Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Verleende Alcoholwetvergunning voor Bodega y Tapas Leeuwarden aan de Bierkade 1, 8911 JD Leeuwarden (HOR-2024-001479) 12-04-2024 12-06-2024 Details
Subsidieregeling monumenten in de categorie bedrijven gemeente Leeuwarden 12-04-2024 12-06-2024 Details
Verleende terrasvergunning voor Snackbar Banana aan de Bilgaardpassage 3, 8918 HR Leeuwarden (TER-2024-001090) 12-04-2024 12-06-2024 Details
Toepassen van grond 12-04-2024 12-06-2024 Details
Saneren van bodem 12-04-2024 12-06-2024 Details
Verleende terrasvergunning voor Bodega y Tapas Leeuwarden aan de Bierkade 1, 8911 JD Leeuwarden (TER-2024-001481) 12-04-2024 12-06-2024 Details
Verleende geluidsontheffing voor geluidhinder ontheffing 27 april en 5 mei aan de Lange Marktstraat 1,... 12-04-2024 12-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning aan de Barrahûs kavel 25 in Leeuwarden... 12-04-2024 12-06-2024 Details
Subsidieregeling isolatiemaatregelen bedrijven gemeente Leeuwarden 12-04-2024 12-06-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het toevoegen van begane grondvloer en revisie gevel aan de Hoek Floris... 11-04-2024 11-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het verhogen van de foyer en het verplaatsen van bouwdeel D aan de... 11-04-2024 11-06-2024 Details
Ontheffing verstrekken zwak-alcoholische drank artikel 35 voor Koningsdag, Bevrijdingsdag, en Briek 2.0,... 11-04-2024 11-06-2024 Details
Verleende exploitatievergunning aan Bilgaardpassage 3, 8918 HR Leeuwarden 11-04-2024 11-06-2024 Details
Graven in de bodem 11-04-2024 11-06-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Harmen Sytstrawei 5, 8834 XE Baard... 11-04-2024 11-06-2024 Details
Verleende exploitatievergunning aan Celsiusweg 28a, 8912 AN Leeuwarden 11-04-2024 11-06-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Weme 14, 9081 AS Lekkum (OV-2024-002064) 11-04-2024 11-06-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zijgevel en 3 kozijnen aan de Sânpaed 2a, 9024... 11-04-2024 11-06-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning aan de Barrahûs tussen kavel 2 en... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Harlingerstraatweg en de François HaverSchmidtwei, (11056695) realiseren... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende Evenementenvergunning voor BronSnijder Triatlon Friesland aan de Griene Leane in Stiens (EVE-2024-001635) 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, de Groote Wielen, Binnenmiedepolder, percelen l 1176, l 1185, (11060589)... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Skrinserdyk, op de ijsbaan Easterlittens, (11060899) houden van een openlucht... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting aan de Groningerplein 5, 8921 NL Leeuwarden... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende geluidsontheffing voor BronSnijder Triatlon Friesland aan de Griene Leane in Stiens (APV-2024-001645) 10-04-2024 10-06-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de aanbouw aan de woning aan de Ytsjesân 73, 8939... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Noorderplantage 7 Leeuwarden, (11060460) vervangen van de electra aansluiting... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Hegedyk 21 Jellum, (11061115) oprichten van een duivenhok in de achtertuin,... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Geweigerde omgevingsvergunning Stationsweg 62 Grou, (11061049) vervangen van het bestaande dak en plaatsen... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Djerreblom 14 Grou, (11060976) realiseren van een insteekhaven, verzenddatum... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Groningerstraatweg 354 Leeuwarden, (11061113) plaatsen van een regel tekst... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Melding Activiteitenbesluit Einsteinweg 1 Leeuwarden (11053658) 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verdaagde aangevraagde vergunning Naauw 9 en 11 Leeuwarden, (11058686) renoveren en bruikbaar maken van... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevels aan de Dekamastrjitte 26 - 40 Jirnsum (OV-2024-002060) 10-04-2024 10-06-2024 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming deels bedrijf en deels wonen aan de... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Uitvoerings- en handhavingsstrategie Fryslân 2024 vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Seefûgel 3 Stiens, (11057963) uitbreiden van de bedrijfshal, verzenddatum... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Einsteinweg 32 t/m 86, perceel E2825 bouwnummer 1 Leeuwarden, (11060480)... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Pelikaanstraat 10 Leeuwarden, (11060272) plaatsen van nieuwe wijzers op... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verdaagde aangevraagde vergunning Breedstraat 52, 52a en 52b Leeuwarden, (11061141) realiseren van 3... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Spanjaardslaan 170a Leeuwarden, (11059073) plaatsen van zonnepanelen aan... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Rollemastate 28 Leeuwarden, (11058891) bouwen van een veranda met tuinhuisje,... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Harnsterdyk 7 Stiens, (11060954) wijzigen van de reeds verleende (bouw)vergunning... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verdaagde aangevraagde vergunning Unia kavel 07, perceel K3020 Huizum, (11061070) bouwen van een woning,... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Julianalaan 40 Leeuwarden, (11061053) aanbrengen van luchtbehandelingskasten,... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Hegedyk 54 Jellum, (11060864) vervangen van de bovenbouw van de berging,... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Hynsteblom 18 (Unia, bouwkavel 31, perceel K3023) Leeuwarden, (11061058)... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Hynsteblom 13 (Unia, kavel 22) Leeuwarden, (11060699) bouwen van een woning,... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende omgevingsvergunning, Korfmakersstraat 17 en 19 Leeuwarden, (11059315) verbouw van de bovenwoning... 10-04-2024 10-06-2024 Details
Verleende Evenementenvergunning voor Doarpsfeest Hijum-Feinsum (2024) op / aan / in Kaatsveld aan Terp... 09-04-2024 09-06-2024 Details