLANDSEWEG 53 HOORNSTERZWAAG
BESLUIT INTREKKING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, POPPENHÚZEN 6 ALDEBOARN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN KANTOORPAND, MAGNESIUMWEG 8 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, HET BOUWEN VAN EEN WINKELWAGENSTALLING EN HET VERPLAATSEN VAN WINKELWAGENSTALLINGEN,...
Openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften op 22 november 2021
VERLENING ONTHEFFING GELUID, TRAMWEG 15 DE KNIPE
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN WONING, TWEEDE COMPAGNONSWEG 7 BONTEBOK.
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, WIJZIGEN BOUWVLAK TEN BEHOEVE VAN EXTRA WONINGEN, GEDEMPTE MOLENWIJK 18...
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN STAL EN HET VERVANGEN VAN EEN KAPSCHUUR,...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WAGENBERGING EN HET VERGROTEN VAN EEN STAL, HOUTWALLEN...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING PLAATSEN VAN ZONNENPANELEN OP BIJGEBOUW SCHANS 31 HEERENVEEN,
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN DE SITUERING VAN EEN WONING (WIJZIGING OP EEN VERLEENDE...
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AANLEGGEN VAN EEN 20KV MIDDENSPANNINGSKABEL, DE...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING (VERVANGING), WJITTERINGSWEI 122 ALDEBOARN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN CARPORT, BEETSTERDYK 4 ALDEBOARN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN WONING, SCHOTERLANDSEWEG 8 NIEUWEHORNE
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW MET 2 PAARDENSTALLEN, SCHOTERLANDSEWEG 60 JUBBEGA
MELDING WET MILIEUBEHEER, STARTEN VAN EEN BEDRIJF, IT ACHTEROM 1, AKKRUM
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUWEN VAN EEN OPSLAGLOODS AENGWIRDERWEG 67 TERBAND,
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen twee parkeerplaatsen tbv opladen elektrische voertuigen. - Nabij Troubadour...
- Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van Commandeurstraat 18 Heerenveen
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING NIGHT OF THE KOEMARKT XMAS-EDITIE, CRACKSTRAAT, HEERENVEEN
GEEN ZIENSWIJZEN ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING,
Inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Klaverblad Noordoost
Inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Deprogrammering IBF
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN (VERHOGEN) EN VERANDEREN VAN EEN ZIEKENHUIS (BOUWDEEL E1, B...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AANBRENGEN VAN EEN RECLAME-UITING AAN EEN GEVEL EN HET PLAATSEN VAN 2 VLAGGENMASTEN,...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, STADHOUDERLAAN (KAVEL 15) HEERENVEEN
- Intocht Sinterklaas - centrum Heerenveen