Vergunningen Kampen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kampen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kampen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Kampen - het tijdelijk afsluiten van de Erfgenamenstraat tussen de Simon Johannesstraat en de... 21-02-2024 21-04-2024 Details
Gemeente Kampen - instellen van voorrangsregeling fietspad en Marimba - Marimba 21-02-2024 21-04-2024 Details
gemeente kampen - tijdelijke verkeersmaatregelen evenement Sail - Kampen 21-02-2024 21-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het verbouwen van een bijgebouw (opslag/schuur) in twee... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Besluit vergunningsvrij aanvraag omgevingsvergunning, het uitvoeren van werkzaamheden voor kabels en... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het bouwen van een nieuwe winkel en het herinrichten... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende evenementenvergunning Oudestraat, Koornmarkt en Geerstraat in Kampen 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning winkelcentrum de Arend, (fase 2) in Kampen 20-02-2024 20-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het hangen van 4 vlaggen aan de gevels, Buffel 18 8265NJ... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het kappen van 2 elzen, Dorpsweg 8 8271BM IJsselmuiden 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vernieuwen en het plaatsen van een dakkapel,... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een overkapping, Energiestraat... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het kappen van een esdoorn, Jan Ligthartstraat Kampen 20-02-2024 20-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het kappen van een esdoorn, Kerkplein 10 8276AM Zalk 20-02-2024 20-04-2024 Details
Bijzondere wetten Winkeltijden in Kampen 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van een schietwilg, ruwe berk, gewone... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van 26 essen, Cellesbroeksweg 1 8265PG... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van appartementen, winkels en/of... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Wijzigingsplan ‘Buitengebied 2014, 12e wijziging Zalkerbos’ vastgesteld 20-02-2024 20-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vernieuwen van een dakkapel, Koraal 34 8271KA... 20-02-2024 20-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het verbeteren van de ventilatie in Quintus, Vloeddijk... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Verleende ontheffing Algemene plaatselijke verordening Stadspark in Kampen en Blexterstraat in IJsselmuiden 13-02-2024 13-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het vervangen van kozijnen in de voorgevel, Ambachtsstraat... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het plaatsen van een zonnepanelen, IJsselkade 85 8261AJ... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Verleende evenementenvergunning Silene 119 in Kampen 13-02-2024 13-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een overkapping, Tasveld 19 8271RW... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het uitbreiden van de woning, Blekerijweg 8 8271BH... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Melding Besluit bouwwerken leefomgeving Erfgenamenstraat 2A t/m 17 in IJsselmuiden 13-02-2024 13-04-2024 Details
PUBLICATIE VAN VOORGENOMEN VASTGOEDTRANSACTIES M.B.T. GEMEENTELIJKE ONROERENDE ZAKEN 13-02-2024 13-04-2024 Details
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van 68 woningen, Dorpswerf/Loodsweg... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het verbreden van de inrit, Verkavelingsweg 2A 8271NA... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van zonnepanelen, Burgwal 24 8261EN... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van 2 boerderijwoningen, Zuideinde... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Besluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een horecavoorziening binnen het projectgebied Schans... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Gemeente Kampen - Aanwijzen van een parkeerplaats voor gehandicapte parkeren op kenteken - Vingboonsstraat... 13-02-2024 13-04-2024 Details
Melding Wet Milieubeheer Mandjeswaardweg 16 in Kampen 13-02-2024 13-04-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een berging, Klipper 2 8269AD Reeve 13-02-2024 13-04-2024 Details
Alcoholwetvergunning Reeveweg 2 in Kampen 13-02-2024 13-04-2024 Details
Aanvraag wateractiviteit Koert Meulemanstraat 19 in Wilsum 13-02-2024 13-04-2024 Details
Melding Wet Milieubeheer Noorderrandweg 7 in Kampen 13-02-2024 13-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het kappen van een grove den, Zuideinde Oost 6 8278AS... 06-02-2024 06-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het uitvoeren van werkzaamheden voor kabels en leidingen,... 06-02-2024 06-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het aanbrengen van 3 reclame logo's op de buitengevel,... 06-02-2024 06-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het verbouwen van een kantoorpand naar 9 appartementen,... 06-02-2024 06-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Wilhelminalaan 1 8262DA... 06-02-2024 06-04-2024 Details
Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Voorstraat 22 8261HS... 06-02-2024 06-04-2024 Details
Gemeente Kampen - Aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Oranjesingel... 06-02-2024 06-04-2024 Details
Melding Wet Milieubeheer Manenbergring 1 in IJsselmuiden 06-02-2024 06-04-2024 Details
Bevoegdhedenbesluit gemeente Kampen 06-02-2024 06-04-2024 Details
Verleende collectevergunning in Zalk en Veecaten 06-02-2024 06-04-2024 Details