Vergunningen Landerd

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landerd. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landerd. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan en ontwerp besluit hogere grenswaarde Udenseweg 22 Zeeland
Huisnummerbesluit
Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning
Herzien Intrekkingsbesluit Pastoor van Winkelstraat 59a, 5374 BH Schaijk (besluit verzonden op 12 november...
Verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning
Ontvangen melding gebruik mobiele puinbreker
Verleende omgevingsvergunningen
Speelautomatenvergunning
Ontvangen sloopmeldingen
Ontvangen milieumeldingen
Landerd - Plaatsen openbare oplaadpaal - t.h.v. Lange Spruit 49 in Schaijk
Vastgesteld bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat 41, Schaijk
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende standplaatsvergunning
Intrekking omgevingsvergunning
Horeca-exploitatievergunning / drank en horecavergunning
Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning
Ontvangen sloopmeldingen
[Ontwerp wijzigingsplan “Heihorst ong. Zeeland”]
Ontvangen melding lozingsbesluit
Ontvangen melding lozingsbesluit
Landerd - Plaatsen van oplaadpaal - ter hoogte van Het Hofke nr 24 in Schaijk
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Verleende omgevingsvergunningen
Huisnummerbesluiten
Vastgesteld bestemmingsplan "Langenboomseweg 117, Zeeland"
Ontvangen sloopmeldingen
Ontvangen intrekking aanvraag omgevingsvergunning
Evenementenvergunning
Landerd - Individuele invalidenparkeerplaats - t.h.v. Repellaan 11 in Schaijk
[vastgesteld bestemmingsplan “ Noordhoek 38 Reek”]
Vaststelling bestemmingsplan “Brand 77”
Verleende omgevingsvergunning
Huisnummerbesluiten
Intrekking omgevingsvergunning (voorheen revisievergunning Wet milieubeheer) Waterstraat 5, 5374 KB Schaijk
Vaststelling bestemmingsplan ‘Ruimte-voor-Ruimte woning De Louwstraat’
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen sloopmeldingen
Ontvangen milieumelding
Ontvangen intrekkingsverzoek
Landerd - Plaatsen openbare laadpaal - Noordhoek, tegenover nummer 3 in Reek
Verleende omgevingsvergunningen
Intrekking omgevingsvergunning (voorheen revisievergunning Wet milieubeheer) Waterstraat 5, 5374 KB Schaijk
Verlenging termijn van afhandeling van een verzoek om omgevingsvergunning
Huisnummerbesluit
Info testen voor toegang evenementen
Ontvangen sloopmeldingen
Verleende loterijvergunning
Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning