Vergunningen Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning L.W.J. Meuleberg Recycling B.V., Binnenhavenweg 2, 6171... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Rozenlaan Geleen, 2022-056059 24-11-2022 24-01-2023 Details
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/SABIC Plastic Energy Advanced Recycling B.V., kadastraal... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert B.V., Wetering... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Provincie Limburg, herzien besluit Wet natuurbescherming gedeeltelijke intrekking vergunning, Elzenstraat... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Provincie Limburg, weigering ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Hettekensweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Natura 2000-gebieden, Lingsendijk... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Provincie Limburg, weigering ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, keizersbaan... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, nationaal park De Meinweg... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Provincie Limburg, melding vuurwerk d.d. 25 november 2022 Roda J.C. Ring 3 te Kerkrade 23-11-2022 23-01-2023 Details
Provincie Limburg, rectificatie besluit m.e.r.-beoordeling RWE Generation NL B.V., bedrijventerrein Zevenellen,... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/DSM Engineering Plastics B.V. (Stanyl), Urmonderbaan 22, 6167... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Provincie Limburg, omgevingsvergunning N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij, Manegeweg 9, 5916... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Provincie Limburg, melding wijziging saneringsplan Wet bodembescherming, WWC Tudderenderweg 305/ Woonwagen... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Provincie Limburg - Fietsonderdoorgang - N295 3,3-4,3 21-11-2022 21-01-2023 Details
Provincie Limburg - Reconstructie Groene Loper - N270 45,100-47,800 18-11-2022 18-01-2023 Details
Provincie Limburg, melding vuurwerk d.d. 5 t/m 8 januari 2023 te Maastricht 18-11-2022 18-01-2023 Details
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Rietstraat Weert, 2022-034572 18-11-2022 18-01-2023 Details
Provincie Limburg, melding Wet bodembescherming, locatie Bernhardstraat 6a te Haelen, gemeente Leudal,... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Akerstraat Venray, 2022-055976 17-11-2022 17-01-2023 Details
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Natura 2000-gebieden, Jaegerhofweg... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning BTC B.V., Albert Thijsstraat 65, 6471 WX Eygelshoven 17-11-2022 17-01-2023 Details
Provincie Limburg, melding vuurwerk d.d. 19 november 2022 te Maastricht 17-11-2022 17-01-2023 Details
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Schuttebeemd Weert, 2022-056191 17-11-2022 17-01-2023 Details
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Natura 2000-gebieden, Boabelweg... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Kampstraat Geleen, 2022-056005 17-11-2022 17-01-2023 Details
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Natura 2000-gebieden, Lingsendijk... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Natura 2000-gebieden, Gochsedijk... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Natura 2000-gebieden, Pelgrimslaan... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Tuinstraat 18 te Wellerlooi,... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving ontheffing herplant houtopstanden Wet natuurbescherming, Rijksweg N271, Mook, Plasmolen... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Provincie Limburg, rectificatie besluit buiten behandeling laten aanvraag Martens Eko B.V., Macroweg... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Kennisgeving Waterwet, reguliere voorbereidingsprocedure, Villafloraweg 1 te Venlo, 2022-042961 16-11-2022 16-01-2023 Details
Provincie Limburg, omgevingsvergunning Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 JG Roermond 15-11-2022 15-01-2023 Details
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Wilhelminastraat Eijsden, 2022-053483 15-11-2022 15-01-2023 Details
Kennisgeving van rechtswege verleende ontheffing houtopstanden Wet natuurbescherming, Keulseweg 200 te... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Kennisgeving ontheffing soorten Wet natuurbescherming, Asterstraat 1 t/m 21 oneven en 2 t/m 24 even,... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Kennisgeving ontheffing soorten Wet natuurbescherming, Bovenstestraat 18, 20, 24 en 28 t/m 44 te Echt,... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Provincie Limburg, besluit Omgevingsverordening Limburg, waterbeschermingsgebied Geulle, Hulserstraat... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Provincie Limburg, melding vuurwerk d.d. 6 november 2022 te Heerlen 11-11-2022 11-01-2023 Details
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning WDP Nederland N.V., Steenbergstraat 25, 6465 AB Kerkrade 11-11-2022 11-01-2023 Details
Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn CSP/Chemelot Campus B.V. (Brightlands Chemelot Campus),... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels 10-11-2022 10-01-2023 Details
Nadere subsidieregels Landschapselementen en Voedselbossen 2022-2023 10-11-2022 10-01-2023 Details
Provincie Limburg, ontwerpbesluit Ontgrondingenwet, Groeve Swelsen te Brunssum, zaaknummer 2022-035784 09-11-2022 09-01-2023 Details
Kennisgeving ontheffing herplant houtopstanden Wet natuurbescherming, Broekweg te Montfort, kadastraal... 09-11-2022 09-01-2023 Details
Provincie Limburg, melding vuurwerk d.d. 11 november 2022 De Berckt 1 te Baarlo 09-11-2022 09-01-2023 Details
Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Kanaalstraat Beringe, 2022-052405 09-11-2022 09-01-2023 Details
Kennisgeving voornemen tot verkoop grond van de Provincie Limburg aan V.O.F. Paardenhouderij Jorissen... 09-11-2022 09-01-2023 Details