Vergunningen Leeuwarderadeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarderadeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarderadeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Algemene informatie week 52
Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Algemene informatie week 51
Verordening havengelden Leeuwarderadeel 2018
Verleende omgevingsvergunning
Verordening rioolheffingen Leeuwarderadeel 2018
Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarderadeel 2018
Verordening hondenbelasting Leeuwarderadeel 2018
Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarderadeel 2018
Verleende omgevingsvergunning
Legesverordening Leeuwarderadeel 2018
Verordening precariobelasting Leeuwarderadeel 2018
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Algemene informatie week 50
Verleende omgevingsvergunning
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Onherroepelijk bestemmingsplan  “Stiens – vergroten parkeerterrein Lidl”
Onherroepelijk bestemmingsplan  “Stiens – vergroten parkeerterrein Lidl”
Algemene informatie week 49
Ontvangen melding
Verleende evenementenvergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Algemene informatie week 48
Verleende omgevingsvergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Ontvangen melding
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Algemene informatie week 47
Verleende omgevingsvergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Ontvangen melding
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Ontvangen melding
Algemene informatie week 46
Verleende omgevingsvergunning
Wijzigingen CAR/UWO
Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Algemene informatie week 45