Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Verleende omgevingsvergunning, Barrahûs en de Weverij Leeuwarden, (11055351) aanbrengen van voorbelasting... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Geaccepteerde kennisgevingsevenement, Wilhelminaplein Leeuwarden, (11054147) Zeldzaam Mooi Markt, op... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Seefûgel 5 Stiens, (11056139) uitbreiden van het bedrijfspand. 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, Huizumerlaan 148b Leeuwarden, (11055498) beschikbaar stellen van een deel... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde evenementenvergunningen, Heliconweg/WTC Expo Leeuwarden (start,finish), (11053951) Elfstedentocht... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, Bleeklaan 169 Leeuwarden, (11052289) herinrichten van het hoofdgebouw,... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, Haedstrjitte 66 Reduzum, (11053194) wijzigen van bestemming naar wonen... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, Bote van Bolswertstraat 4 Leeuwarden, (11054597) wijzigen van de interne... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Willemskade 22 Leeuwarden, (11056075) plaatsen van een container,... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Oosterkade nabij nr.13 Leeuwarden, (11056156) plaatsen van een ondergrondse container... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, Eewal 43 Leeuwarden, (11055435) uitbreiden van het souterrain met een... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, Steijnstraat 50 Leeuwarden, (11054303) plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning, Voorstreek 103-1, 103-2, 103-a en 103-b Leeuwarden, (11054434) legaliseren... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Offemar 66 Leeuwarden, (11056133) aanpassen van een vast raam naar draai-/kiepraam... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Poptasteeg 3 Leeuwarden, (11054297) realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ingekomen kapmelding Tjallinga thv.nr. 2 te Grou, (11056107), kappen van 1 Betula nigra 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ingekomen kapmelding Sudfinne thv.nr. 2 te Grou, (11056106), kappen van 1 Salix alba 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ingekomen kapmelding Coopmansstraat te Leeuwarden, (11056135), kappen van 7 Carpinus betulus 'Fastigiata' 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Ruiterskwartier 8 t/m 18 Leeuwarden, (11056021) plaatsen... 01-02-2023 01-04-2023 Details
IIngekomen kapmelding Haven tussen de nrs 42-44 te Goutum, (11056160), kappen van 4 Salix alba en 1 Alnus... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verdaagde aangevraagde vergunning Europaplein 29 Leeuwarden, (11055301) transformeren van kantoren naar... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Douwemastins 12 Leeuwarden, (11056152) plaatsen van een dakkapel. 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Nieuwestad thv. nrs.54, 120 en 156 Leeuwarden, (11056151) plaatsen van 3 ondergrondse... 01-02-2023 01-04-2023 Details
gemeente Leeuwarden - Aanwijzing van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verdaagde aangevraagde vergunning Newtonweg 2 Leeuwarden, (11054886) realiseren van tijdelijke huisvesting,... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Gysbert Japicxstrjitte 4 Stiens (1105586) 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Wijbrand de Geeststraat 91 Leeuwarden, (11056127) uitbreiden van het pand. 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Tongerwei, perceel F2164 Baard, (11056057) gebruiken van de opslag van groenafval... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ingekomen kapmelding De Foarn thv. nr.2 te Grou, (11056102), kappen van 1 Alnus glutinosa 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Ritsumastraat 2 Leeuwarden, (11056146) transformeren van het oude KPN kantoor... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, Nieuwe Leeuwarderweg 1 Wergea, (11044092) afleveren van vloeibare... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Noordersingel 76 Leeuwarden, (11055608) plaatsen van zonnepanelen. 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Tjalkstraat thv. Boeierstraat 1 Leeuwarden, (11055297) plaatsen... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Noordendorpstraat thv. nr.13 Leeuwarden, (11055296) plaatsen... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Aldlânsdyk 12 Jelsum, (11056110) plaatsen van een tuinhuis. 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Jynkade 11 Leeuwarden, (11056069) uitbreiden van 3 aanlegsteigers. 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Haan's Krite 10 Grou, (11056084) verbouwen van het zomerhuis. 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ingekomen kapmelding De Roef thv.nr 12 te Grou, (11056104), kappen van 1 Prunus cerasifera 'Nigra' 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Looyerstraat 8 Leeuwarden, (11056014) plaatsen van een afvalcontainer,... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Adonisweg 22 Leeuwarden (11054984) 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ingekomen kapmelding Coopmansstraat in de buurt van nr. 56 te Leeuwarden, (11056136), kappen van 2 Carpinus... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verdaagde aangevraagde vergunning Singelstraat 37 Leeuwarden, (11053513) herbestemmen en verbouwen van... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Druifstreek Leeuwarden, (11056143) plaatsen van een ondergrondse container voor... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Sint Jacobsstraat thv. nr. 26 Leeuwarden, (11056163) plaatsen van een ondergrondse... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Truerderdyk 8 Stiens, (11056097) kappen van een boom. 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Potgieterstraat 27 Leeuwarden, (11056168) vergroten van de bestaande dakkapel. 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Beursplein Leeuwarden, (11056142) plaatsen van ondergrondse containers voor papier... 01-02-2023 01-04-2023 Details
Aangevraagde vergunning Aldlânsdyk 9 Koarnjum, (11055631) plaatsen van een kleine windmolen. 01-02-2023 01-04-2023 Details
Ingekomen kapmelding De Foarplecht thv. nr. 5 te Grou, (11056105), kappen van 1 Prunus serrulata 'CV' 01-02-2023 01-04-2023 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Maagdenpalm 70 Leeuwarden, (11056089) plaatsen van een afvalcontainer,... 01-02-2023 01-04-2023 Details