Vergunningen Huizen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Huizen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Huizen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom in het voorerf aan Kielzog 23 te Huizen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een toegangspoort aan Crailoseweg 130 te Huizen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Toestemming voor het vervangen van de kozijnen voor kunststof kozijnen aan de voorzijde aan Eierlanden... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Van Limburg Stirumstraat 2 te Huizen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het verduurzamen van een gemeentelijk monument aan Stukkenlaan 10 te Huizen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding voor het verwijderen van asbest aan Nieuwe Bussummerweg 126 te Huizen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Toestemming voor het vervangen van een kozijn in de voorgevel door een pui met openslaande deur aan Naarderstraat... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het opnieuw voegen van de zijgevel van het gemeentelijk monument aan Schoolstraat... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak aan Doolhofstraat 9 te Huizen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het opnieuw voegen van de gevels van het gemeentelijk monument aan Schoolstraat... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het transformeren van een kantoorpand naar 18 appartementen en een bedrijfsruimte... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Toestemming voor het realiseren van een dakopbouw op een garage aan Loevestein 36 te Huizen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het transformeren van een woning naar 4 appartementen aan Raadhuisstraat... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Toestemming voor het verduurzamen van een gemeentelijk monument aan Stukkenlaan 10 te Huizen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bijgebouw, het slopen van een bijgebouw en het legaliseren... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een carport met zonnepanelen aan Aristoteleslaan 73 te Huizen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Toestemming voor het vervangen van de kozijnen aan Kielzog 9 te Huizen 24-11-2022 24-01-2023 Details
Melding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen aan Eem 15 en 19 te Huizen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Toestemming voor het verbouwen de woning aan Drossaardlaan 10 te Huizen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het vervangen van de kozijnen voor kunststof kozijnen aan de voorzijde aan Eierlanden... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak aan Zadelrob 24 te Huizen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Stukkenlaan 10 te Huizen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak aan Balatumstraat 15 te Huizen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Melding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen aan Andoorn 17 te Huizen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van dakramen en zonnepanelen en het wijzigen van de voorgevel aan Vissersstraat... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het uitbouwen en wijzigen van het dak en gevels van bestaande woning aan... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Algemene voorwaarden passagiersvaartuigen gemeente Huizen 2023 17-11-2022 17-01-2023 Details
Melding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen aan Stukkenlaan 5b te Huizen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak aan Botterwijnseweg 5 te Huizen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Gemeente Huizen - Plaatsen elektrisch oplaadpunt - Hangenweg 2 17-11-2022 17-01-2023 Details
Toestemming voor het wijzigen van brandscheidingen aan Graaf Wichman 1 te Huizen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van twee bomen aan Nieuwe Blaricummerweg 44 te Huizen 17-11-2022 17-01-2023 Details
Toestemming voor het intern verbouwen van de woning, het plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Algemene voorwaarden haven- en liggelden gemeente Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verordening lijkbezorgingsrechten Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verordening rioolheffing Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Incassoreglement gemeente Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Leidraad invordering gemeente Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verordening toeristenbelasting Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Marktgeldverordening Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Handboek kabels en leidingen Huizen 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kwijtscheldingsregeling gemeente Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verordening afvalstoffenheffing Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Rentebesluit gemeente Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Legesverordening Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verordening precariobelasting Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verordening watertoeristenbelasting Huizen 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details