Vergunningen Hefpunt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hefpunt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hefpunt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Incassoreglement Noordelijk Belastingkantoor
Regeling “Melden vermoeden van een misstand, onregelmatigheid of integriteitschending”
Vergadering Algemeen Bestuur Hefpunt
Algemeen Bestuur vergadering van Hefpunt
Algemeen Bestuur vergadering Hefpunt
Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg NBK-vorming
Agenda vergadering Algemeen Bestuur Hefpunt
AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt
AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt
Algemeen Bestuur vergadering Hefpunt
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van Hefpunt
TREASURYSTATUUT
OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Vergadering van het Algemeen Bestuur Hefpunt
Beleidsnotitie van Hefpunt inzake Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O beleid) en niet-financiële rechtmatigheid
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015
Leidraad Invordering Hefpunt
Reglement van Orde
Beleidsregel Besluit proceskosten bestuursrecht Hefpunt 2015
Beleidsregel inzake toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten 2015 Hefpunt
De coulanceregeling bij overlijden van één van beide bewoners in het geval van een tweepersoonshuishouden.
Beleidsregel inzake de vaststelling van aanslagen verontreinigings- en zuiveringsheffing van de categorie...
Beleidsregel inzake de fiscale benadering van IBA-systemen 2015 Hefpunt
Beleidsregel invordering waterschapsbelastingen 2015 Hefpunt
Beleidsregel voor het aanwijzen van heffingsplichtige eigenaren van gebouwd, ongebouwd en/of natuurterreinen...
Beleidsregel voor het aanwijzen van heffingsplichtigen zuiveringsheffing woningen, verontreinigingsheffing...
Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingen 2015 Hefpunt
Beleidsregel bestuurlijke boeten Hefpunt 2015
Besluit informatiebeheer Hefpunt 2015
ARCHIEFVERORDENING HEFPUNT 2015
Beleidsregel fiscale bestuurlijke boeten 2010 Hefpunt
VERORDENING BEHANDELING BEZWAREN EN KLACHTEN  HEFPUNT
VERORDENING MET BETREKKING TOT DE CONTROLE OP DE ADMINISTRATIE
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor...
Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt
Verordening elektronische bekendmaking Hefpunt 2015
MANDAATBESLUIT