Vergunningen IJsselstein

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van IJsselstein. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door IJsselstein. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een garage, Achtersloot 212 in IJsselstein 24-11-2022 24-01-2023 Details
Gemeente IJsselstein - Verkeersbesluit - 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding voor het starten van een bedrijf, Energieweg 5 in IJsselstein 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de voorgevel, Achtersloot 112 in IJsselstein 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor Verbouwing Duitslandstraat 3 IJsselstein, Duitslandstraat 3 in IJsselstein 21-11-2022 21-01-2023 Details
Gemeente IJsselstein - Verkeersbesluit - Mars 17-11-2022 17-01-2023 Details
Intrekking verordening hondenbelasting 17-11-2022 17-01-2023 Details
Gemeente IJsselstein - Verkeersbesluit - Kloosterhof 17-11-2022 17-01-2023 Details
Toestemming voor Aanvraag kappen van drie bomen, Kronenburgplantsoen in IJsselstein 17-11-2022 17-01-2023 Details
Gemeente IJsselstein - Verkeersbesluit - Nipkowplein 17-11-2022 17-01-2023 Details
Toestemming voor een uitbreiding aan de voorzijde, Noord IJsseldijk 26 a in IJsselstein 17-11-2022 17-01-2023 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor de herbouw van bedrijfsunits, Nijverheidsweg 5 in IJsselstein 16-11-2022 16-01-2023 Details
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hogebiezendijk 82’, besluit hogere waarden Wet geluidhinder en besluit omgevingsvergunning... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verordening parkeerbelastingen gemeente IJsselstein 2023 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor Draagmuur verwijderen, Tolgaarderlaan 27 in IJsselstein 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw, Achtersloot 109 in IJsselstein 14-11-2022 14-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor plaatsen bewegwijzering pylon, Waagmeesterlaan 22 in IJsselstein 14-11-2022 14-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor aanbrengen van Lucht warmtepompen bij Wulverhorst 18, Wulverhorst 18 in IJsselstein 11-11-2022 11-01-2023 Details
Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor Plaatsen van zonnepanelen zijgevel, Wulverhorst 1 in IJsselstein 11-11-2022 11-01-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hitteschild 2-4’ 10-11-2022 10-01-2023 Details
Toestemming voor het aanbrengen van zonnepanelen, Kerkstraat 39 a in IJsselstein 10-11-2022 10-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het splitsen van de woning en het aanbrengen van een parkeerlift, Boomgaard... 10-11-2022 10-01-2023 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn voor een uitbouw aan de voorzijde, Noord IJsseldijk 26 a in IJsselstein 09-11-2022 09-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor Monteren zonnepanelen, Imminkplein 3 in IJsselstein 09-11-2022 09-01-2023 Details
Beleidsregel wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen 08-11-2022 08-01-2023 Details
Toestemming voor het aanbrengen van een dakkapel, Prinses Irenelaan 13 in IJsselstein 07-11-2022 07-01-2023 Details
Toestemming voor een dakkapel aan de achterzijde en in de tweede laag van, Kwikstaartpad 11 in IJsselstein 07-11-2022 07-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor Fototentoonstelling, Kronenburgplantsoen nabij 2 in IJsselstein 04-11-2022 04-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor splitsing van IJsselstraat 19 en 21 in drie woningen, IJsselstraat 19 in IJsselstein 04-11-2022 04-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor aanvraag dakkapel Kwikstraatpad 11 Ijsselstein, Kwikstaartpad 11 in IJsselstein 04-11-2022 04-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het vergroten van de woning, Ereprijs 28 in IJsselstein 04-11-2022 04-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak, Edelstenenbaan 53 in IJsselstein 04-11-2022 04-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een gasflessenopslag, Boerhaaveweg 68 in IJsselstein 04-11-2022 04-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor Aanleg/verwijderen van 1 middenspanning elektra kabel, Molenstraat 17 in IJsselstein 02-11-2022 02-01-2023 Details
Toestemming voor aanbrengen van een naambord aan de voorgevel, Molenstraat 5 in IJsselstein 01-11-2022 01-01-2023 Details
Toestemming voor een overkapping in het voorerfgebeid, Marinus Volwerkstraat 2 in IJsselstein 01-11-2022 01-01-2023 Details
Voorontwerpbestemmingsplan Meester Abbink Spaink 31-10-2022 31-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor Realiseren van dakkapel etc, Lage Dijk-Noord 24 in IJsselstein 31-10-2022 31-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een overkapping/veranda, Eiteren 42 in IJsselstein 31-10-2022 31-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor aanbrengen van een naambord aan de voorgevel, Molenstraat 5 in IJsselstein 27-10-2022 27-12-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen (legaliseren) van een erfafscheiding, Kerkstraat 3 in IJsselstein 27-10-2022 27-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van zonnepanelen, Kerkstraat 39 a in IJsselstein 27-10-2022 27-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak, Edelstenenbaan 53 in... 27-10-2022 27-12-2022 Details
Toestemming voor het aanbrengen van een dakopbouw, Armstronghof 3 in IJsselstein 27-10-2022 27-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping, Johann Knoopstraat 23... 27-10-2022 27-12-2022 Details
Beleidsregel eenmalige energietoeslag WIL 2022 24-10-2022 24-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor Verbouwing woning, Hogebiezen 19 in IJsselstein 21-10-2022 21-12-2022 Details
Beleidsregels jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente IJsselstein 2022 21-10-2022 21-12-2022 Details
Besluit jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente IJsselstein 2022 21-10-2022 21-12-2022 Details