Vergunningen Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Horicherhofstraat 1 t/m 33, Caumerboord 14...
Provincie Limburg, besluit positieve weigering Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden Brouwersstraat...
Provincie Limburg, besluit intrekking luchthavenregeling (Traffic Port Venlo), Olivier van Noortweg 7...
Provincie Limburg, ontwerpbesluit positieve weigering Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Eind...
Financiële Verordening Provincie Limburg 2020
Provincie Limburg, ontwerpbesluit positieve weigering Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Nieuwstraat...
Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Langstraat 13 te Meijel,...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, kruising Stationsweg 81 en Kruidenlaan 2 te...
Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden Provincie Limburg 2021
Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Kantoren Opslagplaatsen...
Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 31 december 2021 De Griend te Maastricht
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/DSM Industriegrond B.V., deelinrichting Ketenparken...
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning Bontrup Exploitatie B.V., Produktieweg 4, 6045 JC Roermond
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, A2 Ulestraten, 2021-024141
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning kadastraal bekend als gemeente Stein, sectie A, nummer...
Grensbeschrijving herindelingsregeling grenscorrectie Beek en Meerssen
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Leutherweg 109-185 oneven, Loyolastraat 2-32...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Prinses Christinastraat 9, 11, 13, 15, 17,...
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Steegstraat Roermond, 2021-020800
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Op den Dries Eijsden, 2021-021077
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Lambertushof Nederweert, 2021-021094
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Kleingraverstraat Kerkrade, 2021-021087
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Roermondseweg 17 – 25 te Tegelen, zaaknummer...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Fibrillendonk 2 t/m 42 te Maastricht, zaaknummer...
Provincie Limburg, melding Wet bodembescherming, locatie Prins Berhardstraat 22 te Roermond (LI095701370)
Provincie Limburg, melding Wet bodembescherming, locatie Sleestraat (ongen.) te Ittervoort (LI16401049)
Kennisgeving ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart, Provincie Limburg, 2021-022044
Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg, vaststelling Ontwerp-Natura 2000 beheerplan Geuldal.
Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg, ontwerp-Natura 2000 beheerplan Weerter- en Budelerbergen...
Kennisgeving definitief besluit wijziging ontheffing Wet natuurbescherming (hoofdstuk 3 Soorten) ten...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Adelbert van Scharnlaan 1 t/m 48, Auwerhofstraat...
Kennisgeving ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart, provincie limburg, 2021-021367
Provincie Limburg, omgevingsvergunning Ankerpoort N.V., Op de Bos 300, 6223 EP Maastricht
Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning Van Lin Holding B.V., Berkenkamp 2 a, 5851 GA Afferden...
Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting NH3 en urean scheepsverlading...
Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Fibrant B.V., deelinrichting (Nitrietfabriek (NIFA), Urmonderbaan...
Provincie Limburg, omgevingsvergunning Sappi Maastricht B.V., Biesenweg 16, 6211 AA Maastricht
Provincie Limburg, addendum omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Kantoren Opslagplaatsen...
Provincie Limburg, besluit buiten behandeling laten aanvraag CSP/DSM Industriegrond B.V., deelinrichting...
Provincie Limburg, ontwerp ambtshalve wijziging omgevingsvergunning CSP/Mitsui Prime Advanced Composites...
Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot...
Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD...
Provincie Limburg, melding vuurwerk d.d. 20 november 2021 te Heerlen
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Olefins 4, Urmonderbaan...
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 JG Roermond
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning Sappi Maastricht B.V., Biesenweg 16, 6211 AA Maastricht
Provincie Limburg, melding besluit Wet bodembescherming spoortracé verdubbeling Heerlen – Landgraaf,...
Provincie Limburg, weigering ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Steenstraat...
Kennisgeving Waterwet, reguliere voorbereidingsprocedure, Nedermazepad te Weert, 2021-012585