Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
21.1041453 verleende vergunning voor het reliseren van een uitkijkpunt bij de Noorderham aan de Westdijk...
21.1041979 verleende vergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring waarbij de regionale waterkering...
21.1041069 verleende vergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Wadden Experience bij...
21.1041005 verleende vergunning voor de aanleg van elektrakabels waarbij een regionale waterkering wordt...
21.1040971 verleende vergunning voor het realiseren van een tijdelijke Zaanbrug voor een verbinding tussen...
21.1040970 verleende vergunning voor het plaatsen van een brug bij Horn 38 in Lutjebroek
21.1039617 verleende vergunning voor het verbouwen en herinrichten van het perceel binnen de kernzone...
21.1039757 verleende vergunning voor het vervangen van een leiding parallel aan de weg en regionale waterkering...
21.1039702 verleende vergunning voor het plaatsen van een dam met een doorvaarbare duiker bij Prins Clauslaan...
21.1039807 verleende vergunning voor het uitnemen en leggen van kabels in open ontgraving in de regionale...
21.1039619 verleende vergunning voor het uitvoeren van ontgravingen voor bouwwerkzaamheden binnen de...
21.1039840 verleende vergunning voor de aanleg van een dam en het verwijderen van 2 dammen ten zuiden...
21.1039770 verleende vergunning voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (x11) binnen...
21.1038703 verleende vergunning voor het dempen van en gedeelte van een waterloop en ter compensatie...
21.1038813 verleende vergunning voor het verwijderen en plaatsen van ondergrondse containers in de waterkering...
21.1038714 verleende vergunning voor het tijdelijk dempen van een waterloop en plaatsen van een tijdelijke...
21.1038661 verleende vergunning voor (wijzigingsbesluit) het renoveren en uitbreiden van de toegangsbrug...
21.1038670 verleende vergunning voor het vervangen van een loopbrug, plaatsing station en de aanleg van...
21.1038555 verleende vergunning voor het slopen van een tijdelijke woonunit en berging en het realiseren...
21.1038867 verleende vergunning voor het vervangen van de beschoeiing, het plaatsen van een steiger en...
21.1039075 verleende vergunning voor het vervangen van de beschoeiing bij Dijkgraaf Poschlaan 26 in Edam
21.1038752 verleende vergunning voor het vervangen en verhogen van de beschoeiing bij eiland 14 in Warmenhuizen
21.1038339 verleende vergunning voor het plaatsen van een VOPO-pomp en een duiker om het peil beter te...
21.1036566 verleende vergunning voor het vervangen van een steiger nabij Dom Helder Camarastraat 18 in...
21.1036445 verleende vergunning voor het wijzigen van de vergunning (andere locatie plas-dras perceel)...
21.1036694 verleende vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing waarbij oppervlaktewater wordt...
21.1036640 verleende vergunning voor het vervangen van de huidige aanbouw aan de acherzijde van de woning,...
21.1036710 verleende vergunning voor de aanleg van een dam met een duiker ter hoogte van De Riepel in...
21.1036545 verleende vergunning voor het leggen van een kabel parallel aan de polderkering en waterloop...
21.1036768 verleende vergunning voor het plaatsen van een dam met duiker ten behoeve van de tijdelijke...
21.1036561 verleende vergunning voor het plaatsen van een slagboom en leggen van van een kabel parallel...
21.1036613 verleende vergunning voor het stichten van een onderbemaling langs de Hoornse Jaagweg in Oosthuizen
21.1036605 verleende vergunning voor Uitwegvergunning /verbreden dam
21.1036613 verleende vergunning voor het stichten van een onderbemaling langs de Hoornse Jaagweg in Oosthuizen
21.1036613 verleende vergunning voor het stichten van een onderbemaling langs de Hoornse Jaagweg in Oosthuizen
21.1036496 verleende vergunning voor het stichten van een onderbemaling langs de Hoornse Jaagweg in Oosthuizen
21.1035930 verleende vergunning voor het dempen van een gedeelte van een waterloop en het verbreden van...
21.1035834 verleende vergunning voor het vervangen van de beschoeiing bij Purmerenderweg 70 in Zuidoostbeemster
21.1034706 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij Zeewolf 28 in Schagen
21.1034434 verleende vergunning voor Realisatie twee erftoegangsbruggen
Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022
21.1033505 verleende vergunning voor het plaatsen van twee bruggen bij de Prins Clauslaan 35 en 37 in...
21.1033822 verleende vergunning voor het leggen van een kabel langs en kruisend de weg en waterlopen...
21.1033434 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie in de regionale waterkering...
21.1033276 verleende vergunning voor het aanbrengen c.q. vervangen van de beschoeiing ter plaatse van...
21.1033522 verleende vergunning voor het aanleggen van een dam met duiker bij Grasweg 15c in Anna Paulowna
21.1033509 verleende vergunning voor het leggen van een leiding parallel en tevens tweemaal kruisend...
21.1033497 verleende vergunning voor het leggen van een kabel kruisend de regionale waterkering en waterloop...
21.1033514 verleende vergunning voor de aanleg van elektrakabels voor bouwaansluiting, waarbij de Wipbruglaan...