Vergunningen Hefpunt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hefpunt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hefpunt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Incassoreglement Noordelijk Belastingkantoor 06-03-2019 06-05-2019 Details
Regeling “Melden vermoeden van een misstand, onregelmatigheid of integriteitschending” 18-01-2019 18-03-2019 Details
Vergadering Algemeen Bestuur Hefpunt 05-12-2017 05-02-2018 Details
Algemeen Bestuur vergadering van Hefpunt 06-07-2017 06-09-2017 Details
Algemeen Bestuur vergadering Hefpunt 04-04-2017 04-06-2017 Details
Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg NBK-vorming 06-02-2017 06-04-2017 Details
Agenda vergadering Algemeen Bestuur Hefpunt 16-12-2016 16-02-2017 Details
AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt 04-07-2016 04-09-2016 Details
AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt 08-04-2016 08-06-2016 Details
Algemeen Bestuur vergadering Hefpunt 26-02-2016 26-04-2016 Details
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van Hefpunt 01-02-2016 01-04-2016 Details
TREASURYSTATUUT 29-01-2016 29-03-2016 Details
OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 29-01-2016 29-03-2016 Details
Vergadering van het Algemeen Bestuur Hefpunt 15-12-2015 15-02-2016 Details
Beleidsnotitie van Hefpunt inzake Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O beleid) en niet-financiële rechtmatigheid 01-10-2015 01-12-2015 Details
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 01-10-2015 01-12-2015 Details
Leidraad Invordering Hefpunt 15-09-2015 15-11-2015 Details
Reglement van Orde 02-09-2015 02-11-2015 Details
Beleidsregel Besluit proceskosten bestuursrecht Hefpunt 2015 02-09-2015 02-11-2015 Details
Beleidsregel inzake toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 Details
De coulanceregeling bij overlijden van één van beide bewoners in het geval van een tweepersoonshuishouden. 02-09-2015 02-11-2015 Details
Beleidsregel inzake de vaststelling van aanslagen verontreinigings- en zuiveringsheffing van de categorie... 02-09-2015 02-11-2015 Details
Beleidsregel inzake de fiscale benadering van IBA-systemen 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 Details
Beleidsregel invordering waterschapsbelastingen 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 Details
Beleidsregel voor het aanwijzen van heffingsplichtige eigenaren van gebouwd, ongebouwd en/of natuurterreinen... 02-09-2015 02-11-2015 Details
Beleidsregel voor het aanwijzen van heffingsplichtigen zuiveringsheffing woningen, verontreinigingsheffing... 02-09-2015 02-11-2015 Details
Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingen 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 Details
Beleidsregel bestuurlijke boeten Hefpunt 2015 02-09-2015 02-11-2015 Details
Besluit informatiebeheer Hefpunt 2015 28-08-2015 28-10-2015 Details
ARCHIEFVERORDENING HEFPUNT 2015 28-08-2015 28-10-2015 Details
Beleidsregel fiscale bestuurlijke boeten 2010 Hefpunt 28-08-2015 28-10-2015 Details
VERORDENING BEHANDELING BEZWAREN EN KLACHTEN  HEFPUNT 26-08-2015 26-10-2015 Details
VERORDENING MET BETREKKING TOT DE CONTROLE OP DE ADMINISTRATIE 26-08-2015 26-10-2015 Details
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor... 26-08-2015 26-10-2015 Details
Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt 26-08-2015 26-10-2015 Details
Verordening elektronische bekendmaking Hefpunt 2015 26-08-2015 26-10-2015 Details
MANDAATBESLUIT 26-08-2015 26-10-2015 Details