Vergunningen Heerhugowaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerhugowaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerhugowaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

vergunning Datum start Datum einde
Beleidsregels ondersteuning niet uitkeringsgerechtigden naar werk gemeente Heerhugowaard 2017 27-12-2017 27-02-2018 Details
Nadere regels vaststelling loonwaarde en beleidsregels loonkostensubsidie gemeente Heerhugowaard 2017 27-12-2017 27-02-2018 Details
Besluit kwijtscheldingsregels Heerhugowaard 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Verordening Afvalstoffenheffing Heerhugowaard 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Legesverordening Heerhugowaard 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Verordening marktgelden Heerhugowaard 2017 27-12-2017 27-02-2018 Details
Beleidskader schuldhulpverlening Heerhugowaard 2018 27-12-2017 27-02-2018 Details
Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II 22-12-2017 22-02-2018 Details
Mandaatregeling Heerhugowaard 12-12-2017 12-02-2018 Details
Regeling ter stimulering aanleg sedumdaken in Heerhugowaard 2018 08-12-2017 08-02-2018 Details
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 08-12-2017 08-02-2018 Details
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2015 07-12-2017 07-02-2018 Details
VASTSTELLINGSBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER BROEKHORN HEERHUGOWAARD 21-11-2017 21-01-2018 Details
Bestemmingsplan De Vaandel Midden 21-11-2017 21-01-2018 Details
Bestemmingsplan en Hogere waarde procedure ‘t Cranenbosch 21-11-2017 21-01-2018 Details
Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerhugowaard... 14-11-2017 14-01-2018 Details
Besluit tot vaststelling van nadere regels als bedoeld in artikel 4:15 Algemene plaatselijke verordening... 14-11-2017 14-01-2018 Details
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2018 14-11-2017 14-01-2018 Details
Besluit tot intrekking van de Verordening verrekening bestuurlijke boeten bij recidive 2015 14-11-2017 14-01-2018 Details
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Heerhugowaard 2017 14-11-2017 14-01-2018 Details
Verordening loonkostensubsidie gemeente Heerhugowaard 2017 14-11-2017 14-01-2018 Details
Gemeente Heerhugowaard - 3 Oplaadpunten elektrische voertuigen - Callistolaan, Kastanjelaan, Steigerdijk 02-11-2017 02-01-2018 Details
Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Heerhugowaard 25-10-2017 25-12-2017 Details
Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 25-10-2017 25-12-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Verplaatsen afsluiting voor autoverkeer - Taxuslaan 19-10-2017 19-12-2017 Details
Ontwerp bestemmingsplan Evenemententerreinen 17-10-2017 17-12-2017 Details
ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER 10-10-2017 10-12-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Onyx 05-10-2017 05-12-2017 Details
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van nieuwbouw van 6 woningen op de locatie... 03-10-2017 03-12-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - aanpassen parkeerverbod - Huygendijk 22-09-2017 22-11-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Aanpassen Voetgangersgebieden - Stadshart 22-09-2017 22-11-2017 Details
Wijziging subsidieplafonds gemeente Heerhugowaard 2017 15-09-2017 15-11-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Definitief verkeersbesluit Stopverbod - Sportpark de Wending 01-09-2017 01-11-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Oplaadpunten elektrische voertuigen - 4 locaties 01-09-2017 01-11-2017 Details
Wijziging subsidieplafonds Deelsubsidieverordening Jeugd gemeente Heerhugowaard 2017 27-07-2017 27-09-2017 Details
Wijzigingsbesluit deelsubsidieverordeningen Jeugd, Kunst & Cultuur, Participatie & Sociale samenhang,... 25-07-2017 25-09-2017 Details
Wijzigingsplan Donkereweg 6a Heerhugowaard 25-07-2017 25-09-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Aanpak Kruispunt - Rustenburgerweg - Jan Glijnisweg 20-07-2017 20-09-2017 Details
Ontwerp bestemmingsplan ‘t Cranenbosch 18-07-2017 18-09-2017 Details
Wijzigingsbesluit legesverordening 2017 18-07-2017 18-09-2017 Details
Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 18-07-2017 18-09-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Oplaadpunt en herschikking algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Buurtcentrum... 11-07-2017 11-09-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Oplaadpunt elektrische voertuigen - Zwarte Kaaiman 11-07-2017 11-09-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Aanpassen Voetgangersgebieden - Stadshart 07-07-2017 07-09-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Aanleg Fietsstraat - Middenweg Zuid 06-07-2017 06-09-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - Oplaadpunt elektrische voertuigen - Velduil 14-06-2017 14-08-2017 Details
Ontwerpbestemmingsplan Broekhorn 2017, ontwerpbesluit Hogere Waarden 13-06-2017 13-08-2017 Details
Gemeente Heerhugowaard - besluit GPP - De Genestetlaan 13-06-2017 13-08-2017 Details
Verordening op de Rekenkamerfunctie gemeente heerhugowaard 2017 09-06-2017 09-08-2017 Details
Omgevingsvergunning Heerhugowaard 06-06-2017 06-08-2017 Details