Vergunningen Het Bildt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Bildt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Bildt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeenten Menameradiel en het Bildt 30-12-2015 29-02-2016 Details
Besluit aanwijzing toezichthouders Handhavingsbureau 30-12-2015 29-02-2016 Details
Besluitenlijst gemeenteraad 17 december 2015 23-12-2015 23-02-2016 Details
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 23-12-2015 23-02-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Westfrisestraat 16, 9076 AE St.-Annaparochie. 23-12-2015 23-02-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning, Oudebildtdijk 72, 9078 WJ teOudebildtzijl. 23-12-2015 23-02-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning, Nieuwebildtdijk 92, 9078 PS teOudebildtzijl. 23-12-2015 23-02-2016 Details
Verordening woonforensenbelasting 2016 21-12-2015 21-02-2016 Details
Verordening reinigingsheffingen 2016 21-12-2015 21-02-2016 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 21-12-2015 21-02-2016 Details
Verordening rioolheffing 2016 21-12-2015 21-02-2016 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016 21-12-2015 21-02-2016 Details
Legesverordening 2016 21-12-2015 21-02-2016 Details
Bekendmaking vaststelling belastingverordeningen gemeente het Bildt 2016 21-12-2015 21-02-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (gemeentelijke coördinatieregeling, artikel 3.30 Wro), Beuckelaerstraat... 16-12-2015 16-02-2016 Details
Ontvangen melding Activiteitenbesluit 16-12-2015 16-02-2016 Details
Ontvangen melding Activiteitenbesluit 16-12-2015 16-02-2016 Details
Ontvangen melding Activiteitenbesluit 09-12-2015 09-02-2016 Details
Bekendmaking vergadering Herindelingscommissie 09-12-2015 09-02-2016 Details
Ontvangen melding Activiteitenbesluit 09-12-2015 09-02-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nieuwebildtdijk 92, 9078 PS Oudebildtzijl. 09-12-2015 09-02-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hoarnestreek 6, 9047 VD Minnertsga. 09-12-2015 09-02-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning, van Egmondstraat 36, 9076 VG te Oudebildtzijl. 09-12-2015 09-02-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning, Collotd’Escurystrjitte 20, 9047 JN teMinnertsga, Hofstraat 12, 9079 MD... 09-12-2015 09-02-2016 Details
Besluitenlijst gemeenteraad 12 november 2015 24-11-2015 24-01-2016 Details
Wijzigingsplan Vrouwenparochie – J.P. van der Bildtstraat 14. 18-11-2015 18-01-2016 Details
Wijzigingsplan Vrouwenparochie – J.P. van der Bildtstraat 14. 18-11-2015 18-01-2016 Details
Ontvangen melding Activiteitenbesluit 18-11-2015 18-01-2016 Details
Tijdelijke wegafsluiting St.-Annaparochie 21 november 18-11-2015 18-01-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nabij de Oudebildtdijk 771, 9079 NC St.-Jacobiparochie. 18-11-2015 18-01-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), A.C. Bakkerstraat 7, 9078 VZ Oudebildtzijl. 18-11-2015 18-01-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beuckelaerstraat 35, 9076 AZ St.-Annaparochie. 18-11-2015 18-01-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning, HegeBuorren 17, 9047 HR te Minnertsga. 18-11-2015 18-01-2016 Details
Herindelingontwerp gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel... 17-11-2015 17-01-2016 Details
Ontvangen melding Activiteitenbesluit 12-11-2015 12-01-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 72, 9078 WJ Oudebildtzijl. 11-11-2015 11-01-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), K.L. de Vriesstraat 9, 9079 KK St.-Jacobiparochie. 11-11-2015 11-01-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), HegeBuorren 17, 9047 HR Minnertsga. 11-11-2015 11-01-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning, Oosteinde 38, 9079 LC te St.-Jacobiparochie. 11-11-2015 11-01-2016 Details
Verleende omgevingsvergunning, Ds. Schuilingstraat 19, 9078 WE te Oudebildtzijl. 04-11-2015 04-01-2016 Details
Bekendmaking Kadernota Subsidiebeleid het Bildt 04-11-2015 04-01-2016 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Egmondstraat 36, 9078 VG Oudebildtzijl. 28-10-2015 28-12-2015 Details
Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en horecawet 28-10-2015 28-12-2015 Details
Vergadering gemeenteraad het Bildt 12 november 28-10-2015 28-12-2015 Details
Verleende omgevingsvergunning, van Harenstraat 1, 9076 BSte St.-Annaparochie. 28-10-2015 28-12-2015 Details
Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan Oudebildtzijl – Van Egmondstraat 36 21-10-2015 21-12-2015 Details
Kennisgeving ondertekening exploitatieovereenkomst St.-Annaparochie – Ulbe van Houtenlocatie 21-10-2015 21-12-2015 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oosteinde 38, 9079 LC St.-Jacobiparochie. 21-10-2015 21-12-2015 Details
Ontvangen melding Activiteitenbesluit 21-10-2015 21-12-2015 Details
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Egmondstraat 27, 9078 VG Oudebildtzijl. 21-10-2015 21-12-2015 Details