Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Karel Doormanstraat/Piet Heinstraat Leeuwarden, (11049535)...
Verleende omgevingsvergunning Ulbe van Houtenwei 95 Leeuwarden, (11047740) bouwen van een houten garage...
gemeente Leeuwarden - Aanwijzing parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen VB-21-73 - Berlikumermarkt
Verleende omgevingsvergunning Verlengde Schrans 14 Leeuwarden, (11048937) realiseren van een loggia tbv...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Berlikumermarkt thv nr. 19 Leeuwarden, (11048330) plaatsen...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Transvaalstraat parkeerplaats tegenover nr.11 Leeuwarden,...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Stienserstraat Leeuwarden, (11049405) plaatsen van een...
Verleende alcohol vergunning commercieel met terras Nieuwestad 71 Leeuwarden, (11047660) Grand Café De...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Schubertstraat thv. nr.16 Leeuwarden, (11048478) het plaatsen...
Verleende alcohol vergunning commercieel met terras Dekemawei 9 Baard, (11048139) Eetcafé Baard, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning D.S. Bangmastrjitte 55 Reduzum, (11048886) verbouwen van een bestaande...
Verleende omgevingsvergunning Lange Marktstraat 9 Leeuwarden, (11047630) plaatsen van twee warmteleidingen...
Gemeente Leeuwarden - Aanwijzing parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen VB-21-72 - Schubertstraat
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Glinswei (weiland) Hempens, (11048879) bruiloftsfeest,...
Verleende omgevingsvergunning Schrans 48 en 50 Leeuwarden, (11048486) vervangen van de gevelbekleding,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Dobbe 12 Stiens, (11049572) realiseren van een erf afscheiding, het...
Wet bodembescherming
Verleende omgevingsvergunning Spoarbuert 10 Stiens, (11047576) plaatsen van een kunststof dakkapel aan...
Vergunningvrij Lytse Dyk 15 Britsum, (11047519) kappen van 6 grote bomen, verzenddatum 11-11-2021.
Wet milieubeheer - Vuurwerkbesluit
Aangevraagde omgevingsvergunning It Westerhûs 1 Hilaard, (11049552) vervangen van de niet meer originele...
Verleende omgevingsvergunning Op 'e Terp 28 Jelsum, (11048706) kappen van drie bomen, verzenddatum 12-11-2021....
Verleende omgevingsvergunning Celsiusweg 39 Leeuwarden, (11049035) plaatsen van een zendmast, verzenddatum...
Verleende evenementenvergunning, Middelzeelaan 20 Leeuwarden, (11048502) Douwe Kleefstraloop, op 2 januari...
Verleende omgevingsvergunning Archipelweg 133 Leeuwarden, (11047878) plaatsen van 45 zonnepanelen op...
Ingekomen kapmelding Nij Djipstrjitte t.o. nrs. 18-20 te Grou, (11049591), kappen van 1 Fraxinus excelsior...
Ingekomen kapmelding Speenkruid t.o. nr. 20 te Leeuwarden, (11049562), kappen van 1 Prunus serrulata
Ingekomen kapmelding Wartensterdyk thv. nr. 3 te Wergea, (11049592), kappen van 1 Fraxinus excelsior
Wet bodembescherming
Ingekomen kapmelding de Anjen tussen de nrs. 26 en 28 te Leeuwarden, (11049556), kappen van 1 Ulmus glabra...
Ingekomen kapmelding
Ingekomen kapmelding in de buurt van Huizum-dorp nr.67a , (11049561), kappen van 1 Prunus avium
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Geaccepteerde kennisgevingsevenement, De Groene Ster en de Wielen Leeuwarden, (11049198) Wielentrail,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Koekoekstraat 3 Leeuwarden, (11049529) realiseren van een woning in...
Aangevraagde omgevingsvergunning Cambuurplein 3a Leeuwarden, (11049526) plaatsen van handelsreclame tbv...
Ingekomen kapmelding Huizum-dorp t.o. nr. 67a te Leeuwarden, (11049560), kappen van 1 Prunus avium
Ingekomen kapmelding Spanjaardslaan te Leeuwarden , (11049557), kappen van 1 Aesculus hippocastanum Baumannii
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Marshallweg 16 Leeuwarden
Aangevraagde omgevingsvergunning Paulus Moreelsestraat 4 Leeuwarden, (11049527) uitbreiden van de woning.
Ingekomen kapmelding Fjildpaad thv. nr. 13a te Goutum, (11049593), kappen van 1 Salix sepulcralis Chrysocoma
Verdaagde aangevraagde vergunning Ljipstrjitte 2e Stiens, (11048790) plaatsen van handelsreclame tbv...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Finnen 14 Grou, (11049578) verbreden van de uitrit.
Ingekomen kapmelding Tjaardastate thv nr.17 te Leeuwarden, (11049594), kappen van 1 Zelkova serrata
Aangevraagde omgevingsvergunning Ruiterskwartier 10 Leeuwarden, (11049570) plaatsen van een deur in vliesgevel...
Geaccepteerde kennisgevingsevenement, Camminghaburen (winkelcentrum) Leeuwarden, (11048592) Sinterklaasoptocht...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Nieuwestad 21 Leeuwarden, (11049388) plaatsen van een steiger,...
Verleende alcohol vergunning commercieel Ruiterskwartier 6a Leeuwarden, (11047905) Pathé Leeuwarden,...
Verleende omgevingsvergunning Dobbe 6 Grou (sectie G, perceel 121, bouwplan Frisia 16-1, (11047534) bouwen...
Gemeente Leeuwarden - Opheffen van gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen en...