Vergunningen Hoogezand-Sappemeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogezand-Sappemeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogezand-Sappemeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kropswolde, Woldweg 157, verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Uitvoeringsregeling rioolheffing 2018
Meesterslaan naast het Dorpshuis Aalmanshuus Westerbroek, aanvraag omgevingsvergunning
Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing2018
Kiel-Windeweer, Pieter Venemakade 105, verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;
Tijdelijke gebruiksvergunning
Gemeente Hoogezand-Sappemeer - Verkeersbesluit tot het reserveren van een individuele gehandicaptenparkeerplaats...
PROTOCOL CAMERATOEZICHT GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2017
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)parkeerplaats PleiadenZ2017-00013674
Jaarregistratie interne behandeling klachten Hoogezand-Sappemeer 2017
Aanvraag omgevingsvergunning RWZI Foxhol
Jaarverslag Ombudscommissie gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 2017
Verordening begrafenisrechten De Stille Hof 2018
Aanvraag omgevingsvergunning RWZI Sappemeer
Vertrokken naar onbekende bestemming
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burg v Royenstr O. 60 Z2017-00015765
Aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg Oost 113
Aanvraag omgevingsvergunning Oudeweg 89
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)Meerweg 22 Z2017-00014282
Aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg Oost 113
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)Meerweg 10, Z2017-00014967
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)Rijksweg West 11 Z2017-00014227
Verleende vergunning APV en Bijzondere wetten, Vonderpad
Erfgoedlijst Hoogezand-Sappemeer vastgesteld
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving’
Intrekking omgevingsvergunning (reguliere procedure)Langewijk 2 Z2017-00014607
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)de Houtmanstraat 36, Z2017-00010721
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure)Abramskade 4 Z2017-00013983
Besluitenlijst besluitvormende raad d.d. 29 november 2017 Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving’
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)t.h.v. Laan van de Sport Z2017-00015567
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)Violenstraat 34 Z2017-00013666
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) de Vosholen 100 Z2017-00011977
Agenda Algemene commissie voor bezwaar- en beroepschriften 11 december 2017
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Ambachtsweg 1 Z2017-00001677
Aanvraag omgevingsvergunning Burg v Royenstraat Oost 60
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Vechtlaan 11 Z2017-00014828
Verordening op de heffing en de invordering van leges Hoogezand-Sappemeer 2018
Verordening afvalstoffenheffing 2018
Verordening reinigingsrecht 2018
Verordening begrafenisrechten De Stille Hof 2018
Intrekkingsbesluit belastingsoort en verordening forensenbelasting, gebruik gemeentegrond en tarieven...
Verordening begrafenisrechten algemene begraafplaats te Hoogezand, oostzijde knijpslaan 2018
Verordening marktgelden 2018
Verordening rioolheffing 2018
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) De Veiling 26 Z2017-00012939