Vergunningen IJsselstein

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van IJsselstein. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door IJsselstein. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor realiseren van een dakpbouw met dakkapellen, Simon Stevinlaan... 22-02-2024 22-04-2024 Details
Toestemming voor gebruik van de openbare weg voor het plaatsen van een steiger op Kerkstraat 20 21-02-2024 21-04-2024 Details
Toestemming voor gebruik van de openbare weg voor het plaatsen van een container op Hendrik van Lunterenstraat... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Wijziging Mandaatbesluit GGDrU 20-02-2024 20-04-2024 Details
Mandaatbesluit dienstverlening door Ondernemer Centraal 20-02-2024 20-04-2024 Details
Kennisgeving intrekking het bouwen van een kelder Hogebiezen 17, 3401RK IJsselstein 19-02-2024 19-04-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van een woning en bouwen van overkappingen,... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Toestemming voor gebruik van de openbare weg 10 parkeerplaatsen aan de Jan van Goyenlaan maandag t/m... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het bouwen nieuwe kapconstructie en uitbreiden van het bijgebouw,... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak, Prinses... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Toestemming voor het bouwen van een erker, Schaepmanstraat 69, 3404HS IJsselstein 19-02-2024 19-04-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het bouwen van een dakopbouw op de bestaande garage, Rietgors... 19-02-2024 19-04-2024 Details
Toestemming voor het doen van een gevel naamswijziging, Duitslandstraat 9, 3402TJ IJsselstein 19-02-2024 19-04-2024 Details
Regionaal kader handhaving op kwaliteit bij professionele Wmo-dienstverlening 16-02-2024 16-04-2024 Details
Beleidsregel accountantscontrole (controleprotocol) gemeente IJsselstein 2023-1 16-02-2024 16-04-2024 Details
Protocol openbaarmaking Wmo-toezicht 16-02-2024 16-04-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een zonnecarport/overkapping, Boerhaaveweg... 16-02-2024 16-04-2024 Details
Vaststelling wijzigingsplan Hogebiezendijk 35 in IJsselstein 14-02-2024 14-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Dakkapel voorzijde, Valeriaan 40, 3401LG IJsselstein 08-02-2024 08-04-2024 Details
Toestemming voor het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning, Hogebiezen 60, 3401RM IJsselstein 08-02-2024 08-04-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Plaatsen dakkapel Hogebiezen 32 IJsselstein, Hogebiezen 32, IJsselstein 08-02-2024 08-04-2024 Details
Toestemming voor het realiseren van een dakopbouw op de woning, Astronautenbaan 7, 3402DG IJsselstein 07-02-2024 07-04-2024 Details
Toestemming voor een evenement door IJsselstein 06-02-2024 06-04-2024 Details
Toestemming voor een evenement op Vingerhoekhof 06-02-2024 06-04-2024 Details
Gemeente IJsselstein - - IJsselstein 05-02-2024 05-04-2024 Details
Toestemming voor het plaatsen van een schuur, schutting en zonepanelen in de achtertuin, Koperslagerlaan... 02-02-2024 02-04-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor ontheffing hogere bedrijfscategorie van 3.1 naar 3.2, Ambachtsweg... 01-02-2024 01-04-2024 Details
Toestemming voor een horecabedrijf op Voorstraat 42 in IJsselstein 31-01-2024 31-03-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van de woning aan de zijgevel, Omloop West... 30-01-2024 30-03-2024 Details
Toestemming voor gebruik van de openbare weg Vondellaan 49 29-01-2024 29-03-2024 Details
Toestemming voor gebruik van de openbare weg Weidstraat 20 29-01-2024 29-03-2024 Details
Melding voor oprichten bedrijf, Edisonweg 11a in IJsselstein 26-01-2024 26-03-2024 Details
Toestemming voor het wijzigen van de constructies van de bestaande woning., Noorwegenlaan 6, 3402TC IJsselstein 26-01-2024 26-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Tiny Escape Hoogland IJsselstein, ISS00 H 255 25-01-2024 25-03-2024 Details
Toestemming voor het verbouwen van de uitbouw en het realiseren van een veranda, Achtersloot 17, 3401NR... 25-01-2024 25-03-2024 Details
Toestemming voor het wijzigen van de constructies op de begane grond en de verdieping , Prins Willem... 25-01-2024 25-03-2024 Details
Voornemen om een vergunning te verlenen voor Actuatiseren geluidsvoorschriften Westfort, Kamerlingh Onneslaan... 23-01-2024 23-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Terreinafscheiding met zonnepanelen Hogebiezen 19, Hogebiezen 19, 3401RK IJsselstein 18-01-2024 18-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Kloosterstraat 4, IJsselstein, Kloosterstraat 4, 3401CR IJsselstein 18-01-2024 18-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Splitsen van een gebouw in woonruimte en bergruimte, IJsselkade 10, 3401RC IJsselstein 18-01-2024 18-03-2024 Details
Inspraak plan van aanpak milieuonderzoek wind- en zonne-energie 18-01-2024 18-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor PV Panelen, Havenstraat 60, 3401DN IJsselstein 18-01-2024 18-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Van dakterras naar slaapkamer, Canberrapad 4, 3404EJ IJsselstein 18-01-2024 18-03-2024 Details
Aanvraag vergunning voor Afwijken van regels in het omgevingsplan, Ingetekende geometrie 18-01-2024 18-03-2024 Details
Toestemming voor gebruik van de openbare weg: de gemeente verleende toestemming voor het anders gebruiken... 17-01-2024 17-03-2024 Details
Toestemming voor gebruik van de openbare weg: de gemeente verleende toestemming voor het anders gebruiken... 17-01-2024 17-03-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het bouwen van een nieuwe woning, Hogebiezendijk 82, 3401RT... 15-01-2024 15-03-2024 Details
Ingebruikname gemeenteterrein plaatsen container, steiger nabij Weidstraat 20 van 8 januari tot en met... 11-01-2024 11-03-2024 Details
Melding voor wijzigen activiteit, Achtersloot 178, 3401NZ IJsselstein 08-01-2024 08-03-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor Plaatsen brandwerende afscheiding, Middenweg 32, 3401MB IJsselstein 08-01-2024 08-03-2024 Details