Vergunningen Helmond

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Helmond. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Helmond. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Helmond 2023 31-01-2023 31-03-2023 Details
Beleidsregel parkeernormen Brainport Smart District 2022 31-01-2023 31-03-2023 Details
Verordening op de ambtelijke bijstand aan raadsleden en fractieondersteuning 2019 27-01-2023 27-03-2023 Details
Melding in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) van een voornemen de bodem te saneren dan wel... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor de 79e Herdenking van Bevrijding Mierlo-Hout op 22 september 2023 ter hoogte... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor Robbie's Record Vinyl Platenbeurs op 25 juni en 27 augustus 2023 aan Markt te... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor Carnaval 2023 Stadsherberge De Kei van 17 tot en met 21 februari 2023 aan Kasteellaan... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een tuinhuis, schuur en een overkapping aan Van der Brugghenstraat... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor Carnaval 2023 Franske van 13 tot en met 25 februari 2023 aan Havenweg 4C te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid voor Krabbendam with Passion for Food aan Binnendijk... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een frietwagen tijdens de carnavalsoptocht op 19 februari 2023 aan... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor Urban Matterz Indoor op 29 januari 2023 aan Scheepsboulevard 15 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor het slopen en (her)bouwen van de aanbouw aan Kromme Steenweg 3 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het Wijkfeest Binnenstad Oost op 2 juli 2023 aan Prins Karelstraat 123 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor het maken van een uitweg aan Van Swietenstraat 2 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming in wonen aan Pastoor Elsenstraat 49 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor het wijzigen van de voorgevel aan Wethouder van Wellaan 172 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het oprichten van een bedrijfsruimte met kantoor en het maken van een uitweg... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tapwagen tijdens carnavalsoptocht Stiphout op 18 februari... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor Carnaval 2023 Bascule van 13 tot en met 23 februari 2023 aan Havenweg 8 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor het bewonen van een kamer aan Venuslaan 30 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het evenement Punktholzer Bierfest op 23 en 24 september 2023 op het Terrein... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de brandcompartimentering aan Torenstraat 1 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor de Natuurmarkt op 11 juni 2023 aan de Kluis 1 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een tapwagen tijdens Carnavalsoptocht Stiphout op 18 februari 2023... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Toestemming voor het vergroten van de woning aan Schollaan 10 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor Foutdoor 2023 op 13 mei 2023 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor de Xmas Sing Along op 22 december 2023 aan Van der Brugghenstraat 41 te Helmond 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Helmond 2022 24-01-2023 24-03-2023 Details
Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2023 24-01-2023 24-03-2023 Details
Nadere regels subsidie cultuurimpuls voor een programmatische investering in het centrum van Helmond... 24-01-2023 24-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor de Voorjaarskermis Helmond 2023 van 24 maart t/m 2 april aan Markt, Ameidewal,... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor de Kermis Helmond Brouwhuis van 13 mei t/m 16 mei 2023 aan Peeleik en Hector... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid bestemmingsplan "’t Hout – De Hoefkens" 19-01-2023 19-03-2023 Details
Bekendmaking van voornemen tot vestiging van twee rechten van opstal op een gemeentelijke onroerende... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Toestemming voor de Carnavalsoptocht Stiphout op 18 februari 2023 aan Dorpsstraat e.o. te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – De Hoefkens 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het Elis Personeelsfeest op 24 juni 2023 aan Heibloemweg 16 te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details
Toestemming voor de verlenging van het gebruik van een vaccinatie locatie aan Haverdijk 11 te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor de RSW Regio Eindhoven van 12 t/m 14 mei 2023 aan De Zandbergen Stiphout te... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor de Eleo Grand Opening op 26 en 27 januari 2023 aan Automotive Campus 80 te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de kozijnen (voorgevel) aan Maaslaan 80 te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details
Melding voor het kappen van 1 plataan aan Hollandhof naast huisnr. 1 te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor De Vrienden van Helmond Live op 3 juni 2023 aan Speelhuisplein 1 te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor de Musique en Plein Publique van 30 juni 2023 t/m 2 juli 2023 aan Lambertushof... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Melding voor het oprichten van een bedrijf voor het plaatsen van schuttingen aan Achterdijk 11A te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details
Melding voor het wijzigen van de opslag van gevaarlijke stoffen aan Graandijk 1 te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor de Kasteeltuin Markt op 27 augustus 2023 aan Kasteelplein 1 te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details
Melding in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) van een uniforme bodemsanering categorie tijdelijk... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Toestemming voor het kappen van 1 boom aan Sectie E 3289 te Helmond 19-01-2023 19-03-2023 Details