Vergunningen Het Bildt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Bildt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Bildt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeenten Menameradiel en het Bildt
Besluit aanwijzing toezichthouders Handhavingsbureau
Besluitenlijst gemeenteraad 17 december 2015
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Westfrisestraat 16, 9076 AE St.-Annaparochie.
Verleende omgevingsvergunning, Oudebildtdijk 72, 9078 WJ teOudebildtzijl.
Verleende omgevingsvergunning, Nieuwebildtdijk 92, 9078 PS teOudebildtzijl.
Verordening woonforensenbelasting 2016
Verordening reinigingsheffingen 2016
Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
Verordening rioolheffing 2016
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016
Legesverordening 2016
Bekendmaking vaststelling belastingverordeningen gemeente het Bildt 2016
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (gemeentelijke coördinatieregeling, artikel 3.30 Wro), Beuckelaerstraat...
Ontvangen melding Activiteitenbesluit
Ontvangen melding Activiteitenbesluit
Ontvangen melding Activiteitenbesluit
Bekendmaking vergadering Herindelingscommissie
Ontvangen melding Activiteitenbesluit
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nieuwebildtdijk 92, 9078 PS Oudebildtzijl.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hoarnestreek 6, 9047 VD Minnertsga.
Verleende omgevingsvergunning, van Egmondstraat 36, 9076 VG te Oudebildtzijl.
Verleende omgevingsvergunning, Collotd’Escurystrjitte 20, 9047 JN teMinnertsga, Hofstraat 12, 9079 MD...
Besluitenlijst gemeenteraad 12 november 2015
Wijzigingsplan Vrouwenparochie – J.P. van der Bildtstraat 14.
Wijzigingsplan Vrouwenparochie – J.P. van der Bildtstraat 14.
Ontvangen melding Activiteitenbesluit
Tijdelijke wegafsluiting St.-Annaparochie 21 november
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nabij de Oudebildtdijk 771, 9079 NC St.-Jacobiparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), A.C. Bakkerstraat 7, 9078 VZ Oudebildtzijl.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beuckelaerstraat 35, 9076 AZ St.-Annaparochie.
Verleende omgevingsvergunning, HegeBuorren 17, 9047 HR te Minnertsga.
Herindelingontwerp gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel...
Ontvangen melding Activiteitenbesluit
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 72, 9078 WJ Oudebildtzijl.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), K.L. de Vriesstraat 9, 9079 KK St.-Jacobiparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), HegeBuorren 17, 9047 HR Minnertsga.
Verleende omgevingsvergunning, Oosteinde 38, 9079 LC te St.-Jacobiparochie.
Verleende omgevingsvergunning, Ds. Schuilingstraat 19, 9078 WE te Oudebildtzijl.
Bekendmaking Kadernota Subsidiebeleid het Bildt
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Egmondstraat 36, 9078 VG Oudebildtzijl.
Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en horecawet
Vergadering gemeenteraad het Bildt 12 november
Verleende omgevingsvergunning, van Harenstraat 1, 9076 BSte St.-Annaparochie.
Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan Oudebildtzijl – Van Egmondstraat 36
Kennisgeving ondertekening exploitatieovereenkomst St.-Annaparochie – Ulbe van Houtenlocatie
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oosteinde 38, 9079 LC St.-Jacobiparochie.
Ontvangen melding Activiteitenbesluit
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Egmondstraat 27, 9078 VG Oudebildtzijl.