Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het plaatsen van een container in... 16-04-2024 16-06-2024 Details
99990000020216 verleende vergunning voor het leggen van een hoofddrain met pompput voor peilgestuurde... 16-04-2024 16-06-2024 Details
99990000020192 verleende vergunning voor de aanleg van peilgestuurde drainage nabij Belkmerweg 131 in... 16-04-2024 16-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het verplaatsen van een woonboot... 15-04-2024 15-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het dempen van een primaire waterloop... 15-04-2024 15-06-2024 Details
99990000020738 verleende vergunning voor het in open ontgraving aanleggen van glasvezelkabels langs de... 15-04-2024 15-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het plaatsen van een damwand en een... 15-04-2024 15-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het wijzigen van het waterpeil door... 15-04-2024 15-06-2024 Details
99990000020093 verleende vergunning voor het vervangen van een gasleiding via een boogzinker in een regionale... 12-04-2024 12-06-2024 Details
99990000020573 verleende vergunning voor het aanleggen van drainagebuizen in beschermingszone A van een... 12-04-2024 12-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor de aanleg van een brug tussen Blanckerhofweg... 12-04-2024 12-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het uitvoeren van diverse waterstaatkundige... 12-04-2024 12-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden... 12-04-2024 12-06-2024 Details
99990000017375 verleende vergunning voor het leggen van een tijdelijke voetgangersbrug over een waterloop... 12-04-2024 12-06-2024 Details
99990000019840 verleende vergunning voor het tijdelijk dempen en graven van een watergang en een tijdelijke... 12-04-2024 12-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor de aanleg van een inlaatduiker bij... 12-04-2024 12-06-2024 Details
99990000020434 verleende vergunning voor het aanbrengen en gedurende de zomermaanden hebben van 3 taludtrappen... 12-04-2024 12-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het compenseren van de verhardingstoename... 12-04-2024 12-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het verleggen van een secundaire... 12-04-2024 12-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het geheel dempen van een (secundaire)... 12-04-2024 12-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het stichten van een onderbemaling... 12-04-2024 12-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor de aanleg van peilgestuurde drainage... 10-04-2024 10-06-2024 Details
99990000020277 verleende vergunning voor het vervangen van de leidingen langs de Korte Belkmerweg in... 10-04-2024 10-06-2024 Details
99990000020296 verleende vergunning voor het maken van een afmeerconstructie ter hoogte van Zuiddijk... 10-04-2024 10-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het vervangen/vergroten van duikers,... 10-04-2024 10-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor de aanleg van een afvoerstuw naast... 10-04-2024 10-06-2024 Details
99990000020001 verleende vergunning voor het plaatsen en hebben van het LOST monument op een betonplaat... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000020061 verleende vergunning voor het vervangen van een beschoeiing in de waterkering bij Burgerwoudweg... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000020153 verleende vergunning voor het plaatsen van een boothelling en steiger in regionale waterkering... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000020074 verleende vergunning voor het gedeeltelijk dempen en graven van waterpartijen bij Campus... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000020079 verleende vergunning voor het vervangen van een weg en hek binnen de zonering van een... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000018407 verleende vergunning voor het maken van een overhangende steiger nabij Het Buurtje 14... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000020015 verleende vergunning voor het plaatsen, hebben en onderhouden van een gesloten bodemenergiesysteem... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000020098 verleende vergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring kruisend de primaire... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000020003 verleende vergunning voor het instellen van een onderbemaling bij Meerweg 63B in Breezand 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000020152 verleende vergunning voor het leggen van glasvezelkabels in de regionale waterkering middels... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000020142 verleende vergunning voor het aanbrengen van verharding i.v.m. uitbreiding hotel Wieringermeer... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000020205 verleende vergunning voor het plaatsen van een overkapping in een regionale waterkering... 09-04-2024 09-06-2024 Details
99990000019846 verleende vergunning voor het aanleggen van fietsstroken op de waterkering ter hoogte... 08-04-2024 08-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het innemen van een ligplaats met... 08-04-2024 08-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het vervangen van een beschoeiing... 08-04-2024 08-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het leggen van een kabel kruisende... 04-04-2024 04-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het bouwen van een schuur bij Oostdijk... 04-04-2024 04-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het herstel van de fundering in de... 04-04-2024 04-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het vervangen van de beschoeiing... 04-04-2024 04-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het plaatsen van een nieuwe beschoeiing... 04-04-2024 04-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het leggen van leidingen in de beschermingszone... 04-04-2024 04-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden... 04-04-2024 04-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het dempen en graven van sloten,... 04-04-2024 04-06-2024 Details
kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het plaatsen van een afmeervoorziening... 04-04-2024 04-06-2024 Details