Vergunningen ISD BOL

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van ISD BOL. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door ISD BOL. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Uitvoeringsregels tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie ISD BOL 2023 27-12-2022 27-02-2023 Details
Beleidsregels Tegenprestatie naar vermogen ISD BOL 2023 27-12-2022 27-02-2023 Details
Beleidsregels Re-integratie ISD BOL 2023 27-12-2022 27-02-2023 Details
Beleidsregels bijstand in de vorm van een geldlening onder zekerheid van hypotheek ISD BOL 2023 27-12-2022 27-02-2023 Details
Uitvoeringsregels tegemoetkoming in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering Zuid-Limburg VGZ... 27-12-2022 27-02-2023 Details
Beleidsregels Boete ISD BOL 2023 27-12-2022 27-02-2023 Details
Beleidsregels Premiebeleid ISD BOL 2023 27-12-2022 27-02-2023 Details
Beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag ISD BOL 2023 27-12-2022 27-02-2023 Details
Beleidsregels Verlagingen bijstand ISD BOL 2023 27-12-2022 27-02-2023 Details
Uitvoeringsregels individuele bijzondere bijstand ISD BOL 2023 27-12-2022 27-02-2023 Details
Beleidsregels Debiteuren ISD BOL 2023 27-12-2022 27-02-2023 Details
Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD BOL 2022 31-10-2022 31-12-2022 Details
Uitvoeringsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) ISD Bollenstreek 04-07-2022 04-09-2022 Details
Regeling afdoening bezwaarschriften ISD Bollenstreek 2016 04-07-2022 04-09-2022 Details
Protocol huisbezoek ISD Bollenstreek 2017 04-07-2022 04-09-2022 Details
Regeling afdoening klaagschriften ISD Bollenstreek 2016 04-07-2022 04-09-2022 Details
Tegenprestatie naar vermogen 04-07-2022 04-09-2022 Details
Archiefverordening van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 04-07-2022 04-09-2022 Details
Financiële verordening 2018 ISD Bollenstreek 04-07-2022 04-09-2022 Details
Individuele studietoeslag (IST) per 1-4-2022 19-04-2022 19-06-2022 Details
Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD BOL 2022 15-04-2022 15-06-2022 Details
Uitvoeringsregels tegemoetkoming in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering Zuid-Limburg VGZ... 13-12-2021 13-02-2022 Details
Uitvoeringsregels Individuele Bijzondere bijstand ISD BOL 2022 13-12-2021 13-02-2022 Details
Uitvoeringsregels tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie ISD BOL 2022 13-12-2021 13-02-2022 Details
Controleprotocol ISD BOL 2021 19-07-2021 19-09-2021 Details
Overgangsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voormalige Gemeente Onderbanken 2021 22-06-2021 22-08-2021 Details
Controleprotocol ISD BOL 2019-2020 06-05-2021 06-07-2021 Details
Financiële verordening ISD BOL ex artikel 212 Gemeentewet 06-05-2021 06-07-2021 Details
Treasurystatuut ISD BOL 06-05-2021 06-07-2021 Details
Controleverordening ISD BOL 06-05-2021 06-07-2021 Details
ISD BOL - Nadere uitwerkingen Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad en Beekdaelen 09-04-2021 09-06-2021 Details
Uitvoeringsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten ISD BOL 19-03-2021 19-05-2021 Details
Beleidsregels Boete ISD BOL 2021 25-01-2021 25-03-2021 Details
Uitvoeringsregels individuele bijzondere bijstand ISD BOL 2021 22-12-2020 22-02-2021 Details
Uitvoeringsregels tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie ISD BOL 2021 22-12-2020 22-02-2021 Details
Uitvoeringsregels tegemoetkoming in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering Zuid-Limburg VGZ... 22-12-2020 22-02-2021 Details
Veegnota n.a.v. harmonisatie beleidsregels Beekdaelen t.b.v. postcodegebied Onderbanken, ISD BOL 22-12-2020 22-02-2021 Details
Bevoegdhedenbesluit herinrichting Intergemeentelijke Sociale Dienst ISD BOL 2020 28-10-2020 28-12-2020 Details
Mandaatbesluit uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 28-10-2020 28-12-2020 Details
Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Gemeente Onderbanken, 2020 16-07-2020 16-09-2020 Details
Beleidsregels Debiteuren ISD BOL 2020 04-02-2020 04-04-2020 Details
Uitvoeringsregels Individuele Bijzondere bijstand ISD BOL 2020 06-01-2020 06-03-2020 Details
Uitvoeringsregels tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie ISD BOL 2020 06-01-2020 06-03-2020 Details
Uitvoeringsregels tegemoetkoming in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering Zuid-Limburg VGZ... 06-01-2020 06-03-2020 Details
Mandaatbesluit uitvoering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004), Wet Inkomensvoorziening... 31-12-2019 29-02-2020 Details
Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Gemeente Onderbanken 2019 21-08-2019 21-10-2019 Details
Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Gemeente Beekdaelen, postcodegebied... 18-07-2019 18-09-2019 Details
Mandaatregeling ISD BOL 2019 18-07-2019 18-09-2019 Details
Archiefverordening van ISD BOL 15-04-2019 15-06-2019 Details
Besluit Informatiebeheer ISD BOL 2013 15-04-2019 15-06-2019 Details