Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Publicatie besluit 2021-020036 het aanleggen en hebben van een WKO leidingen ter plaatse van Raadhuisstraat...
Publicatie besluit 2021-023823 het tijdelijk dempen van overig oppervlaktewater ter hoogte van Reeuwijkse...
Publicatie watervergunning 2021-022950 het maken van ontgravingen op acht verschillende locaties
Publicatie watervergunning 2021-012648 het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het aanbrengen en hebben...
Bekendmaking Ontwerp-Nota Waterveiligheid
Publicatie watervergunning 2021-022742 diverse werkzaamheden ter plaatse van Luchthaven Schiphol in de...
Bekendmaking projectplan renovatie poldergemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder (MZM) en aanleg vispassage...
Publicatie watervergunning 2021-019799 het bouwen van een constructie ter plaats e van Noordkade 13 te...
Publicatie watervergunning 2021-022926 diverse werkzaamheden op de A40 en A50 strook en bij de verbreding...
Publicatie watervergunning 2021-023508 het dempen van overig oppervlaktewater en het verlengen van een...
Publicatie watervergunning 2021-022166 het uitvoeren van ontgravingen en het onttrekken van grondwater...
Publicatie besluit 2021-022416 het aanbrengen en hebben van een glasvezelkabel ter hoogte van Veurseweg...
Publicatie watervergunning 2021-023264 het bouwen en hebben van een keerwand en het dempen van oppervlaktewater...
Publicatie watervergunning 2021-023331 diverse werkzaamheden ter hoogte van Pudonweg in de gemeente Haarlemmermeer
Publicatie watervergunning 2021-023106 diverse werkzaamheden ter hoogte van Kruizemuntweg 45 in Rijsenhout
Publicatie wijzigingsvergunning 2020-021243 het wijzigen in memo toevoegen en voorschrift 20 komt te...
Publicatie watervergunning 2021-019022 het aanbrengen an een bouwwerk ter plaatse van Rijswijckschans...
Publicatie wijzigingsvergunning 2021-020533 het wijzigen in memo toevoegen en voorschrift 20 komt te...
Publicatie watervergunning 2021-017674 het plaatsen en hebben van een trafostation ter plaatse van Kerkweg...
Publicatie watervergunning 2021-021719 het tijdelijk8 dempen en graven van overig water en het aanbrengen...
Publicatie watervergunning 2021-016657 het dempen van oppervlaktewater en ter compensatie het gebruiken...
Publicatie watervergunning 2021-022201 het leggen en hebben van een mantelbuis ter plaats e van M. Bolstraplein...
Publicatie watervergunning 2021-017760 het dempen van secundair oppervlaktewater ter hoogte van Voorweg...
Publicatie watervergunning 2021-022332 het bouwen van twee woningen aan de Gnephoek 15 te Alphen aan...
Publicatie wijzigngsvergunning 2021-022109 het wijzigen van het adres van Larense laan 22 in Larense...
Publicatie watervergunning 2021-019605 het uitvoeren van ontgravingen ter hoogte van de Oude Spaarneweg...
Publicatie watervergunning 2021-018774 het aanleggen en hebben van een alternatieve waterberging ter...
Publicatie watervergunning 2021-022962 diverse werkzaamheden ter plaatse van Luchthaven Schiphol in de...
Publicatie besluit 2021-023035 het uitvoeren van boringen ter plaats evan Tudorveld 23, 25 en 30 in Hoofddorp
Publicatie besluit 201-023060 het uitvoeren van een spoelboring ter plaatse van Kadastraal sectie AL...
Publicatie watervergunning 2021-021718 het leggen en hebben van mantelbuizen ter plaatse van Vijfhuizerdijk...
Publicatie besluit 2021-022867 het uitvoeren van boringen ter plaatse van Larense Laan 10 te Zwaanshoek
Publicatie besluit 2021-020563 het dempen aan een hoofdwatergang ter plaatse van kadastraal perceel sectie...
Publicatie watervergunning 2021-020081 diverse werkzaamheden ter plaatse van de Korteraarseweg 156 te...
Publicatie besluit 2021-022714 het uitvoeren van een boring ter plaatse van Liniewal 78 te Vijfhuizen
Publicatie watervergunning 2021-022329 het uitvoeren van baggerwerkzaamheden ter plaatse van Hofpolder...
Publicatie watervergunning 2021-019622 het uitvoeren van ontgravingen ter hoogte van Stevingstraat 11...
Publicatie watervergunning 2021-021572 het tijdelijk dempen van primair oppervlaktewater en het aanleggen...
Publicatie watervergunning 2021-018012 het bouwen en hebben van een trafostation ter plaatse van Doctor...
Publicatie watervergunning 2021-022103 het onttrekken van grondwater aan de Larense Laan 18 in Zwaanshoek
Publicatie watervergunning 2021-022802 het onttrekken van grondwater aan de Stadspolderweg in Leiden
Publicatie watervergunning 2021-009977 het hebben van een zorgwoning aan het Zuideinde 27 te Aarlanderveen
Publicatie watervergunning 2021-018507 het tijdelijk toename van verharding en het aanleggen en hebben...
Publicatie watervergunning 2021-022775 het aanbrengen en tijdelijk hebben van een hulpconstructie en...
Bekendmaking ontwerp-peilbesluit Polder Marendijk te Leiden
Publicatie watervergunning 2021-020309 het dempen van oppervlaktewater ter plaatse van Waaier 17 te Leimuiden
Publicatie watervergunning 2021-019015 de bouw van een pand aan de Rijksstraatweg 63 te Sassenheim
Publicatie watervergunning 2021-017564 de bouw van een zorgcomplex en grondverzet ter hoogte van Raadhuisstraat...
Publicatie watervergunning 2021-017195 het uitvoeren van funderingsherstel van twee woningen ter plaatse...
Publicatie watervergunning 2021-021588 het leggen en hebben van een drinkwaterleiding ter plaatse van...