Vergunningen Landsmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landsmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landsmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nadere regels subsidies gemeente Landsmeer 2021
Aanwijzingsbesluit uitgiftepunt Bekendmakingswet
Referendumverordening Landsmeer 2021
Nadere regels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Landsmeer 2022
Besluit om te kunnen anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Algemene subsidieverordening Landsmeer 2021
Beleidsregels kinderopvang Sociaal Medische Indicatie 2021
Landsmeer - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Meervalweg 80 te Landsmeer - nabij Meervalweg...
Landsmeer - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Kalmoesstraat 1 te Landsmeer - nabij Kalmoesstraat...
Landsmeer - Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - nabij Burgemeester Postweg 7U te Landsmeer
Landsmeer - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Violierweg 29 te Landsmeer
Landsmeer - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Fransvaerderpad 15 te Landsmeer
Beleidsregels Bijstandsverlening zelfstandigen Bbz 2020 gemeente Landsmeer
Landsmeer - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - nabij Burgemeester Postweg 27 te Landsmeer
Ontwerp bestemmingsplan Breekoever Noord
Aanwijzingsbesluit o.g.v. artikel 9 Afvalstoffenverordening Landsmeer 2016
Mandaat- en machtingsbesluit secretaris/directeur Milieudienst IJmond Alcoholwet
Aanwijsbesluit toezichthouder Alcoholwet 2021
Aanwijsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Aanwijsbesluit toezichthouder op grond van de APV 2021
Kennisgeving afwijken bestemmingsplan
Regeling Verklaring Omtrent het Gedrag
Reglement van Orde van de gemeenteraad Landsmeer 2021
Procedureregeling functiebeschijvingen en functiewaardering gemeente Landsmeer
Verordening auditcommissie gemeente Landsmeer 2021
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder
Landsmeer - Verbod op stilstaan - straten rondom het Marktplein te Landsmeer
Aanwijsbesluit toezichthouders
Aanwijsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Addendum Tijdelijke tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer
Regeling tegemoetkoming reiskosten vanaf 2017
Landsmeer - ontheffing verlenen voor het rijden op voetpaden en (brom)fietspaden en betrefende verkeerstekens...
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer 2021
Kennisgeving verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) te behoeve van de bouw van 32appartementen...
Nota Integrale handhaving gemeente Landsmeer 2020
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Landsmeer 2021
Legesverordening 2021
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
Verordening op de roerende woon- en ruimtenbelastingen 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening liggelden 2021
Verordening marktgelden 2021
Verordening parkeerbelastingen 2020
Landsmeer - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Paterspoel 8 te Landsmeer
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021