Vergunningen Lansingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lansingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lansingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een 150kV GIS-station aan Laan van Mathenesse, terrein hoogspanningsstation,... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van 31 bomen (Acer campstre/Spaanse aak) naast de erfgrens van de... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Vastgesteld wijzigingsplan “Groenzoom, Noordersingel achter 147” en verleende omgevingsvergunningen voor... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Besluit tot ontheffing geslotenverklaring voor motorvoertuigen in voetgangersgebied De Kruin te Bergschenhoek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het aanbrengen van grondkering aan Noordeindseweg 252 en 254 te Berkel en Rodenrijs 23-11-2022 23-01-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 5-7 Bleiswijk (De Snip)”, Bleiswijk, Lansingerland 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw aan Hoeksekade 108 te Bergschenhoek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het legaliseren van een tuinhuis, een bergruimte en een zwembad aan Rottedijk 24 te... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding voor een groot- en detailhandel aan Weg en Bos 86 te Bergschenhoek 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan Kompas 25 te Bleiswijk 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw aan Magnoliastraat 7 te Berkel en Rodenrijs 23-11-2022 23-01-2023 Details
Wijziging op verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een aanbouw aan Hoekeindseweg 179 te... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 3 appartementen nabij Gemeentewerf 1, sectie A nummer 3522... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een schuur en erfafscheiding in de voortuin aan Lagelaan 16 te Bleiswijk 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan Frans Halslaan 88 te... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning aan Lies Frankenweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en de achterkant en openslaande deuren in... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van het LS-net aan Violierenweg 3 te Bleiswijk 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding voor (glas)tuinbouw aan Kleihoogt 40 te Berkel en Rodenrijs 23-11-2022 23-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een Warmte opslag tank (WOT) en Warmtekrachtkoppeling (WKK) aan Hyacintenweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor de uitbreiding van de brouwcapaciteit naar een 150 liter installatie aan Weg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het linkerzijdakvlak van de woning aan Bastille... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Besluit naamgeving openbare ruimte gemeente Lansingerland 17-11-2022 17-01-2023 Details
Kennisgeving Activiteitenbesluit - tweede en derde kwartaal van 2022 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het verlengen, tot uiterlijk 30 juni 2023, van omgevingsvergunning 293865 voor het plaatsen... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van dakkapellen en een zijraam (wijziging vergunning 4545567, het... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het verlengen, tot uiterlijk 31-12-2023, van omgevingsvergunning 175151 voor het plaatsen... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving voornemen tot het sluiten van overeenkomsten tot vestiging van gebruiksrechten op de percelen... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van windschermen langs de hogesnelheidslijn van kilometer 112.241 tot 112.950... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het kappen van 17 bomen (Prunus Serrulata) ten behoeve van het verwijderen van rioolstrengen... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Besluit tot ontheffing van het (in)rijverbod om met een motorvoertuig te rijden op niet voor motorvoertuigen... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het houden van de "Sinterklaas intocht Bergschenhoek" op zaterdag 12 november 2022 van... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het bouwen van een houten garage aan Meidoornstraat 32 te Bleiswijk 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het houden van de "Sinterklaas intocht Berkel centrum" op zaterdag 12 november van 12:00... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning aan Rooseveltstraat... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Ontheffing zondagswet en snuffelmarktvergunning op verschillende data in Sporthal Rijneveen aan Rembrandtlaan... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Oostmeerlaan 69 te Berkel en Rodenrijs 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakopbouw aan Anjertuin 3 te Bergschenhoek 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een schuur in de zij- en voortuin aan Lagelaan 16 te Bleiswijk 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakopbouw aan De Populieren 17 te Bergschenhoek 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een loods aan Kleihoogt 26 te Berkel en Rodenrijs 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor bouwen van een nieuwe woning aan Hoeksekade 134, sectie B nummer 6285 te Bergschenhoek 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het wijzigen van de bestemming naar woonfunctie voor kamergewijze verhuur t.b.v. huisvesting... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het vervangen en uitbreiden van de teeltkas aan Kleihoogt 40b te Berkel en Rodenrijs 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een entresolvloer aan Hoekeindseweg 151 te Bleiswijk 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning aan Laan der Vrijheid 94... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Klapwijkse eilanden 35 te Berkel en Rodenrijs 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van 4 reclame-uitingen aan Westerwater 2 en Westerplein 10 te Berkel en... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte aan Kleihoogt 40a te Berkel en Rodenrijs 16-11-2022 16-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van 6 containers aan Anjerweg 23 te Bleiswijk 16-11-2022 16-01-2023 Details