Vergunningen Hoogeveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogeveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogeveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2017 12-07-2017 12-09-2017 Details
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Hendrikus Zomerweg 11 12-07-2017 12-09-2017 Details
Beleidsregels BIBOB 2017 30-06-2017 30-08-2017 Details
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Zuid,  deelplan Het oosterveld 11, 2016, Hoogeveen 28-06-2017 28-08-2017 Details
Gemeente Hoogeveen - verwijderen 5 GPP's op kenteken in Hoogeveen - in de kern Hoogeveen 28-06-2017 28-08-2017 Details
Gemeente Hoogeveen - instellen GPP op kenteken - nabij Saturnus 34 te Hoogeveen 28-06-2017 28-08-2017 Details
Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017 19-06-2017 19-08-2017 Details
Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008 - 2009 14-06-2017 14-08-2017 Details
Vaststelling bestemmingsplan Fluitenberg, deelplan Schuinedijk ong. 2015 14-06-2017 14-08-2017 Details
Ontwerp bestemmingsplan De Weide 07-06-2017 07-08-2017 Details
Vaststelling bestemmingsplan De Santbrincke 31-05-2017 31-07-2017 Details
Gemeente Hoogeveen - Aanwijzen parkeerplaats voor ambulance en taxi - Het Haagje te Hoogeveen 22-05-2017 22-07-2017 Details
Gemeente Hoogeveen - opheffen blauwe zone - Prins Mauritsplein te Hoogeveen 22-05-2017 22-07-2017 Details
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde  wegverkeerslawaai Joh. Poststraat tussen... 10-05-2017 10-07-2017 Details
Vaststelling bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Beukemaplein 2015, Hoogeveen 03-05-2017 03-07-2017 Details
Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2017 26-04-2017 26-06-2017 Details
Beleidsregel Interne Klachtprocedure De Wolden Hoogeveen 20-04-2017 20-06-2017 Details
VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure) 12-04-2017 12-06-2017 Details
VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure) 12-04-2017 12-06-2017 Details
Gemeente Hoogeveen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Wilhelminastraat 53 te Hoogeveen 12-04-2017 12-06-2017 Details
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Het Oosterveld 11, 2016 Alteveer 29-03-2017 29-05-2017 Details
Vaststelling bestemmingsplan Nieuweroord 2016 22-03-2017 22-05-2017 Details
Legesverordening 2017 15-03-2017 15-05-2017 Details
Beleidsregels Cultuur, Onderwijs, Participatie en Zorg en Welzijn 14-03-2017 14-05-2017 Details
Gemeente Hoogeveen - Instellen stopverbod - toegangsweg Markt 10-03-2017 10-05-2017 Details
Gemeente Hoogeveen - Aanwijzen 3 gehandicaptenparkeerplaatsen - Prins Mauritsplein te Hoogeveen 10-03-2017 10-05-2017 Details
Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013 02-03-2017 02-05-2017 Details
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening recreatitie en toerisme 01-03-2017 01-05-2017 Details
Besluit Regeling meerkosten Wmo 2016 24-02-2017 24-04-2017 Details
Besluit college van burgemeester & wethouders van Hoogeveen geen milieueffectrapport (MER) noodzakelijk... 22-02-2017 22-04-2017 Details
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening externe veiligheid en overige milieucontouren 22-02-2017 22-04-2017 Details
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme gemeente Hoogveen 22-02-2017 22-04-2017 Details
Besluit college van burgemeester & wethouders van Hoogeveen geen milieueffectrapport (MER) noodzakelijk... 22-02-2017 22-04-2017 Details
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Zuid, wijzigingsplan Alteveer 119 te Hoogeveen 08-02-2017 08-04-2017 Details
Ontwerpbestemmingsplan De Santbrincke 01-02-2017 01-04-2017 Details
Ontwerp bestemmingsplan Fluitenberg, deelplan Schuinedijk ong. 01-02-2017 01-04-2017 Details
Verordening parkeerbelastingen 2017 26-01-2017 26-03-2017 Details
Vaststelling bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Hoofdstraat 9, 2016 18-01-2017 18-03-2017 Details
Beleidsregels Knelpuntenpot Sport 16-01-2017 16-03-2017 Details
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning november 2015 12-01-2017 12-03-2017 Details
Regeling tarieven sport en diversen 2017 30-12-2016 28-02-2017 Details
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 28-12-2016 28-02-2017 Details
Intrekken verschillende belastingverordeningen 27-12-2016 27-02-2017 Details
Besluit tarieven jeugdhulp Hoogeveen 2017 27-12-2016 27-02-2017 Details
Regeling toegang individuele jeugdhulp Hoogeveen 2017 27-12-2016 27-02-2017 Details
Verordening Rioolheffing 2017 22-12-2016 22-02-2017 Details
Verordening Toeristenbelasting 2017 22-12-2016 22-02-2017 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017 22-12-2016 22-02-2017 Details
Verordening precariobelasting 2017 22-12-2016 22-02-2017 Details
Verordening marktgelden 2017 22-12-2016 22-02-2017 Details