Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
22.0956384 verleende vergunning voor het maken van een bootlift langs de waterkering Beemsterringvaart... 24-11-2022 24-01-2023 Details
22.0956404 verleende vergunning voor het herstellen van afkalving door het versmallen van twee secundaire... 24-11-2022 24-01-2023 Details
22.0956359 verleende vergunning voor het plaatsen van tijdelijke woonvoorzieningen op een primaire waterkering... 24-11-2022 24-01-2023 Details
22.0956418 verleende vergunning voor het verlengen van een duiker op de kruising van de Van Veenweg en... 24-11-2022 24-01-2023 Details
22.0956837 verleende vergunning voor het maken van een dam met duiker in de Westeinderbroek, ten oosten... 24-11-2022 24-01-2023 Details
22.0956332 verleende vergunning voor Wijzigen RVV-ontheffing 18.0339084 met kenteken R-162-JV voor de... 24-11-2022 24-01-2023 Details
22.0954559 verleende vergunning voor het plaatsen van de nieuwe beschoeiing voor de oude beschoeiing... 23-11-2022 23-01-2023 Details
22.0954621 verleende vergunning voor het legaliseren van een woonboot op een ligplaats en het hebben... 23-11-2022 23-01-2023 Details
22.0954173 verleende vergunning voor (wijzigingsbesluit) het plaatsen van twee afmeerpalen bij een woonboot... 23-11-2022 23-01-2023 Details
22.0954563 verleende vergunning voor het tijdelijk verplaatsen van een kabel naar een mantelbuis naast... 23-11-2022 23-01-2023 Details
22.0954269 verleende vergunning voor het vergroten van een bestaande steiger bij Atlantis 27 in Wormerveer 23-11-2022 23-01-2023 Details
22.0953245 verleende vergunning voor dempen/graven van waterlopen, maken 9 dammen/duikers, 3 vaarduikers,... 22-11-2022 22-01-2023 Details
22.0953187 verleende vergunning voor het vervangen van een woonboot en het hebben van werken in de regionale... 22-11-2022 22-01-2023 Details
22.0953225 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie tegenover Aan de Kromme Sloot... 22-11-2022 22-01-2023 Details
22.0953316 verleende vergunning voor het plaatsen van een fietsenhok/overkapping op een waterkering,... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Publicatie voornemen verkoop percelen grond 22-11-2022 22-01-2023 Details
22.0952156 verleende vergunning voor het wijzigen van de vergunning voor de aanleg van een dam en het... 21-11-2022 21-01-2023 Details
22.0952254 verleende vergunning voor het realiseren van 5 appartementenblokken binnen de zonering van... 21-11-2022 21-01-2023 Details
22.0951311 verleende vergunning voor het aanleggen van 4 dammen met duikers, het dempen van een waterloop... 18-11-2022 18-01-2023 Details
22.0951705 verleende vergunning voor de aanleg van een dam met duiker en het ter compensatie hiervan... 18-11-2022 18-01-2023 Details
22.0950900 verleende vergunning voor het uitbreiden van verhard oppervlak door de bouw van huisvesting... 17-11-2022 17-01-2023 Details
22.0950816 verleende vergunning voor Het verwijderen van een elektrakabel waarbij de waterkering wordt... 17-11-2022 17-01-2023 Details
22.0950809 verleende vergunning voor het plaatsen van meerpalen met drijfbalk in het Alkmaardermeer en... 17-11-2022 17-01-2023 Details
22.0950835 verleende vergunning voor het verwijderen en leggen van een kabel haaks op de primaire waterkering... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Ontwerp-begrotingswijziging Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022 ter inzage 16-11-2022 16-01-2023 Details
22.0946278 verleende vergunning voor het aanleggen van een dam met duiker en ter compensatie graven van... 16-11-2022 16-01-2023 Details
22.0945932 verleende vergunning voor het dempen van twee sloten en verbreden sloten tussen de Kooiweg... 16-11-2022 16-01-2023 Details
22.0945772 verleende vergunning voor het leggen van een glasvezelkabel langs en kruisend de regionale... 16-11-2022 16-01-2023 Details
22.0945862 verleende vergunning voor het dempen en verbreden van waterlopen bij Koggenrandweg 1 in Middenmeer 16-11-2022 16-01-2023 Details
22.0946127 verleende vergunning voor het in open ontgraving leggen van kabels in de regionale waterkering... 16-11-2022 16-01-2023 Details
22.0945843 verleende vergunning voor wijzigingsbesluit - het periodiek infiltreren en onttrekken van... 16-11-2022 16-01-2023 Details
22.0945395 verleende vergunning voor uitvoeren compenserende maatregelen om versnelde afvoer regenwater... 15-11-2022 15-01-2023 Details
22.0945284 verleende vergunning voor het vervangen van de oeververdediging en het realiseren van een... 15-11-2022 15-01-2023 Details
22.0945341 verleende vergunning voor (wijzigingsbesl) het dempen van een gedeelte van een waterloop en... 15-11-2022 15-01-2023 Details
22.0939963 verleende vergunning voor het vervangen en aanleggen van riolering met uitstroomvoorzieningen... 14-11-2022 14-01-2023 Details
22.0940081 verleende vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing en aanleggen van een steiger bij... 14-11-2022 14-01-2023 Details
22.0940084 verleende vergunning voor aanpassen bestaand paviljoen Kombuys Buyshaven op de primaire waterkering... 14-11-2022 14-01-2023 Details
22.0940389 verleende vergunning voor het vervangen van een gasleiding in het fietspad van de Opmeerderweg,... 14-11-2022 14-01-2023 Details
22.0940004 verleende vergunning voor het aanpassen en vervolgens in stand houden van de huidige in- en... 14-11-2022 14-01-2023 Details
22.0940064 verleende vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk provisorium, draglineschotten en... 14-11-2022 14-01-2023 Details
22.0940275 verleende vergunning voor het dempen van twee waterlopen en het graven van een waterloop ter... 14-11-2022 14-01-2023 Details
22.0940430 verleende vergunning voor Aanvraag watervergunning vervangen kabels en stroomkasten Badweg... 14-11-2022 14-01-2023 Details
22.0939948 verleende vergunning voor het leggen van een kabel bij Kanaalweg 14 in Assendelft 14-11-2022 14-01-2023 Details
22.0940625 verleende vergunning voor uitbreiding bedrijfsruimte en verhard oppervlak en het ter compensatie... 14-11-2022 14-01-2023 Details
22.0937772 verleende vergunning voor dempen waterlopen, graven en verbreden waterloop, leggen + verwijderen... 10-11-2022 10-01-2023 Details
22.0937188 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger en vervangen van de beschoeiing bij... 10-11-2022 10-01-2023 Details
22.0937455 verleende vergunning voor het in open ontgraving leggen van kabels langs- en kruisend de waterkering... 10-11-2022 10-01-2023 Details
22.0937737 verleende vergunning voor het aanbrengen van verhard oppervlak en het compenseren ervan door... 10-11-2022 10-01-2023 Details
22.0937143 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger en vervangen van de beschoeiing bij... 10-11-2022 10-01-2023 Details
22.0937798 verleende vergunning voor het verwijderen van een leiding binnen de zonering van de regionale... 10-11-2022 10-01-2023 Details