Vergunningen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
gemeente Kerkrade - Onttrekkingsbesluit onbewaakte spoorwegovergang Meuserstraat-Wormvoetpad, gelegen... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Besluit deelnamestop Zonnepanelenproject Parkstad – Gemeente Kerkrade 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Geweigerde omgevingsvergunning 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Gemeente Kerkrade 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2023 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvragen omgevingsvergunningen 23-11-2022 23-01-2023 Details
Voornemen tot overdracht grond gelegen aan en nabij Meuserstraat te Kerkrade 23-11-2022 23-01-2023 Details
Voornemen tot vestigen van een recht van opstal voor vijf PoP-stations ten behoeve van de aanleg van... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Voornemen tot overdracht strook grond gelegen aan en nabij Grachterstraat 18-11-2022 18-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure 16-11-2022 16-01-2023 Details
Geweigerde omgevingsvergunningen 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 16-11-2022 16-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 16-11-2022 16-01-2023 Details
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning 16-11-2022 16-01-2023 Details
gemeente Kerkrade - Gehandicapenparkeerplaats op kenteken - Op den Dries 25 te Kerkrade 16-11-2022 16-01-2023 Details
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning 16-11-2022 16-01-2023 Details
Voornemen tot overdracht strook grond gelegen aan en nabij Kaffebergsweg 10-11-2022 10-01-2023 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 09-11-2022 09-01-2023 Details
Kennisgeving ontwerp-saneringsprogramma Wegverkeerslawaai Industriestraat Kerkrade 09-11-2022 09-01-2023 Details
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning 09-11-2022 09-01-2023 Details
Geweigerde omgevingsvergunningen 09-11-2022 09-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 09-11-2022 09-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure 09-11-2022 09-01-2023 Details
gemeente Kerkrade - Aanbrengen doorgetrokken gele streep - Molenweg 08-11-2022 08-01-2023 Details
gemeente Kerkrade - Intrekken verkeersbesluit Höverstraat - Höverstraat 08-11-2022 08-01-2023 Details
gemeente Kerkrade - Gehandicapenparkeerplaats op kenteken - Giessenstraat 104 te Kerkrade 02-11-2022 02-01-2023 Details
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloop afval - Steenbergstraat 42 Kerkrade 31-10-2022 31-12-2022 Details
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure 26-10-2022 26-12-2022 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 26-10-2022 26-12-2022 Details
gemeente Kerkrade - Gehandicapenparkeerplaats op kenteken-Ederenstraat 8 - 26-10-2022 26-12-2022 Details
gemeente Kerkrade - Gehandicapenparkeerplaats op kenteken-Bostrop 3 te Kerkrade - 26-10-2022 26-12-2022 Details
gemeente Kerkrade - Gehandicapenparkeerplaats op kenteken-St. Quirinusstraat 5 te Kerkrade - 26-10-2022 26-12-2022 Details
gemeente Kerkrade - Gehandicapenparkeerplaats op kenteken- Gabriel Metsustraat 3 te Kerkrade - 26-10-2022 26-12-2022 Details
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 25-10-2022 25-12-2022 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 19-10-2022 19-12-2022 Details
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 19-10-2022 19-12-2022 Details
Bekendmaking ontheffing geluidhinder 19-10-2022 19-12-2022 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 19-10-2022 19-12-2022 Details
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure 19-10-2022 19-12-2022 Details
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 19-10-2022 19-12-2022 Details
Verordening gemeentelijke rekenkamer Kerkrade 2022 17-10-2022 17-12-2022 Details
Verordening financiële commissie gemeente Kerkrade 2022 17-10-2022 17-12-2022 Details
Verordening werkgeverscommissie 17-10-2022 17-12-2022 Details
Aanvragen omgevingsvergunning 12-10-2022 12-12-2022 Details
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning 12-10-2022 12-12-2022 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 12-10-2022 12-12-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning - reguliere procedure 12-10-2022 12-12-2022 Details
Regeling mantelzorgcompliment 2022 gemeente Kerkrade 30-09-2022 30-11-2022 Details