Vergunningen Kollumerland en Nieuwkruisland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kollumerland en Nieuwkruisland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kollumerland en Nieuwkruisland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffing 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting, ter zake van buizen, kabels, draden... 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van liggelden 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019... 28-12-2018 28-02-2019 Details
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 Details
Intrekking Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018 gemeente Kollumerland... 28-12-2018 28-02-2019 Details
Vaststelling wijzigingsplan ‘De Triemen 6, Triemen’, gemeente Kollumerland c.a. 27-12-2018 27-02-2019 Details
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van een bestemmingsplanprocedure voor het perceel... 28-11-2018 28-01-2019 Details
RECTIFICATIE 14-11-2018 14-01-2019 Details
Ontwerpwijzigingsplan Kollumerzwaag – Foarwei 47 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 24-10-2018 24-12-2018 Details
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Tibeert Kollum 15-08-2018 15-10-2018 Details
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging) 07-08-2018 07-10-2018 Details
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Kollumerland c.a. 20-07-2018 20-09-2018 Details
Verordening jeugdhulp gemeente Kollumerland c.a. 2018 29-06-2018 29-08-2018 Details
Rectificatie Vaststelling wijzigingsplan Julianastraat e.o. 27-06-2018 27-08-2018 Details
Intrekken verordening Lauwersregeling 26-06-2018 26-08-2018 Details
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure 20-06-2018 20-08-2018 Details
Vaststelling wijzigingsplan Julianastraat e.o. 20-06-2018 20-08-2018 Details
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Bining fase 2 in Triemen’, Kollumerland c.a. 30-05-2018 30-07-2018 Details
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Kruisstraat te Munnekezijl 23-05-2018 23-07-2018 Details
Het wijzigingsplan Meester Visserstraat 21 Kollumerpomp is vastgesteld 02-05-2018 02-07-2018 Details
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Cantaart Kollum 18-04-2018 18-06-2018 Details
Bestemmingsplannen 11-04-2018 11-06-2018 Details
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Partiële herziening Methardusstraat 2 en Zijlstraat 3 Munnekezijl” 11-04-2018 11-06-2018 Details
Ontwerpwijzigingsplan Julianastraat e.o. 11-04-2018 11-06-2018 Details
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo 11-04-2018 11-06-2018 Details
Vaststellingbestemmingsplan “Partiële herziening Dwarsried Kollum” 07-03-2018 07-05-2018 Details
Vaststelling bestemmingsplan Wester-Nieuwkruisland 2 te Kollumerpomp 07-03-2018 07-05-2018 Details
Ontwerpwijzigingsplan Meester Visserstraat 21 Kollumerpomp 28-02-2018 28-04-2018 Details
Ontwerpwijzigingsplan Bining fase 2 in Triemen en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 21-02-2018 21-04-2018 Details
Ontwerp omgevingsvergunning Wouddijk 7, Kollum 14-02-2018 14-04-2018 Details
Nadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2017 13-02-2018 13-04-2018 Details
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Parkeerverbod Bernhardlaan - Kollum 07-02-2018 07-04-2018 Details
Ontwerp wijzigingsplan Westergeest - Recreatiepark Ljeppershiem 24-01-2018 24-03-2018 Details
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Kollumerland c.a. 18-01-2018 18-03-2018 Details
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Kollumerland c.a. 18-01-2018 18-03-2018 Details
Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Kollumerland c.a. 18-01-2018 18-03-2018 Details
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van kabels en leidingen 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening hondenbelasting 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening Rioolheffing 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening reinigingsheffingen 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening Forensenbelasting 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Legesverordening 2018 29-12-2017 28-02-2018 Details
Verordening graf- en begraafrechten 29-12-2017 28-02-2018 Details