Vergunningen Heerlen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerlen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerlen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Heerlen - Realisatie parkeerplaats voor het opladen van e-voertuigen - Dennestraat thv huisnr.... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – Definitieve beschikking evaluatieverslag bodemsanering locatie Glas Mij-weg/ Spoordamstraat... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding: 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bouwen van een complex met kleinschalige... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het aanleggen van een inrit en parkeren in de tuin... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het plaatsen van zonnepanelen aan Ververstraat 4... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bouwen van een dakkapel aan Kastanjelaan... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het plaatsen van zonnepanelen aan Hermelijnstraat... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - aanvraag uitgebreide procedure ontwerpbesluit: het brandveilig gebruiken van een pand... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van gastouderopvang aan Bergerodeweg... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een garage aan Sint Barbarastraat 142... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het vergroten van het keukenraam aan Schiffeler 5 te... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - van rechtswege verleende vergunning: het aanpassen van een bestaand pand tot een selfstorage... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het aanbouwen van de woning aan Caumerbeeklaan 61 te... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van een inrit en parkeren in tuin aan... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het realiseren van een appendageput aan Maasstraat... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het plaatsen van een erfafscheiding met groene... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het tijdelijk plaatsen van bouwborden aan Welterlan... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het herbestemmen van een kantoorpand tot 22 appartementen... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bouwen van 4 woningen aan Korenbloem te... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het plaatsen van zonnepanelen aan Eikenderweg 54... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het bouwen van een overkapping aan Molenplein4 te... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het aanpassen van een bestaand pand tot een selfstorage... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning (uitbreiden slaapkamers)... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bouwen van 7 woningen aan Ereprijs te Heerlen 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - aanvraag uitgebreide procedure ontwerpbesluit: het brandveilig gebruiken van een school... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – Rectificatie 17-11-2022 17-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:69 Apv heerlen 2021 plaatsing van mobiele camera’s... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - weigering Omgevingsvergunning na reguliere procedure: het tijdelijk plaatsen van een... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het aanleggen van de Parkstadroute, Sectie D perceelnummer... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het bijplaatsen van een PGS-15 opslagkluis op het... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding week 45: 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning:het vervangen van de bestrating en het toevoegen van... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bouwen van 10 woningen, Sectie F perceelnummer... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - aanvraag uitgebreide procedure ontwerpbesluit: het brandveilig gebruiken van een school... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer Heerlerbaan 137 Heerlen 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - Omgevingsvergunningsvrij na reguliere procedure:het uitbreiden van de woning aan de... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het plaatsen van een stoel, Groenewegse-bospad (Randweg)... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een onverlicht schild tegen de gevel,... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning uitgebreide procedure: het bouwen van een woning met... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het slopen van het gebouw, Kerkraderweg 297 te Heerlen 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van het pand (1ste en 2de verdieping)... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het vestigen van een City Switch locatie, Sectie V perceelnummers... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het vestigen van een City Switch locatie, Sectie... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het verbouwen van de woning, Anemoon 7 Heerlen 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - Vaststelling Bestemmingsplan ‘Buitengebied- reparatie Imstenrade 1a Heerlen 10-11-2022 10-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP van 24-10-2022 tot en met 06-11-2022 10-11-2022 10-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - SUBSIDIEREGEL VRIJWILLIGERSORGANISATIES COMPENSATIE GESTEGEN ENERGIEKOSTEN 10-11-2022 10-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - Vaststelling van het bestemmingsplan 'Woningbouw Dr. Jaegersstraat' Rectificatie:... 07-11-2022 07-01-2023 Details
Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het bouwen van een woning, Heerenpark kavel 11 (Jozef... 04-11-2022 04-01-2023 Details