Vergunningen IJsselstein

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van IJsselstein. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door IJsselstein. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Toestemming voor Opbouw, Teheranstraat 1 in IJsselstein
Toestemming voor Jan Bijhouwerstraat 1 / dakopbouw, Jan Bijhouwerstraat 1 in IJsselstein
Aanvraag vergunning voor Kozijnen vervangen en indeling van ramen veranderen, Heer Florisstraat 32 in...
Aanvraag vergunning voor Ophoging Zuid IJsseldijk IJsselstein GHGH, Zuid IJsseldijk te IJsselstein
Toestemming voor Plaatsen Veerkade 32 in IJsselstein, Veerkade 32 in IJsselstein
Aanvraag vergunning voor Nieuwbouw project; galerij woning met 3 bouwlagen, Aleida van Culemborgstraat...
Gemeente IJsselstein - Verkeersbesluit - Prinses Irenelaan
Gemeente IJsselstein - Verkeersbesluit - Thorbeckesingel
Toestemming voor Het aanbrengen van een dakkapel, Texashof 34 in IJsselstein
Toestemming voor Het legaliseren van een bedrijfswoning, Tinbergenlaan 5a in IJsselstein
Aanvraag vergunning voor Aanvraag omgevingsvergunning dakterras, Belgradostraat 1 in IJsselstein
Aanvraag vergunning voor Overkapping in tuin, Marinus Volwerkstraat 2 in IJsselstein
Toestemming voor Dakkapel voorzijde - Erker voorzijde - Uitbouw achterzijde, Prins Bernhardlaan 14 in...
Toestemming voor het plaatsen van een dakopbouw en zonnepanelen op de woning, Texashof 16 in IJsselstein
Toestemming voor het plaatsen van een tuinhuis met overkapping voorzien van een sedumdak, Haanderik 108...
Toestemming voor Op en aanbouw over de gehele breedte van huis en uitbouw, Schaepmanstraat 85 in IJsselstein
Toestemming voor Gevelwijziging en splitsing hal, Tinbergenlaan 7 in IJsselstein
Aanvraag vergunning voor Dakkapel voorzijde - Erker voorzijde - Uitbouw achterzijde, Prins Bernhardlaan...
Aanvraag vergunning voor Jan Bijhouwerstraat 1 / dakopbouw, Jan Bijhouwerstraat 1 in IJsselstein
Aanvraag vergunning voor het vervangen van kozijnen en de garagedeur, Surinamehof 19 in IJsselstein
Aanvraag vergunning voor Realisatie zorgboerderij, als neventak op een melkveebedrijf, Stuivenbergweg...
Toestemming voor Het plaatsen van een dakkapel in de achtergevel, Vincent van Goghlaan 4 in IJsselstein
Toestemming voor Uitvoering groot onderhoud, nabij Omroepplein 21 in IJsselstein
Toestemming voor wijziging bestemming Schuttersgracht 20 IJsselstein, Schuttersgracht 20 in IJsselstein
Toestemming voor het bouwen van een woning en het realiseren van een uitrit, Dissel 4 in IJsselstein
Toestemming voor Wijzigingen gebruik en wijzigen gevels binnen beschermd stadsgezicht, Vingerhoekhof...
Toestemming voor het vergroten van de woni14ng middels een dakopbouw, Kwartshof 10 in IJsselstein
Voornemen om een vergunning te verlenen voor Aanvraag vergunning voor ingebruikname nieuwbouw, Touwlaan...
Toestemming voor Dakopbouw Boedapestlaan 98, 3404VD IJsselstein, Boedapestlaan 98 in IJsselstein
Toestemming voor het vergroten van de woning middels een aanbouw en een dakopbouw, Kwartshof 11 in IJsselstein
Aanvraag vergunning voor 3404 WS 34 Hopman te IJsselstein, Texashof 34 in IJsselstein
Aanvraag vergunning voor Aanvraag opbouw garage, Zaagmolenlaan 4 in IJsselstein
gemeente IJsselstein - verkeersbesluit - Oranje Nassaulaan, Touwlaan
Toestemming voor bouwen tuinhuis, Mars 8 in IJsselstein
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor Opbouw, Teheranstraat 1 in IJsselstein
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor wijziging bestemming Schuttersgracht 20 IJsselstein, Schuttersgracht...
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor Dakopbouw Boedapestlaan 98, 3404VD IJsselstein, Boedapestlaan...
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van IJsselstein 2021
Instructie voor de secretaris IJsselstein 2021
Algemene plaatselijke verordening gemeente IJsselstein 2021
Verordening elektronische kennisgeving gemeente IJsselstein 2021
Gemeente IJsselstein - Verkeersbesluit - Noord IJsseldijk
Gemeente IJsselstein - verkeersbesluit -
Toestemming voor Vervangen kozijnen voorzien van monumentenglas begane grond, Kerkstraat 1 in IJsselstein
Toestemming voor het maken van een dakkapel aan de vooraanzicht, De Geerstraat 27 in IJsselstein
Toestemming voor Uitbreiding woning, Korenmolenlaan 8 in IJsselstein
Toestemming voor Plaatsen dakopbouw, Loenapad 19 in IJsselstein
Toestemming voor het plaatsen van een buitenunit warmtepomp op de dakkapel, Gagarinhof 11 in IJsselstein
Toestemming voor Plaatsing dakkapel, Loenapad 19 in IJsselstein
Toestemming voor Aanvraag opbouw Thorbeckesingel 11, Thorbeckesingel 11 in IJsselstein