Vergunningen Heerhugowaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerhugowaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerhugowaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

vergunning Datum start Datum einde
ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER NIEUWBOUW HUYGENS COLLEGE IN HEERHUGOWAARD 03-07-2018 03-09-2018 Details
Verordening individuele studietoeslag 22-06-2018 22-08-2018 Details
Gemeente Heerhugowaard - Gehandicaptenparkeerplaats Dionysiusparochie - Parkeerterrein bij kruispunt... 20-06-2018 20-08-2018 Details
Omgevingsvergunning Heerhugowaard 19-06-2018 19-08-2018 Details
Publicatie verkeersbesluit 19-06-2018 19-08-2018 Details
Publicatie verkeersbesluit 19-06-2018 19-08-2018 Details
Besluit tot vaststelling (deel)subsidieplafonds Heerhugowaard 2018 15-06-2018 15-08-2018 Details
Omgevingsvergunning Heerhugowaard 12-06-2018 12-08-2018 Details
Ontwerp bestemmingsplan Jan Glijnisweg 18b en 18c en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder 12-06-2018 12-08-2018 Details
Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning, gemeente... 05-06-2018 05-08-2018 Details
Procedureregels voor concurrerende vergunningaanvragen en schaarse vergunningen bij evenementen 2018 05-06-2018 05-08-2018 Details
Algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen 2018 05-06-2018 05-08-2018 Details
Indieningsvereisten evenementenvergunning 2018, gemeente Heerhugowaard 05-06-2018 05-08-2018 Details
Gemeente Heerhugowaard - Twee oplaadpunten - Corona 1 en Neslaan 43 05-06-2018 05-08-2018 Details
Gemeente Heerhugowaard - Verkeersbesluit - Rustenburgerweg-Jan Glijnisweg 30-05-2018 30-07-2018 Details
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2017 29-05-2018 29-07-2018 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen van een schuurkas 15-05-2018 15-07-2018 Details
Gemeente Heerhugowaard - Gehandicaptenparkeerplaats De Vork 8-9 - De Vork 8-9 02-05-2018 02-07-2018 Details
Uitvoeringsregeling leefbaarheidsfonds Heerhugowaard 2018 02-05-2018 02-07-2018 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Erasmuslaan Heerhugowaard 24-04-2018 24-06-2018 Details
Gemeente Heerhugowaard - Verkeersbesluit verplaatsing afsluiting Taxuslaan - Heerhugowaard 11-04-2018 11-06-2018 Details
Gemeente Heerhugowaard - Ontwerp verkeersbesluit 30 km/uur zone - Heerhugowaard 11-04-2018 11-06-2018 Details
Voorbereidingsbesluit Reservelocatie/Lapis Lazuli Stadshart Heerhugowaard 10-04-2018 10-06-2018 Details
Verordening op het raadsconvent Heerhugowaard 06-04-2018 06-06-2018 Details
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Heerhugowaard 2018 06-04-2018 06-06-2018 Details
Gemeente Heerhugowaard - Instellen gehandicaptenparkeerplaatsen - De Vork 1 27-03-2018 27-05-2018 Details
Coffeeshopbeleid gemeente Heerhugowaard 2013 22-03-2018 22-05-2018 Details
Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2015 13-03-2018 13-05-2018 Details
Damoclesbeleid en Beleidsregels Damocles gemeente Heerhugowaard 2018 13-03-2018 13-05-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan Evenemententerreinen 13-03-2018 13-05-2018 Details
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid, ontwikkelgebied en beheersverordening Heerhugowaard... 13-03-2018 13-05-2018 Details
Afvalstoffenverordening gemeente Heerhugowaard 2018 06-03-2018 06-05-2018 Details
Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Heerhugowaard 02-03-2018 02-05-2018 Details
Bleidsplan sneeuw en gladheidsbestrijding Heerhugowaard 2011-2016 01-03-2018 01-05-2018 Details
Besluit tot vaststelling van lijst monumentale bomen 2017 20-02-2018 20-04-2018 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Van Foreeststraat Heerhugowaard 06-02-2018 06-04-2018 Details
Besluit Bedragen Wmo en Jeugdhulp 2018 02-02-2018 02-04-2018 Details
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en raadscommissies van Heerhugowaard... 02-02-2018 02-04-2018 Details
Regeling Generatiepact gemeente Heerhugowaard 30-01-2018 30-03-2018 Details
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Heerhugowaard... 30-01-2018 30-03-2018 Details
ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER 16-01-2018 16-03-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan Waarddijk 6A Heerhugowaard 16-01-2018 16-03-2018 Details
Beleidsregels reiskosten bij reintegratie gemeente Heerhugowaard 2017 27-12-2017 27-02-2018 Details
Nadere regels Huygenpas gemeente Heerhugowaard 27-12-2017 27-02-2018 Details
Besluit tot vaststelling (deel)subsidieplafonds Heerhugowaard 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen Heerhugowaard 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Verordening rioolheffing Heerhugowaard 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten Heerhugowaard 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Verordening Huygenpas Heerhugowaard 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Besluit tot intrekking beleidsregels beschut werk gemeente Heerhugowaard 27-12-2017 27-02-2018 Details