Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Publicatie toestemming 2024-001185 het bouwen van een nieuwe woning ter plaatse van Lisserdijk 448 in... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-001826 het verleggen van een deel van de strandoprit 20 te Noordwijk aan... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Publicatie aanvraag wijziging 2024-003001 het wijzigen van de watervergunning 2023-014424 01-03-2024 01-05-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-002647 het aanbrengen en hebben van een waterleiding bij/op Herenweg 78d... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-002650 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis bij/op Rijnlanderweg 1663... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Publicatie aanvraag omgevingsvergunning 2024-002685 vervangen beschoeiing, grondsanering en tijdelijke... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Publicatie aanvraag maatwerkbesluit 2024-003770 plaatsen van beschoeiing ter plaatse van Zuideinde 56... 01-03-2024 01-05-2024 Details
Verordening rekenkamer hoogheemraadschap van Rijnland 29-02-2024 29-04-2024 Details
Publicatie aanvraag maatwerkbesluit 2024-003575 kabelwerkzaamheden ter plaatse van Noordenseweg 40 te... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Publicatie aanvraag omgevingsvergunning 2024-003669 renovatie drijvend terras ter plaatse van Noordkade... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Publicatie aanvraag omgevingsvergunning 2024-003622 nieuw bouwwerk ter plaatse van Heereweg 1b te Lisse. 29-02-2024 29-04-2024 Details
Publicatie aanvraag maatwerkbesluit 2024-003623 vervangen woonark voor nieuwbouw ter plaatse van Hogeweg... 29-02-2024 29-04-2024 Details
Publicatie aanvraag 2024-003574 kabelwerkzaamheden ter plaatse van Groenestein 36 te Hazerswoude Rijndijk. 29-02-2024 29-04-2024 Details
Publicatie aanvraag maatwerkbesluit 2024-003534 kabelwerkzaamheden ter plaatse van Leidsestraat 176 te... 28-02-2024 28-04-2024 Details
Publicatie aanvraag omgevingsvergunning 2024-003332 kabels en leidingen ter plaatse van Veursestraatweg... 27-02-2024 27-04-2024 Details
Publicatie aanvraag maatwerkbesluit 2024-003376 kabelwerkzaamheden ter plaatse van Erasmuslaan 3 te Oegstgeest. 27-02-2024 27-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2023-024915 het bouwen van een mantelzorgwoning en bijgebouw ter plaatse van Noordeinde... 27-02-2024 27-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2023-0025003 het bouwen van een aanbouw ter plaatse van Herenweg 22 in Rijnsaterwoude. 27-02-2024 27-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2023-024564 het aanbrengen van mantelbuizen bij/op Kromme Spieringweg 197 te Vijfhuizen. 27-02-2024 27-04-2024 Details
Publicatie toestemming aanvraag 2024-003306 kabels en leidingen nabij de kruising De Hooghkamer / Leidseweg... 26-02-2024 26-04-2024 Details
Publicatie toestemming aanvraag 2024-003307 kabelwerkzaamheden ter plaatse van Nieuwe Vaartlaan 7 te... 26-02-2024 26-04-2024 Details
Publicatie toestemming aanvraag 2024-003304 bodemonderzoek ter plaatse van Langeweg 86 te Roelofarendsveen. 26-02-2024 26-04-2024 Details
Publicatie - Uitgifte recht van opstal Rijnmond 192 te Katwijk 23-02-2024 23-04-2024 Details
Publicatie - Uitgifte recht van opstal Rijnmond 190 te Katwijk 23-02-2024 23-04-2024 Details
Publicatie - Uitgifte recht van opstal Zwanenburgerdijk 435 te Zwanenburg 23-02-2024 23-04-2024 Details
Publicatie - Verhuur perceel grond nabij Pol 52 te Spaarndam 23-02-2024 23-04-2024 Details
Publicatie aanvraag maatwerkbesluit 2024-003187 aanleggen duikter ter plaatse van Hofdijklaan 63 te Oud... 23-02-2024 23-04-2024 Details
Publicatie - Verhuur perceel water nabij Veenpluis 39 te Roelofarendsveen 23-02-2024 23-04-2024 Details
Publicatie aanvraag omgevingsvergunning 2024-003216 afgraven grond ter plaatse van Noordenseweg 25 te... 23-02-2024 23-04-2024 Details
Publicatie aanvraag maatwerkbesluit 2024-003188 tijdelijke dam ter plaatse van Zeestraat 52 te Noordwijkerhout 23-02-2024 23-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2023-023727 het aanbrengen en hebben van mantelbuizen tussen knooppunt Raasdorp... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-000125 het afgraven van het talud en het aanvullen van het onderwatertalud... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie correctie toestemming 2024-000963 diverse werkzaamheden ter hoogte van de Incheonweg tot aan... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie correctie toestemming 2024-000822 diverse werkzaamheden ter hoogte van de Incheonweg en de... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie correctie toestemming 2024-000961 diverse werkzaamheden tussen de Tupolevlaan en de Koolhovenlaan... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie correctie toestemming 2024-000512 diverse werkzaamheden ter hoogte van de Incheonweg tot iets... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-002547 het aanbrengen en hebben van mantelbuizen bij/op Tempeldijk 6 te Reeuwijk. 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-001065 diverse werkzaamheden aan Marktplein 96 in Hoofddorp in de gemeente... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-002589 het permanent dempen van een belangrijke watergang en het aanleggen... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie aanvraag omgevingsvergunning 2024-003181 wijzigen hole 7-Golfbaan Tespelduyn te Noordwijkerhout 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-000060 diverse werkzaamheden ter plaatse van de Incheonweg 13 te Rozenburg. 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie aanvraag omgevingsvergunning 2024-003055 vervangen gemaal Zuidspaarndammer en het aanleggen... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-002546 het hebben avn een pvc mantelbuis bij/op Nautawerf te Leidschendam. 21-02-2024 21-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-002343 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis bij Louis Coupereslaan... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2023-023236 het bouwen en hebben van een jaarrond strandpaviljoen ter plaatse... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-000034 het plaatsen van twee prefab betonnen ondergrondse afvalcontainers... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-002328 het dempen van een belangrijke watergang en ter compensatie graven... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-002239 het aanbrengen en hebben van mantelbuizen bij/op Stompwijkseweg 88... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-002460 diverse werkzaamheden ter plaatse van kadastraal perceel F 1899 in... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Publicatie toestemming 2024-000237 het graven van overig oppervlaktewater ter hoogte van Vriezekoop Zuid... 20-02-2024 20-04-2024 Details