Vergunningen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een schuur met een veranda ter hoogte van Wilgenlaan kavel... 13-04-2017 13-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van twee dammen met duikers ter hoogte van Jonge Zevenhovenseweg... 13-04-2017 13-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het wijzigen van de uitvoeringsperiode waarin het onttrekken van grondwater... 12-04-2017 12-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een extra inrit door het ophogen van de bodem met grond,... 12-04-2017 12-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het leggen van laagspanningskabels ter hoogte van Westkanaaldijk 13, 3631... 12-04-2017 12-06-2017 Details
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning... 12-04-2017 12-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het ophogen van de grond en het aanbrengen van werken in de beschermingszone... 12-04-2017 12-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater en het aanbrengen van oeverbeschoeiing... 12-04-2017 12-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een botenloods met bijgebouw, het vervangen van een beschoeiing... 12-04-2017 12-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van oeverbeschoeiing en een brug ter hoogte van Horndijk... 12-04-2017 12-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het inrichten van het natuurgebied ‘Stapsteen Oost’ en het wijzigen van... 11-04-2017 11-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van zes verkeersbruggen binnen het plangebied “Land van Winkel”... 11-04-2017 11-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van laagspanningskabels ter hoogte van Herenweg 64A-80,... 11-04-2017 11-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker ter... 11-04-2017 11-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van waterterrassen ter hoogte van Europaplein 22, 1078 GZ... 10-04-2017 10-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een hotel in de bescher-mingszone van een primaire watergang... 10-04-2017 10-06-2017 Details
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor dijken, vaarwegen, het waterpeil en de... 10-04-2017 10-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een bestaande duiker door twee nieuwe duikers ter hoogte... 10-04-2017 10-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de bouw van blok 4AB in project Houthavens... 10-04-2017 10-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het saneren van kabels en leidingen in de gemeente De Ronde Venen op diverse... 06-04-2017 06-06-2017 Details
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het opnemen en leggen van riolering... 06-04-2017 06-06-2017 Details
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van een riool en een drinkwaterleiding... 06-04-2017 06-06-2017 Details
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning... 06-04-2017 06-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het tijdelijke dempen van oppervlaktewater en het onttrekken van grondwater... 06-04-2017 06-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel ter hoogte van Griendweg nabij 7,... 06-04-2017 06-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het wijzigen van de eerder verleende watervergunning met kenmerk W-16.02977,... 06-04-2017 06-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een middenspanningsruimte voor de Vechtbrug en het uitbreiden... 06-04-2017 06-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een lagedruk gasleiding d.m.v. een boogzinker ter hoogte... 05-04-2017 05-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het lozen van bemalingswater op het Noorder Amstelkanaal in verband met... 05-04-2017 05-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een aanbouw waarbij heipalen worden aangebracht in... 05-04-2017 05-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een geluidsscherm met funderingspalen, het aanbrengen... 05-04-2017 05-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het inheien van betonpalen en het maken van betonfunderingen ter vervanging... 05-04-2017 05-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het omleggen van telecommunicatiekabels ter hoogte van de Muiderstraatweg,... 05-04-2017 05-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater ter hoogte van Ouderkerkerdijk... 05-04-2017 05-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een damwand en steiger ter hoogte van IJburg, Rini Ottehof... 05-04-2017 05-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het verleggen van kabels en leidingen ter hoogte van Gein-Noord nabij... 05-04-2017 05-06-2017 Details
Bekendmaking besluit levering belastinggevens 04-04-2017 04-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een damwand en steiger ter hoogte van IJburg, Rini Ottehof... 03-04-2017 03-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een damwand en steiger ter hoogte van IJburg, Rini Ottehof... 03-04-2017 03-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een school, het uitvoeren van boringen... 03-04-2017 03-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het tijdelijk dempen van oppervlaktewater door het aanleggen van een dam... 03-04-2017 03-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van laag- en middenspan-ningskabels, i.v.m. renovatiewerkzaamheden... 03-04-2017 03-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het aan de achterzijde uitbouwen van een woning ter hoogte van Dorpsstraat... 03-04-2017 03-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een woning in de bescher-mingszone van een secundair water... 03-04-2017 03-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een watertappunt ter hoogte van Dorpsstraat nabij 110,... 03-04-2017 03-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het leggen van drie midden- en drie laag-spanningskabels ter hoogte van... 03-04-2017 03-06-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het leggen van 125 mm, 250 mm en 315 mm, PE100, SDR11 vuil- en hemelwaterriool... 31-03-2017 31-05-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een steiger in de Hollandiagracht op het Haveneiland... 31-03-2017 31-05-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het maken van een damwand en steiger ter hoogte van IJburg, Rini Ottehof... 30-03-2017 30-05-2017 Details
Verleende Watervergunning voor het vervangen van damwanden en steigers én het dempen en graven van oppervlaktewater... 29-03-2017 29-05-2017 Details