Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Publicatie toestemming 2022-021098 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis nabij Koppoellaan 12a... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-021099 het realiseren en hebben van een duiker ter hoogte van kruising Munnikenlaan... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-021322 het uitvoeren van boringen ter plaatse van Bennebroekerweg 605 en... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-017494 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis nabij Zevenhovenseweg... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-018510 het plaatsen van een aanbouw met souterrain ter plaatse van Aalsmeerderdijk... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Bekendmaking Ontwerp-projectplan Watergebiedsplan Warmonderdam- en Alkemadepolder, peilvak OR-1.19.3.1... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Bekendmaking ontwerp-peilbesluit Warmonderdam- en Alkemaderpolder peilvak OR1.19.3.1 te gemeente Teylingen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-014181 het bouwen en hebben van een aanbouw aan de Oosteinderweg 541 te Aalsmeer 23-11-2022 23-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-020417 het bouwen en hebben van een kelder onder een woning aan de Legmeerdijk... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-020792 het afdammen van een overige watergang ter hoogte van Rijnsburgerweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-017029 het bouwen en hebben van een aanbouw bij een woning ter plaatse van... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-019908 het uitbouwen en wijzigen van een bestaande uitbouw en het bouwen... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-017027 het bouwen en hebben van een nieuwbouwwoning aan de Stommeerkade te... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-018093 het onttrekken van freatisch grondwater ter plaatse van Zijlweg 340... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-020388 het uitvoeren van boringen ter plaatse van Sportveldweg 9 in Nieuw... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-06738 diverse werkzaamheden ter hoogte van Leidseweg 520-572 in Voorschoten 21-11-2022 21-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-020239 het aanbrengen en hebben PE buis nabij Overtocht 48 te Bodegraven 21-11-2022 21-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-019362 het legaliseren van al gegraven overig oppervlaktewater ter hoogte... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw Buurtidee Hoogheemraadschap van Rijnland... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-019515 diverse werkzaamheden ter plaatse van Dellaertlaan in Badhoevedorp 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-019897 het onttrekken van grondwater ter plaatse van de Haarlemmerweg in... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-018686 het dempen van overig oppervlaktewater ter plaatse van Burgemeester... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-019615 het afmeren en hebben van een boot in vaarweg ter hoogte van kadastraal... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-019942 diverse werkzaamheden ter hoogte van Marga Klompésingel 239 te Hoofddorp 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-019065 het aanbrengen en hebben van een waterleiding ter hoogte van Korteraarseweg... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-014952 het hebben en aanleggen van een mantelbuis nabij Wilsveen 5 te Leidschendam 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-017732 het aanbrengen van een boorgat ter plaatse van Pieter Verhoogstraat... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-020269 het aanbrengen van een stalen mantelbuis nabij Oude Kruisweg 55 te... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-020387 het uitvoeren van boringen ter plaatse van Lavendelweg 5 te Rijsenhout 17-11-2022 17-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-001374 het dempen van oppervlaktewater en het aanleggen en hebben van een... 15-11-2022 15-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-018433 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Stommeerweg... 15-11-2022 15-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-020409 het bouwen van een septic tank en grondverzet ter plaatse van Meerburgerlaan... 15-11-2022 15-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2021-010090 het dempen van oppervlaktewater ter hoogte van Voorweg 133 te Hazerswoude-Dorp 15-11-2022 15-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-015700 het dempen van oppervlaktewater nabij Oostkanaalweg 19 te Ter Aar 15-11-2022 15-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2021-010089 het dempen van overig oppervlaktewater ter hoogte van Voorweg 153... 15-11-2022 15-01-2023 Details
Bekendmaking definitief projectplan plaatsen damwand uitstroom gemaal Zuid-Spaarndammerpolder 14-11-2022 14-01-2023 Details
Publicatie voornemen om een vergunning 2022-020301 te verlenen voor het hebben van een hoogwatervoorziening... 10-11-2022 10-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-016414 het uitbreiden van een carport met balkon ter plaatse van Lisserdijk... 10-11-2022 10-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-017816 het uitvoeren van grondverzet ter plaatse van Leidsekade 6-10 in Leidschendam 10-11-2022 10-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-020180 het uitvoeren van een boring ter plaatse van Grendel 2 in Nieuwkoop 10-11-2022 10-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-017735 het aanbrengen en hebben van twee mantelbuizen nabij Graan voor Visch... 08-11-2022 08-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-016971 het bouwen en hebben van een trafostation nabij Rijn en Schiekade... 08-11-2022 08-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2019-010023 diverse werkzaamheden ter hoogte van Veursestraatweg 302 in Leidschendam 08-11-2022 08-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-018082 diverse werkzaamheden achter Handweg 121 t/m 129 te Amstelveen 08-11-2022 08-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-018095 het onttrekken van grondwater in de Professorenwijk-Oost in Leiden 08-11-2022 08-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-019516 diverse werkzaamheden ter plaatse van de Goudkade 21 te Gouda 08-11-2022 08-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-003405 het maken van drie vlonders ter plaatse van de Hofdijklaan op het... 07-11-2022 07-01-2023 Details
Openbare bijeenkomst van de verenigde vergadering van Rijnland 04-11-2022 04-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-017736 diverse werkzaamheden ter hoogte van Industrieweg 5 te Haarlem 03-11-2022 03-01-2023 Details
Publicatie toestemming 2022-019479 het aanbrengen en hebben van een gasleiding ter plaatse van Rijndijk... 03-11-2022 03-01-2023 Details